گاییده شدن توسط راننده تاکسی

0 views
0%

سلام خاطره قبلیمو حتما خوندید 8 8 8 7 9 88 8 2 9 84 8 0 8 8 8 8 8 4 تجاوز لذت بخش بعد از اون جریان ها و دادن های من به مردای کیر کلفت من یه کونی درجه یک شده بودم حتی خیلی ها که اصلا نمیشناختمشون به گوشیم زنگ میزدن و پیشنهاد سکس پولی میدادن ولی وضع مالی ما خوب بود و من فقط بخاطر لذت سکس میکردم کونم خیلی بزرگتر و سکسی تر شده بود پوستمم همیشه با کرم چرب میکردم از خیلی دخترا بیشتر به خودم میرسیدم و لباسای سکسی میگرفتم یه روز به مامانم گفتم میخوام برم اون طرف شهر کار دارم ازش پول خواستم مامانم که زیاد بهم گیر نمیده همش سرش تو کارا خودش گرمه اون پولو بهم دادو من راه افتادن به مادرم یه مسافت دور رو گفتم که اگه دور کردم هی زنگ نزنه من قصدم این بود برم مرکز خرید یه لباس سکسی زنونه که خیلی دوس داشتمو بخرم لباسه طرح پلنگی بود به نظرم خیلی تو تنم میومدو به کون سفیدو بزرگم میشست بعدم برم باشگاه پیش اربابم بهروز میدونستم خیلی تو کفه چون این هفته هی زنگ میزد میگفت بیا پیشم من خودمم خیلی دوس داشتم برم پیشش ولی موقعیتم فراهم نمیشد میخواستم امشب سوپرایزش کنم و یه حال اساسی بهش بدم رفتم مرکز خرید لباسو گرفتم زنگ زدم به بهروز اون گفت یه کاری برام پیش اومده رفتم شهرستان امروز باشگاه نیستم محمدم میذونستم استخر شیفته گه خورد تو حالم اعصابم حسابی خورد شد من با این قیافه و این لباسام اومد اینجا بخوام همینجوری برگردم خونه آخه آرایش کرده بودم زیر لباسم استرج پام بود که وقتی میپوشم حشری میشم اون موقه هم حشرم زد بود بالا تصمیم گرفتم برگردم خونه یه فکری بکنم من که همیشه 10تا التماسم میکردن الان بی کیر مونده بودم رفتم یه تاکسی در بس گرفتم سوار شدم جلو هم نشسم راننده یه پس 28 29ساله بود 4شونه صورتش یه ته ریش داشت که خیییلییی بهش میومد قدشم بلند بود یه پیرهن سفید تنش بود که یقش باز بود مو ها سینش کامل پیدا بود موهاشم کوتاه بود کلا بچه پایین بود ولی قیافش به دلم نشست اصلا تو این فازا نبودم پسره یه پیکان سفید داشت همینجوری معمولیش تا خونه ی ما 45دقیقه راه بود اون ساعت که اوج ترافیک هم هست پسره که اسمش بعدا فهمیدم مهدی هس هی زیر چشمی نگام میکرد منم به رو خودم نمیارودم یه کم جلوتر ازم پرسید چن تا دوس دختر داری شیطون منم مث منگولا بش گفتم از دخترا خوشم نمیاد همین شد که فک کنم فهمید من گی هستمو هی حرفای سکسی میزد منو داغ تر میکرد گوشیشو در آورد یه فیلم سکسی گذاست کفت ببین چه کیری داره مرده من از این حرفش ترسیدم فهمیدم که فکر کردنمو تو سر داره ولی از طری هم 2 3 هفته بود نداده بودمو کلی خوشکل کرده بودم و حشری شده بودم گفتم بزار هیچیش نگم بینم چی میشه یه دفه دس کرد کیرمو گرفت گفت بینم بزرگ شده یا نه کیرم حسابی بزرگ شده بود ولی خودش کوچیک بود بعد دسشو برد ززیر کونم گفت بینم کونتم پاشده یا نه من بهم ب خورد دسشو کشیدم کنار کفتم نکن آقا ولی خدا خدا میکردم ادامه بده اونم باز هی با ححرفاش سعی میکرد مخمو بزنه من دیگه بدنم شده بود تنوور اون به هدفش رسیده بود ولی خودش خبر نداشت پیش خودم گفتم بزار یه حالی بهش بدم یه کم فکر کردم تازه وسطای راه بودیم گفتم بزار سرتو سوتنی که خریدمو نشونش بدم