کون دادن من به پسر عرب در اربیل عراق

0 views
0%

سلام من بلد نیستم اب و تاب به داستان ولی داستان مربوط به خودم هستش ومن دادن تو شهر اربیل عراق من برای کار به اربیل اومده بودم و چون احتمالا باید مدت زیادی تو اربیل بدون کار میبودم و دنبال کار میگشتم تو یک هتل که در مرکز شهر قرار داره و قدیمی و ارزون بود اتاق گرفتم و چون اتاق تکی نبود رفتم اتاق عمومی با سه تخت وقتی رفتم تو اتاق کسی نبود ولی معلوم بود یکی قبل از من اونجا بوده و وسایلش بود من لباس در اوردم و رفتم رو تخت بغلی که یه خورده جلوتر بود دراز کشیدم تخت طوری بود که من اگر به طرف نفر بغلی می خوابیدم فقط پاهاش رو میدیدم وقتی ایران بودم چند بار برای سکس به شهرهای اطراف رفته بودم و کون داده بودم و کرده بودم ولی بیشتر دوس دارم کون بدم مخصوصا دوس دارم یکی قبل از سکس با کونم بازی کنه و کونمو بخوره به فضا میرم وقتی اینکارو کسی برام میکنه برای همین تصمیم گرفتم هرکی که هست بهش کون بدم ولی نمی دونستم چه جوری تصمیم گرفتم خودمو به خواب بزنم راستی اون موفع تابستون بود و گرم بعد از حدود شاید نیم ساعت طرف اومد من مثلا خوابم و پشت به اون خوابیده بودم و طوری خوابیده بودم که انگار پتو از روم رفته کنار راستی من با زیر شلواری خوابیده بودم که شل بود و اگر پا میشدم و راه میرفتم بعداز 5 قدم میومد پایین به هرحال طرف که وارد شد ضربان قلبم رفت بالا دهنم خشک شد بود طرف که وارد شد احساس کردم منو سطحی نگا کرد و رفت رو تختش ولی بعد که تلفنش زنگ زد فهمیدم عرب هستش من تو دلم گفتم به به کیر عرب جون شروع کردم به پیاده کردن نقشه ای که داشتم و اون اینکه طوری تو تختم بخوابم که اولا طرف اولش فکر کنه من خوابم و حواسم نیست بعد که کم کم شهوتی شد یه جورایی حالیش کنم که بیاد منو بکنه خوب اولین قدم این بود که طوری تو تخت بخوابم و گه گداری چپ و راست بشم که کم کم زیر شلوار شل من از رو کونم بیاد کنار ولی خوب با اینکه زیر شلوار شل خیلی کم میومد پایین در ضمن کونمو جوری رو تخت قرار میدادم که تابلو تر بشه و تو دید مستقیمش بود بدون اینکه زحمتی بکشه برا دید زدن من بعد از نیم ساعت خواب الکی و غلت زدن مقداری زیر شلوار رو کشیدم پایین ولی یهو تصمیم گرفتم که بیشتر کونم لخت تا قبل از این مقداری لخت شده بود ولی کم بود انگار چون طرف مرتب مشغول تلفنی حرف زدن بود خوب منم تو دوبار غلط زدن طوری که اون متوجه نشه یه خورده هم با دست بیشتر اوردم پایین که تقریبا کونم و سوراخم و لپاش معلوم شده بود احساس کردم وضعیت انگار فرق کرد ولی خوب طرف که همین جوری نمی اومد طرف ولی معلوم تو کف کونمه دستمو گذاشتم رو کونم و با انگشت اشاره کردم بیاد بکنه ولی انگار می ترسید و مطمین نبود شاید بیشتر یک ساعت من مشغول اشاره کردن بودم با انواع جور واجور خودمم اوایل اشاره هام کوچیک و از روی ترس بود ولی کم کم شدت و بیشتر کردم مثلا لا کونمو باز میکردم و اشاره میکردم یکی دو بار اروم زدم روکونم که یهو احساس کردم بلند شد نفس شروع کرد به تند شدن اب دهنم خشک شد قلبم به شدت میزد که دستش رو رو کونم حس کردم وقتی دستش رو کونم گذاشت اروم شدم کونمو نوازش داد زیر شلوار رو کشید پاییتر یه خورده باش بازی کرد تف زد به کیرش گذاشت رو سوراخم منم پتو رو سرم اصلا نگاشهم نکردم و حرفی هم با هم نمیزدیم فشار داد رفت تو کیرشو حس کردم تو کونم خیلی عالی بود باریک و دراز بود با دست که گرفتمش به نشانه اینکه اروم بکنه انگار متوجه شد اروم میکرد و کم کم شدت گرفت خیلی حال میکردم 7 یا 8 دقیقه مرتب میکرد که حس کردم ابش رو تو کونم و تموم شد من با اون ارضا شدم بعدش من تا صبح همونجوری خوابیدم اون رفت سرجاش خوابید اگر از داستان خوشتون اومده باشه یکی دیگه دارم تو یه هتل دیگه که طرف که منو میکنه ایرانی بود که تو اربیل کار میکرد نوشته عاشق کون و

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.