کون کردن تو اولین قرار

0 views
0%

با سلام خدمت اساتید محترم حوصله ندارم بگم داستان واقعیه واین حرفا تو حالتون بود لایک بگین بریم سر اصل مطلب من علی هستم با اندام و صورتی کاملا عادی تازه با نرم افزار لاین اشنا شده بودم و خیلی باهاش حال میکردم که یکی از رفقا اومد و یه شماره داد گفت ببینم با این چیکار میکنی اسم طرف فاطمه بود و من بعد تقریبا بیستا پی ام مخشو زدم و کلی حرف و صحبت و کسوشر راضی شد باهم اخر شب سکس چت کنیم و همین کارم کردیم و ی عکس از کسش و منم ی عکس از کیرم واسش فرستادم خودمونیم خیلی خوب سکس چت میکرد و معلوم بود باره اولش نیس چند روزی گذشت هی میگفت بیا همو ببینیم گفتم کجا همو ببینیم که میخواسم مزه دهنشو بدونم گف ی جا بیرون میریم گفتم نه خطر داره و اینا گف پس کجا گفتم خونمون گف من میترسم و ادا تنگا خلاصه اوکی داد و قرار شد تو خونه همو ببینیم در ضمن اینم بگم من حتی عکسی هم ازش ندیده بودم دقیقا مث ی ریسک بود اما تلفنی حرف زده بودیم ساعتای ۹ بود که زنگ زد گف من دارم میام سمت تو امروز مدرسمو پیچوندم کلا وقتم ازاده تا عصر منم ادرس خونرو واسش فرستادم و تقریبا نیم ساعتی گذشت که دیدم گوشیم زنگ میخوره برداشتم گفت من مشت درم درو باز کردم و پشت در اپارتمان منتظر ورودش شدم پاگرد اخرو پیچید و صورتو اندامشو دیدم خواستم درو ببندم اما دیگه کار از کار گذشته بود فقط با خودم میگفتم کیر عالم تو شانست علی با این مخ زدنت اومد داخل و سلام و علیک کردیم و رسید تو حال من پشت سرش بودم تو چت بم گفته بود دوس دارم از پشت یهویی بغلم کنی و از این چرندیات منم دیگه با خودم گفتم ی بارو میشه کرد دیگه و دلمو راضی میکردم از پشت بغلش کردم صورتمو چسبوندم بغل گردنش که دیدم هنو چیزی نشده داره از حال میره بر گردوندمش و لب گرفتم ازش که تازه فهمیدم شانسم کیری تر از این حرفاس و طرف ارتودنسیه خلاصه همینطور که مزه تیر اهن تو دهنم بود کلی لب گرفتیم اومدم ببرمش تو اتاق که گف من امادگی سکس و امروز ندارم گفتم مگه مسابقات واتر پلوعه که امادگی نداری گف خلاصه ی امادگیایی میخواد دیگه گفتم مثلا چی گف مث اپلاسیون و این حرفا که گفتم کیر من این چیزا حالیش نی بردمش تو اتاق خواب عطر کا پیتان بکی که زده بود کل اتاقو گرفته بود با لباس رو هم خوابیدیم و یکم دیگه لب گرفتیم ی شلوار مشکی چرمی پاش بود که نمیزاشت چیزی حس کنی مانتوشو به کمک خودش دراوردم و تاپشم خودم در اوردم ی سوتین سفید داشت و سینه تقریبا تپل و سفید یکم سینشو خوردم و مالوندم واسش که صدای اخو اوفش در اومده بود رفتم پایین شلوارشو در اوردم البته با کمک خودش ی شرت ست با سوتین داشت که فهمیدم بله خودشم اومده که بده دیگه شرتو در اوردم ی کص سفید با کمی مو جلوم ظاهر شد گفتم بخورم گفت هرکار دوس داری بکن یکمی خوردم و زبون زدم که خودش گف بسه و نوبت منه تیشرتمو در اوردم و بند شلوار راحتیمو باز کردم گف شلوارو میخوام خودم درارم اومد جلوم نشست شلوارمو تا نصف داد پایین و شروع به خوردن کرد اما دندون میزد و ارتودنسیش نمیزاشت راحت بخوره گفتم بیخیالش شو و بلند شد رو به سقف خوابید و یکم کرم به کیرم و سوراخ کونش زدم اروم اروم سرشو گذاشتم که شرو به دادو بیداد کرد اتاق خواب منم پشت به پشت با اتاق خواب همسایمونه و اون میگوزه من بیدار میشم چه برسه به این دادو بیداد با ی دستم دهنشو گرفته بودم و با ی دستم اروم میکروم تو تا نصف تو بود که دیدم چشاش بستس و صدایی هم نداره فک کردم بیهوش شده بعد که دستم برداشتم دیدم داره لباشو گاز میگیره و حال میکنه منم م نصف دیگه کیرمو کردم و اروم تلمبه میزدم ی ۵ مین همینجوری کردم و اونم با کصش بازی میکرد و تو حال خودش بود کشیدم بیرون و یکم لب گرفتیم و کصشو خوردم گفتم برگرد به مشت خوابید و اروم کیرم کردم تو و تلمبه میزدم خیلی سایلنت شده بود که اصن خوشایند نبود واسم ی ربعی تلمبه زدم که داشتم ارضا میدم گفتم بریزم تو با ناله میگف تو که جرم دادی توشم بریز ابم خالی کردم تو کونش و سریع بلند شد بره خالی کنه تا عصر ی بار دیگه هم فقط ساک زد و ارضام کرد بعد اون شاید ۲۰ بار دیگه سکس کردیم و بعدش دانشگاه قبول شدو رفت ی شهر دیگه ممنون که خوندین نظراتونم همه رو میخونم نوشته

Date: August 3, 2019

One thought on “کون کردن تو اولین قرار

  1. من محسن33اراک مجرد یه خانوم اراکی بهم پیامک یا زنگ بزنه فقط اراکی .کیر بزرگ و کلفت دارم09036396745

Leave a Reply

Your email address will not be published.