بینم دوس داره که هم نمیتونستم بگم با منو بکن یه نخ بهش داده باشم هم شوغ داشتم واس نشون دادنشون به یه کیر نشونش دادم کلیی ذوغ کرد انگار دنیارو بهش دادن گفت تا تو تن کی باشه اینا گفتم فک کن من اینو که گفتم انگار منتظر همچین حرفی بود با دستش تو همون حالت که پشت چراغ قرمز بودیم زیر فکمو گرفت کشیر طرف خودش یه بووس محکم کرد که من بی حال شدم و یه آآآآآآآ هه ه ه ه ه گفتم اونم گفت جوووووووووووووووووووون دیگه احتیاجی به رضایت من نداشت کیرشو در آورد یه کیر نه زیاد دراز ولی فک کنم 18سانتی بود و خیلی خیلی کلفتو سیاه بمالش کار دارم و دس انداخت تو فرمونش دور زد بهش گفتم چرا دور زدی مهدی میخوام ببرمت یه جا لباساتو برام تنت کنی هیچی نگو بمالش منظورش کیرش بود منم حسابی حشری شده بودم گفتم چشم با دستم کیرشو گرفتم براش آآآآآآروم میمالیدم که فقط شهوتش بیشتر شه یه وقت ارضا نشه تو همین حال پیش خودم گفتم حالا من که میخام بدم بزار یه حال اسالی بکنمو بدم بهش با یه لحن دخترونه شهوتی گفتم آقااااا گفت جونم گفتم میشه شما و دستات باشیی گفت جوووووووووووووووون همین برنا مه رو هم برات دارم و دسشو گذاشت رو رونم منم براش کیرشو میمالیدم تو مسیر به 2نفر زنگ زد گفت بیاین فلانججا من تر سیدم یه کم برا همین بش گفتم اگه میخای بازم بیام اذیتم نکنین گفت ای به چشمم عزیزم خلاصه کلی حرف زدیم تا رسیدیم در یه خونه طرفای پایین شهر آپارتمانی بود با گوشیش یه تک زد در باز شد رفتیم بالا 3نفر توخونه ه بودن 2تاشون بساط منقلو داشتن میزدن 2تا آدم سیبیل کلفت با دیدن من کفشون برید هی قربون صرقم میرفتن اون یکی هم تو آشپز خونه بود یه خونه ی به هم ریخته دانشجیی بود منقلو جم کردنوبا هم یه 10 دقیقه ای گپ زدیم مهدی بهم گفت برو تو اون اتاق آماده بشو تا بیام یه دستم به کونم زد من داشتم از شهوت میمردم اگه 1000تام بودن بهشون میدادم برگشتم با 2تا دستم صورتشو گرفتم لبامو چسبوندم بهش و لباشو خوردم من عاشق این کارم 3تا دیکه هم انگار خیلی حشری شده بودن من رفتم تو اتاقه لباسامو تنم کردم یه کم آرایشمو بشتر و غلیظ تر کردم رز لب صورتی براق زدم دور سوراخمم کلی زدم که هم دردم نیاد هم خوشکل تر بشه بی صبرانه منتظر بودم بیاد تو مهدی بدنمو بینه کیف کنه تا فک نکنه فقط فیسم سکسیه مهدی اومد داخل اتاق لباساشو در آورد با کیر شق شدش اود طرفم چنتا بوسم کرد رو شکم خوابوندم با دستاش2طرف کونمو باز کرد و سوراخمو لیس میزد من تو ابرا بودم دیدم یه دفه داره با کیر کلفتش فشار میاره برام خیلی عجیب بود اصلا بهم نگفت ساک بزن من عاشق ساک زدن بودم برگشتم بهش گفتم میخام ساک بزنم بیچاره باورش نمیشد بعدش بم گفت من پسرای زیادیو کردم ولی تو اولین پسری بودی که برام ساک زدی من دیگه تو ساک زدن استاد بودم مهدی خوابیده بود لبه تخت من پایین تخت نشستم سرم از وسط پاهاش بردم تو کیرشو گرفتم بالا 2تا تخماشو لیس میزدمو میخوردم صداش در اومده بود داشت دااد میزدم و حال میکردو قربون صدق من میرف سر کیرشو بوسیدم و تا جایی که میتونستم براش ساک زدم وبا تف زیاد لیسش میزدم سرمو میگرفت فشار میداد رو کیرش یه دفه مث وحشیا بلندم کرد گفت با کونت بشین روش من کیرشو با سوراخم تنظیم کردم دستام میرزید از شدت شهوت مهدی هم چشاشو