کون کردن تو اولین قرار

0 views
0%

با سلام خدمت اساتید محترم حوصله ندارم بگم داستان واقعیه واین حرفا تو حالتون بود لایک بگین بریم سر اصل مطلب من علی هستم با اندام و صورتی کاملا عادی تازه با نرم افزار لاین اشنا شده بودم و خیلی باهاش حال میکردم که یکی از رفقا اومد و یه شماره داد گفت ببینم با این چیکار میکنی اسم طرف فاطمه بود و من بعد تقریبا بیستا پی ام مخشو زدم و کلی حرف و صحبت و کسوشر راضی شد باهم اخر شب سکس چت کنیم و همین کارم کردیم و ی عکس از کسش و منم ی عکس از کیرم واسش فرستادم خودمونیم خیلی خوب سکس چت میکرد و معلوم بود باره اولش نیس چند روزی گذشت هی میگفت بیا همو ببینیم گفتم کجا همو ببینیم که میخواسم مزه دهنشو بدونم گف ی جا بیرون میریم گفتم نه خطر داره و اینا گف پس کجا گفتم خونمون گف من میترسم و ادا تنگا خلاصه اوکی داد و قرار شد تو خونه همو ببینیم در ضمن اینم بگم من حتی عکسی هم ازش ندیده بودم دقیقا مث ی ریسک بود اما تلفنی حرف زده بودیم ساعتای ۹ بود که زنگ زد گف من دارم میام سمت تو امروز مدرسمو پیچوندم کلا وقتم ازاده تا عصر منم ادرس خونرو واسش فرستادم و تقریبا نیم ساعتی گذشت که دیدم گوشیم زنگ میخوره برداشتم گفت من مشت درم درو باز کردم و پشت در اپارتمان منتظر ورودش شدم پاگرد اخرو پیچید و صورتو اندامشو دیدم خواستم درو ببندم اما دیگه کار از کار گذشته بود فقط با خودم میگفتم کیر عالم تو شانست علی با این مخ زدنت اومد داخل و سلام و علیک کردیم و رسید تو حال من پشت سرش بودم تو چت بم گفته بود دوس دارم از پشت یهویی بغلم کنی و از این چرندیات منم دیگه با خودم گفتم ی بارو میشه کرد دیگه و دلمو راضی میکردم از پشت بغلش کردم صورتمو چسبوندم بغل گردنش که دیدم هنو چیزی نشده داره از حال میره بر گردوندمش و لب گرفتم ازش که تازه فهمیدم شانسم کیری تر از این حرفاس و طرف ارتودنسیه خلاصه همینطور که مزه تیر اهن تو دهنم بود کلی لب گرفتیم اومدم ببرمش تو اتاق که گف من امادگی سکس و امروز ندارم گفتم مگه مسابقات واتر پلوعه که امادگی نداری گف خلاصه ی امادگیایی میخواد دیگه گفتم مثلا چی گف مث اپلاسیون و این حرفا که گفتم کیر من این چیزا حالیش نی بردمش تو اتاق خواب عطر کا پیتان بکی که زده بود کل اتاقو گرفته بود با لباس رو هم خوابیدیم و یکم دیگه لب گرفتیم ی شلوار مشکی چرمی پاش بود که نمیزاشت چیزی حس کنی مانتوشو به کمک خودش دراوردم و تاپشم خودم در اوردم ی سوتین سفید داشت و سینه تقریبا تپل و سفید یکم سینشو خوردم و مالوندم واسش که صدای اخو اوفش در اومده بود رفتم پایین شلوارشو در اوردم البته با کمک خودش ی شرت ست با سوتین داشت که فهمیدم بله خودشم اومده که بده دیگه شرتو در اوردم ی کص سفید با کمی مو جلوم ظاهر شد گفتم بخورم گفت هرکار دوس داری بکن یکمی خوردم و زبون زدم که خودش گف بسه و نوبت منه تیشرتمو در اوردم و بند شلوار راحتیمو باز کردم گف شلوارو میخوام خودم درارم اومد جلوم نشست شلوارمو تا نصف داد پایین و شروع به خوردن کرد اما دندون میزد و ارتودنسیش نمیزاشت راحت بخوره گفتم بیخیالش شو و بلند شد رو به سقف خوابید و یکم کرم به کیرم و سوراخ کونش زدم اروم اروم سرشو گذاشتم که شرو به دادو بیداد کرد اتاق خواب منم پشت به پشت با اتاق خواب همسایمونه و اون میگوزه من بیدار میشم چه برسه به این دادو بیداد با ی دستم دهنشو گرفته بودم و با ی دستم اروم میکروم تو تا نصف تو بود که دیدم چشاش بستس و صدایی هم نداره فک کردم بیهوش شده بعد که دستم برداشتم دیدم داره لباشو گاز میگیره و حال میکنه منم م نصف دیگه کیرمو کردم و اروم تلمبه میزدم ی ۵ مین همینجوری کردم و اونم با کصش بازی میکرد و تو حال خودش بود کشیدم بیرون و یکم لب گرفتیم و کصشو خوردم گفتم برگرد به مشت خوابید و اروم کیرم کردم تو و تلمبه میزدم خیلی سایلنت شده بود که اصن خوشایند نبود واسم ی ربعی تلمبه زدم که داشتم ارضا میدم گفتم بریزم تو با ناله میگف تو که جرم دادی توشم بریز ابم خالی کردم تو کونش و سریع بلند شد بره خالی کنه تا عصر ی بار دیگه هم فقط ساک زد و ارضام کرد بعد اون شاید ۲۰ بار دیگه سکس کردیم و بعدش دانشگاه قبول شدو رفت ی شهر دیگه ممنون که خوندین نظراتونم همه رو میخونم نوشته

Date: August 3, 2019


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

One thought on “کون کردن تو اولین قرار

  1. من محسن33اراک مجرد یه خانوم اراکی بهم پیامک یا زنگ بزنه فقط اراکی .کیر بزرگ و کلفت دارم09036396745

Leave a Reply

Your email address will not be published.