گی با کریم

0 views
0%

سلام به همه من علی هستم ۲۰ سالمه داستانی که میگم مال دو سال پیشه یه دوست دارم هم سنمه و اسمش هم کریمه من ادمیم که دوست دارم اول کون بدم بعد بکنم تا بشه لذت بعد از درد داستان از اونجایی شروع شد که ما دوتا تازه با هم آشنا شدیم از همون روزای اول کریم به من فیلم سکسی نشون میداد منم بعدش جق میزدم برادرم با زنش رفتن شیراز و خونشونو دادن به من تا درس بخونم تو اون خونه تنها بودم و کریم هر از گاهی میومد پیشم و طبق معمول سوپر نگاه میکردیم یه روز که داشتیم سوپر نگاه میکردیم کیرمو که شق شق بود گرفت دستش و گفت والای چه بزرگه البته اونقدر هم بزرگ نبود دستشو کنار زدم و به شوخی گفتم دست اژدها نزن و با هم خندیدیم بعد کریم گفت میای لا پایی به هم بدیم گفتم نه گفت چرا گفتم ما رفیقیم زشته گفت کسشعر نگو دیدم جدی حرف میزنه پاشدم رفتم بیرون یه هفته از این ما چرا گذشت و من خوب به همه چی فکر کردم با خودم گفتم من که تا حالا کسی و نکردم اگه دوباره پیشنهاد داد قبول میکنم فرداش کریم اومد تو خونه داداشم پیشم اما اینبار سوپر نذاشت گفتم سوپر نداری نگاه کنیم گفت بعد از اون اتفاق نه گفتم گه نخور یه هفته هست که سوپر ندیدم آخه من گوشی نداشتم به زور گوشیشو گرفتم و زدم فیلم یه چند دقیقه که نگاه کردیم دیدم خبری از پیشنهاد نیست گفتم یه چیزی بگم گفت بگو گفتم میای میای لاپایی به هم بدیم گفت نه گفتم چرا گفت دلم نمیخواد کیرشو گرفتم تو دستم گفتم چرا میخوای بعد از کمی چونه زدن رازی شد گفتم کی اول گفت من گفتم دست میاریم دست آوردیم نوبت من شد شلوارامونو در آوردیم ولی پیرهنامونو نه من لا پایی کردم و نوبت اون شد یکم که عقب و جلو کرد گفت میای توشی بکنیم اولش گفتم نه درد داره ولی با اصرار اون قبول کردم کیرشو گذاشت در کونم قلبم خیلی تند تر میزد گفتم یواش بکنی ها گفت باشه یه لحظه کیرشو تا نصفه کرد تو کونم گفتم آاای درش بیار کیرشو در آورد گفتم کسکش خوب که گفتم یواش بکن دو سه دقیقه گذشت دوباره کیرشو گذاشت در کونم ایندفعه یواش کرد تو دو سه دقیقه یواش یواش تلنبه میزد بعد تندتر کرد چند دقیقه بعد طوری تلنبه میزد که خایه اش هم میخواست بره تو بعد از چند دقیقه جر دادن گفت ابمو کجا بریزم گفتم همون داخل بریز یه دفعه حس کردم آب جوش ریختن تو کونم ابش که اومد بی حال شد گفتم حالا نوبت منه گفت حال ندارم گفتم گه نخور به پشت خوابوندمش یه تف زدم سر کیرم کردم تو کونش برق از چشماش پرید حالش گرفته شد یکم آه و ناله کرد خواست بره نذاشتم دوباره خوابوندمش شروع کردم یواش یواش تلنبه زدن و بعد پنج دقیقه آبم اومد بعد از اون هم چند بار دیگه سکس داشتیم و یه بار هم براش ساک زدم ممنون که داستان خوندین نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.