گی با همکلاسی آموزشگاه

0 views
0%

محتویات داستان کاملاً واقعی هست و هیچ تخیلی توش به کار نرفته امسال مهر ماه بود که با دوستم آشنا شدم تو یکی از آموزشگاه ها که تو کلاس ما بود وقتی که اومد تو تو نگاه اول مهرش به دلم نشست بعد کلاس به بهانه هماهنگی بیشتر شمارشو گرفتم گذشت تا دی ماه از اونجا که پشت کنکوریم وقتی بیشنری رو با هم گذروندیم یه روز رفتیم بیرون بعد کلاس و حسابی با هم رفیق شده بودیم و بهم تیکه مینداختیم تا اینکه رفتیم سمت کتابخانه شهر که یواشکی بهم نشون میداد و میگفت که کدوما رو زمین زده و حسابی به حسابشون رسیده هم پسر هم دختر و یه چند دقیقه که گذشت یکی اومد باهم خیلی گرم گرفته بودن و با فاصله ازم میحرفیدن که معلوم شد قرار میذاشتن که با هم سکس گی داشته باشن و بهش تیکه انداختم و گفتم مورد جور کردی گفت این دائماً زیرمو و چند سالیه باهاش تو رابطم گذشت تا فروردین بود اینم بگم که با ماشین میاد کلاس اون روز زد کلاس بدون هماهنگی ما تعطیل شد بقیه رفتنو من و دوستم باقی موندیم و سوار ماشین بودیم ازم پرسید تا حالا با کسی بودی گفتم اگرم نبوده باشم که الآن باتوم گفت از لحاظ ارتباط عشقی میگم گفتم نه شرایطمو میدونی که با هرکی نمیپکلم و میترسم گذشت حرف از یکی شد که از شانس دوستم بود گفت اینو هم زمین زدم و اینا نمیدونم چی شد یه دفعه دستمو بردم روی کیرش اینم بگم من توپرم و کونی برجسته ای دارم و دوستم رزمی کاره خودشو پشت فرمان سیخ کرد و زیپشو کشید و کیرشوو با کمکش دستم گرفتم منی که اصلاً اهل این کار نبودم به عشقم رسیدم رفت مستقیم به خارج شهر و یه گوشه خلوت پشت درخت و با فاصله از جاده پارک کرد گفت حالا دیگه بامنی که دستمو دور سرش گرفتمو لب از گرفتم مشغول بودیم که صندلیو کشیدیم عقب و شروع کردم به ساک زدن اولش یکم بد بود ولی بد خیلی خیلی حال داد و گاهی سرمو به کیرش فشار میدادو اوق میزدم دهنم پر آب بود و خوردم تا اخر بعد اون اومد برام ساک زد ولی آبم به نسبت زود اومد ولی بیشتر برام زد و خیلی حرفه ای بود خیلی بعدش پیاده شدیم که گفت بکش پایین گفتم نه سنگ کاغذ قیچی هرکی باخت اول اون که من باختم و بدون کاندوم برد تو به سختی تمام و با روغن و توف و آب مالی و داد و هوار من یه یه ربعی میزد بعد رو زمین پارچه انداخت و رفتم روش براش یکم ساک زدمو دوباره رفتم روش البته این سری راحت تر رفت تو کونم و حسابی برام زد آخرم آبشو نریخت تو داد به خوردم بعدش همونجوری برعکس شدیمو دراز کشید و فرو کردم تو کونم اول کونشو انگولک کردم ولی دیگه لیس نزدم مثه خودش و رو پام نشست و زدم و گفت بریز تو کونم اینو که گفت گفتم نامردی و چار دستو پا نشستم و دوباره فرو کرد تو کونم و آبشو ریخت تو کونم یه دو روزی درد داشتم ولی عالی بود منی که از اول با پسرا حال میکردم تا دخترای تخس به سلامتی همه گی ها نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.