کون ناز پسر همسایه

0 views
0%

سلام من آرشم ۱۸سالمه از مشهد داستان نویس قهاری نیستم ولی دیدم که همه مینویسن گفتم منم بنویسم فقط فرقش با بقیه داستانا اینه که عین واقعیته بریم سر اصل مطلب من گی نیستم و زیاد هم از این کارا خوشم نمیاد ولی میدونین دیگه ما تو ایرانیم و از همه نظر توی خفقان و این روش فعلا تنها روشیه که من و هم سنای من میتونن برای راحت کردن خودشون از شهوت بی پایان توی این سن و سال خلاص کنن من از ده سالگی خودمو ارضا میکردم اولش با فشار اب دوش حموم ماساژورو ازجور چیزا در ضمن قبل از این هم پسر خالمو پسر داییمو پسر همسایه بقلیمونو و دختر خالمو وچند نفره دیگه رو کرده بودم البته نه کردن ساک زدنو لاپا ولی بهترین سکسم از شیش ماه پیش شروع شد ما خونمون تو بالاشهره و همسایه روبرویمون از ماخیلی پولدارتره یه پسر دارن اسمش نیماست این نیما خیلی نازه و خوشگلو کون تپلی داره و در ضمن چار سال ازم کوچیکتره و الان هشتمه تا قبل ازاین اصلا تورویاهامم نمیدیدم که بتونم بکنمش تا اینکه یه روز جمعه توی تابستون خانوادمون رفتن باغ ولی من باهاشون نرفتم داشتم تو خونه تلویزیون میدیدم یهو یکی زنگید برداشتم نیما بود گفت بگو داداشت بیاد باهم تو پارکینگمون بازی کنیم راستی خیلی بچه لوسیه و مامانش اصلا نمیزاره هیچ کاری کنه خلاصه خیلی خونگیه منم بهش گفتم نیستش یهو این فکر به سرم زد که الان بهترین موقعیته گفتم بهش نیست داداشم ولی تو برو اجازه بگیر از مامانت بیا خونه ما منم تنهایم باهم پی اس بازی کنیم رف اجازه گرف اومد با یه لباس راحتی که واقعا حشرمو بالاتر زد اومد یه دست بازی کردیم بعد ناهار باهم خوردیم گفتم بزار یه سوپرایز برات بیارم رفتم ماساژورمونو اوردم گف این چیه گفتم دراز بکش دراز کشیدو من بااون میمالوندمش روی کونش میرفتم و بعد بهش گفتم به پشت بخواب اونم خوابید ماساژورو ازروممه هاش رد کردم بعد از رو کیرش رد کردم دیدم یه جوری شد فهمیدم داره اوکی میشه کنارش خوابیدم گفتم حالا نوبت تویه اونم یکم ماساژم داد بعد بهش گفتم بولیز شلوارتو دربیار که راحت تر ماساژت بدم اونم در اورد بعد از یکم ماساژ دادن شروع کردم به مالیدنش اونم هیچی نمیگفت تو همین حال سینه هاشو میخوردم بهش میگفتم حال میده اونم سرشو به نشونه اره تکون میداد منم شدتو بیشتر میکردم گفتم حالا وقنشه کامل لخت شدم خودمو انداختم روش همه جاشو میمکیدم گوشاشو لپشو سینه هاشو بعد شرت اونم در اوردم هیچ مقاومتی نکرد منم اصلا باورم نمیشد اونی که اصلا فکر نمیکردم بهم پا بده حالا لخت جلوم بود باورتون نمیشه ولی حتی ازش لبم میگرفتم زبونمو کامل میکردم تو دهنش بعد اون زبونشو میکرد تودهنم و منم زبونشو میمکیدم رفتم یکم کیرشو مالوندم کوچیک بود ولی خیلی حال میکرد اونم هیمین کارو بامن میکرد بعد از حدودا یه ربع که خیسش کردم از بس میلیسیدمش کیرمو بهش دادم گفتم بخورش گفت بدم میاد و از این حرفا گفتم پس پاهاتو باز کن رفتم کرم اوردم گفت چیکار میخای بکنی گفتم هیچی مطمثن باش تو هم خیلی حال میکنی اینم بگم که کیرم زیاد بزرگ نیست ۱۳_۱۴سانته بهمین خاطر همه میتونن تحملش بکنن پاهاشو باز کردم سر سوراخشو با کرم لیز کردم به کیر خودمم مالید گذاشتم دم سوراخش یکم فشار دارم هیچی نگف چشاشو بسته بود داشت لذت میبرد بعد نمیدونم اخه اون لحظه چکارم شد که یک دفه گی همشو فشار دادم رفت تو دادش بلند شد گفتم هیس همسایه ها میفهمن اون میگفت در ار جون مادرت دارم میمیرم از درد بعد بهش گفتم تکونش نمیدم که عادت کنی بعد یه دقه شروع کردم بهتلمبه زدن اولش خیلی اخ و اوخ میکرد بعد از پنج دقیقه تبدیل شد به اه اوه منم هر چی بیشتر اه اه میکرد سرعتمو بیشتر میکردم دیدم ابم داره میاد درش اوردم باز شروع کردم به لیسیدنو زبون زدن نوک ممه هاش و همه جای بدنش ایندفعه به پشت خوابیدم گفتم بیا روم اومذ کیرمو گذاشتم دم سوراخش ایندفه اروم کردم تو هیچی نگفت بعد گفتم خودت حرکت کن اونم بالا پایین میشد کونش که میخورد به رون های پام صدای شلپ شلوپ میکرد دقیقا عین فیلم سوپرا خبلی داشتم حال میکردم همینجور دستمو به ممه هاش گرفته بودم فشار میدادم اونم تلمبه میزد برام هنوزم بعضی موقعها اون لحضه هارو یادم میاد کیرم سیخ میشه بعد یه ده دقیقه ای تلمبه زد گفت خسته شدم منم گفتم عیب نداره بعذ به صورت داگ استایل نشوندمش بازم شروع کردم به گاییدنش خیلی حال میداد همینجور تلمبه میزدم اونم داشت حال میکرد جق میزد دیدم داره ابم میاد همشو خالی کردم توش یهو گف وای چی داغ شد گفتم نترس ابمو ریختم تو کونت به یه یه ربعی ولو شدم روش گفتم بهش حال داد گفت اولش نه ولی بعدش اره گفت حالا نوبته منه خندیدم بهش گفتم تو کون پر پشممو ببینی کیرت میخابه نمیخاد بیا برات ساک میزنم که هم ابتو بیارم همم یاد بگیر که برای منم ساک بزنی خلاصه براش سه چار دقه ساکیدم ابش اومد و خیلی کم بود گفتم حالا نوبت منه بیا برام ساک بزن اولش با اکراه بعدش با ولع کیرمو تو دهنش میکرد زیاد بلد نبود همش دندوناش میخورد به کیرم درد میگرفت ولی حال میداد بازم بعد شیش هف دقه هم دوباره ابم اومد و بازم نامردی نکردمو همشو ریختم تو دهنش نفهمید بعد از اون هم همون روز چار باز دیگه کردمش فرستادم رفت خونشون از اون موقع هم به بعد هر چند هفته یبار میاوردمش میکردمش ولی الان دیگه توبه کردم نمیخام ذدیگه انجامش بدم واین بود داستان کردن کونی که اصلا فکرشم نمیکردم امیدوارم خوشتون اومده باشه خواهشا فحش ننویسین نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.