کون دادن محسن به سهیل

0 views
0%

سلام من عاشق سکس از پشتم یاد گرفتم چطوری کون بدم و از کون دادنم لذت ببرم اینم بگم که کون دادن لذتش خیلی بیشتر از کردنه خلاصه من به چند نفر کون دادم ولی به دو نفر خیلی دادم که یکیشون اسمش سهیله سهیل کیرش معمولیه اندازش تو دو سه تا سکس آخر که باهاش داشتم یه بار هوس کردم که کیرشو بخورم که خیلی حال داد من همیشه تو خونه خودمون بهش کون میدادم ولی یه بار بعد از مدتها بهم پیام داد که تنهام بیا منم آدرسشو گرفتم بعد از سر کار رفتم پیشش یه خونه قدیمی ولی تمیز چون تازه کیر خوردنو شروع کرده بودم باز هوس کردم که کیرشو بخورم اینم بگم که سهیل شاید نزدیک سی بار منو گاییده تا رسیدم شروع کردیم من رفتم دستشوییو خودمو تمیز کردم و اومدم لخت شدم اونم لخت شدو دراز کشید کونمو بردم سمته دسته راستش گفتم انگشتم بکنه منم همزمان کیرشو میخوردم وای چه حالی میداد صدای آه و اوهم فضای اتاق و پر کرده بود کیرشو که میخورم صدای خوردنم خودمو بیشتر حشری میکرد از یه طرفم انگشت تو کونم میرفت و میومد اینقد خوردم کیرشو تا آبش اومد پاشدم خداحافظی کردم و رفتم تو راه برگشت دیدم که گوشیم خونشون جا مونده برگشتم درشونو زدم گوشیو آورد بهش گفتم یه بار دیگه میخوام کونم بزاری اونم از خداش بود ایندفه گفتم کیرشو بکنه تو کونم اونم منو خوابوند زیر کمرم متکا گذاشت کرم زد گشاد کرد برام کیرشو گذاشت رو سوراخ کونم و فشار داد تو بهش یاد دادم وقتی میکنه تو کونم یه کم نگه داره تا گشاد بشه بعد میگم که برام تلمبه بزنه گفتم که شروع کن شروع کرد تلمبه زدن اون موقع که تلمبه میزد میگفتم پیشه خودم که ای کاش کیرش بزرگتر بود کیر وقتی تو کون میره ته کون یه جایی هست که وقتی کیر با اون برخورد میکنه آدم خیلی لذت میبره تلمبه زدنش ادامه داش که چند تا حالت عوض کردم تا آبش اومد نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.