بسه بود تو ابرا بود من آروم نشستم رو کیرش اولش درد داشت ولی من عینه خیالمم نبود نصف کیرش تو کون گوشتیم بود دستاشو گذاشت رو رونام محکم فشار داد پایین منم مقاومت نکردم از بی حالی افتادم روش یه کم اومدم بالا تا اون بتونه تلمبه بزنه و محکم شروع کرد گاییدن کونم واقعا هم لیاقتش رو داشت و با لذت بهش میدادم میگفتم کیر کلفتم جرم بده من جنده ی توام مهدب هم آه ه ه ه مبگفت با صدای بمش من حال میکردم لباشو میخوردم یه دفه لبمو گاز گرفت و آبشو خالی کرد تو کونم که کل بدنم داغ شد بلند شد شورتشو پوشید گفتم بعدیو بگو 2مین دیگه بیاد حرفی نزد رفت بیرون من پاشدم باز رز لب زدم از اون سیبیلیا خوشم اومده بود میخواستم براش خوشکل باشم من سابقه 2ساعت تموم گاییده شدنم داشتم برا همین این 10 مین اصلا ارضام نکرد الان که کونم پر آب بود کون دادن حال میداد مرد سیبیلیه اسمش حسن بود اومد تو شرو کرد قربون صدقم رفتن منم کییف کرده بودم چون همش برده بهروز بودم فش خورده بودم برام تازگی داشت بش گفتم یه حالی بت بدم که نگو سریع لخت شد قدش متوسط بود بدنش چاغ و پشمالو با یه شکم گنده او طرفم من از تیریپ مردونگیش خوشم اومد هیی براش ناز میکردم و اونم بوسم میکرد کیرش خوابیده بود نشوندمش لب تخت یه کم براش ساک زدم تا کیرش راست شد سری خوابوندم کیرشو کرد تو کونم به زور 8 9سانتش میرفت تو من سرمو برگردوندم بوسش کردم لباشو خوردم تو سیبیلاش خیلی حال داد خیلی کرد منو فک کنم 20 مین شد ولی کیرش کوچیک بود حال نمیداد بهم ولی من حسابی از سسرشم زیاد بودم همه وزنش روم بود بدنش داغ بود خیلی محکم تلمبه میزد من و تخت تکون میخوردیم یه لحظه سرمو داد عقب یه بوس رو لبم کرد و آبشو توم خالی کرد همین جور م3 مرده افتاده بود روم 5مینیو نازم میکرد اونم پاشد رفت بیرون من بیحال شده بودم دیکه سوراخمم حسابی باز شده بود حسابی شهوتی بودم و تشنه رو تخت خوابیده بودم دیدم سعید پسر دانشجو بود یه پسر قد بلند تغریبا لاغر با یه کیره کلفتو بزرگ که وتقی دیدمش شهوتم 2برابر شد همراه حامد یه مرد 35 40 ساله از این لاتا اومد تو سعید پسر خوبو مهربونی بود ولی حامد خیلی بد دهن بود هی بهم فحش میدادو میزد تو کونم حامد گفت 2تایی اومدیم ننتو بگایم من فحش زیاد خورده بودم اینه خیالم نبود پشت موهامو گرفت اون موقه بلند بود یه کم فشن زده بودم کشید پایین تخت 2تاشون کیراشون در آوردن کیر حامدم بد نبود ولی کیر سعید عالی بود همونی بود که میخواستم من اول تخمای حامدو کردم تو دهنم یه بوی بد میداد ولی بازم براش خوردمو فشار دادم بعد شرو کردم ساک زدن برا سعید دستمو گذاشته بودم رو کونش و کیرشو محکم فشار میدادم تو حلقم همه کیرش میرت تو و میاومد بیرون داشت آبش میاومد کیرشو کشید بیرون حلم داد رو تخت کونمو قنبل کردم سعید دستشو گذاشت رو کمرم فشار داد کونم بیشتر بزنه بیرون یه کوچولو سوراخمو خورد ذستشو آورد جلو دهنم گفت تف کن منم همه آّب دهنمو خالی کردم تو دستش زد دم سوراخم و با دست تفیش محکم میزد به کونم کیرشو تا ته کرد تو نفسم بند اومد همون حال حامدم کیرشو کرد تو دهنم و تلمبه میرد حالا از2تا سوراخام محکم داشتم گایده میشدم عینه جنده های حرفه ای کون میدادمو ساک میزدم سعید خیلی محکم تلمه میزد تا میومد آبش بیاد میکشید بیرون وقتی کیرش می اومد بیرون انگار یه چیز از بدن کم شده میرفت جاشو با حامد عوض میکرد حامدم 2تا تلمبه مزد 10 تا سیلی به کونم آخه کونم سفیدو گرده میچسبه حسابی گایده شدم نیم ساعتی بود دیگه از خستگی داشتم میمردم 5 6باری جاهاشونو عوض کرده بودن 2تاشون اومدن جلو صورتم گفتن برامون جق بزن من مال یکیو میزدم مال یکیو میخوردم اول حامد آبش اومد تو دهنم سرمو فشار داد گفت همشو بخور منم خوردم آبش خیلی غلیظو بد مزه بود بعد کیره سعیدو کردم دهنم هرچی ساک زدم ارضا نشد منو خوابوند پاهامو گذاشت رو شونش کیرشو کرد تو من از حال رفتمو هی داد میزدم بکن بکن بکن سعید جرم بده کونمو پاره کن سعیدم کامل روم مسلط بود سرشو از بین پاهام میاورد لبامو میخورد و تلمبه میزد و با صدای حشریش میگفت جووون خارتو میگام کونتو جرررررررررررررررررررررر میدم کونی منم لذت میبردم من با 2 تا دستام لپای کونمو باز کرده بودم واقعا یکی از بهترین گاییده شدنام بود خیلی حال داد بهم کردن سعید انقد کرد منو تا آبشو تو کونم خالی کرد یه لب محکم گرفتو رفت بیرون منم به 1000 بدبختی پاشدم راه نمیتونستم برم دهنو کونم گایده شده بود رفتم دست شویی خودمو تمیز کردمو سرو صورتمو شستم اومدم بیرون سعید برام شربت آورد خوردم لخت بودم رفتم شلوار استرج قرمزمو پام کردم اومدم نشستم باز یه 10 مین باهام حرف زدنو مثلا مخمو زدن که خوب کونی دارم بازم بهشون بدم دفه های بعد منم قبول کردم من کلا تو حرف زدنم با مردا اشوه میامو سکسی حرف میزنم مهدی پاشد اومد دسمو گرفت نشوتدم رو پاش چون جسم ازش خیلی کوچیک تر بود هی منو رو کیرش عقب جلو میکرد احساس کردم کیرش باز بلند شده کمکم دسشو کرد تو کونمو میمالید من یه نگا به ساعت کردم به مهدی گفتم دیرم شده باید برم دیگه بسه بقیشونم دس به کیر شده بودن من اسرار کردم برم هی مهدی میگفت 10 میین دیگه بات کار داریم یه دفعه حامد پاشد زیر پامو گرفت بغلم کرد انداختم رو زمین روی قالی 2تا بالش گذاشتن زیر شکمم من که دیدم کاری ازم بر نمیاد گفتم بزار حالمو بکنم حامد شلوارموو کشید پاین شلوار خودشم یه زانو کیشرد پایین گفت منم باید تو کونت ارضا بشم کیرشو تا ته کرد تو کونم و تلمبه میزد منم آه ه ه ه ه آه ه ه ه هه ه هه ه ههم بلند شده بود 5مین نشده آبش اومد ریخت تو کونم بعد سعید اومد روم حسابی گایید اومد آبشو پاشید تو صورتم مهدی هم بلندم کرد دسمو گذاشت رو اپن آشپر خونه کونمو قنبل کردم عقب انقد کرد و لبامو خورد تا داشت ارضا میشد جلوش زانو زدم ساک زدم آبش تو دهنم خالی شد حسن مث این که نمیخواست دیگه بلند شد گفت آماده شو برسونمت رفتم حاظر شدم مهدی یه چک پول50 بهم داد منم گرفتم ازش وزدم دیوار اتاقم واس یاد امشب بیوفتم تو راه حسن کیرشو داآورد گفت ساک بزن تا آبم بیاد منم از ترسش قبول کردم تو ماشین حسابی براش ساک زدم نزدیکای خونه پیاده شدم رفتم خونه ویه شب خیلی لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت بخش برام تموم شد اگه دوس داشتین بگین تا خاطره ی شمال رفتنمم بنویسم نظر یادتون نره لطفا فحش هم ندین چون من با این کار لذت میبرم شما نمیبرین دلیل نمیشه من پاییین ترم از کسی ممنونم

Date: August 30, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.