گی بعد از شب نشینی

0 views
0%

اسمم سینا بچه اراکم ۲۵ سالمه این خاطره گی من و احمد و دوستمه روز ۲۲ آذر امسال بود ک احمد زنگ زد گفت خانواده رفتن تهران بچه ها فردا شب میخوان بیان خونمون تو هم بیا ک قبول کردم پنچشنبه ظهر از سر کار اومدم بعد از استراحت رفتم حموم بعد از شیو کردن اومدم بیرون شیو میکنم چون حساسم به تمیزی ساعت نزدیکهای ۸ بود ک یکی از دوستام زنگ زد گفت حاظر باش تا بیام سراغت بریم ۸ رسیدیم خونه احمد ۸ نفر بویم موقع شام ک رفتم کمک کنم احمد گفت امشب میمونی اینجا گفتم اره فردا تعطیله گفت پس بین خودمون بمونه منم بیخبر بودم قبول کردم بعد از شام خوردن و کارای دیگه نزدیکهای ساعت ۱ بود ک بچه ها کم کم رفتن من و احمد یکم خونه جمع و جور کردیم ک رفتیم تو اتاق احمد بهش گفتم لباس راحتی بده موقع عوض کردن به بدنم نگاه کرد و گفت جوووووووووون عجب چیزی هستی سفید و تمیز پاهات مثل زیدم میمونه باخنده گفت البته اگر مثل زیدم پایه باشی ک عالیه منم چیزی نگفتم و دراز کشیدم تو رخت خواب ک وایساد تعریف کردن از سکسش با زیدش منم چون قبلا رابطه داشتم گی مفعول بودم متوجه شدم ک داره مخ میزنه گفتم شب بخیر گفت من خوابم نمیاد اگر میتونی بیدار بمون قبول کردم بعد از چند دقیقه گفت سینا یه چیزی بگم گفتم ن چون میدونم چیه گفت چند بار ک با هم رفتیم استخر بدجور تو کف بدنتم بذار امشب بکنمت خواهش میکنم بین خودمون میمونه گفتم ن باز دوباره گفت خوب چیزی هستی گفتم حالا راست نکن واسم گفت کردم پتو داد کنار گفت ببین منم نگاه کردم یهو بدنم داغ شد و شهوت اومد سر وقتم و کونم طلب کیر کرد پشتم و کردم و خوابیدم ک چند دقیقه بعد چسبید بهم سفتی کیرشو رو کونم احساس کردم گفتم نکن گفت فقط لاپایی میکنم رفتم دستشویی واسه تمیز کردن پشتم با فشار اب واسه دادن اومدم خوابیدم به رو خودم نیوردم احمد گفت قبول گفتم ن اگر میخوای از رو شلوار یکم بمال بخواب گفت باشه چسبید بهم ک یکم بعد اروم شلوارمو شرتو داد پایین گفت لاپات میذارم کیرشو گرف دست گذاشت لای پاهام ک ناخدا گاه پاهامو به هم فشار دادم گفت جوووون میخوای برگرد تا بیام روت رفت روغن زیتون اورد ریخت بین پاهام کیرشو گذاشت بین پاهام شروع کرد لاپایی کردن دوباره روغن زیتون ریخت بین چاک کونم با انگشت با سوراخم بازی کرد ک کرد تو منم راضی بودن واسه دادن سوراخم ک باز شد اروم کیرشو کرد تو با درد اروم اروم بیشتر کرد تو چند دقیقه ک کرد حالتمون عوض کردیم اونم بدنمو میمالید و گردنم میخورد بوسم میکرد منم ک رو ابرها بودم و داشتم حال میکردم اخ و اوخ میکردم ارضا شدم بلند شد دستمال اورد بدنمو تمیز کردم دوباره با روغن سوراخمو کیرشو چرب کرددتلمبه هاش شروع شد گفتم بسه دیگه ارضا شو گفت به خاطر این کون قرص تخیری خوردم ک زود ابم نیاد بعد از چند حالت عوض کردن کلی تلمبه گفت داره میاد بریزم تو گفتم ن ارضا شد ریخت تو کونم گفت ببخشید یهو شد ابش داع بود زیاد ک خودمم خوشم اومد ولی به رو خودم نیوردم رفتم پشتمو تمیز کردم اومدم تشکر کرد گفت مرسی بین خودمون میمونه پشتمو کردم بهش بغلم کرد کیرشو گذاشت بین پاهام منم از سکسمون راضی بود چون ادم مطمئنی بود و تمیز و تو کون کردن کار بلد بود خوابمون برد صبح ک از خواب بیدار شدیم موقع رفتن گفت میشه بمونی تا غروب قبول کردم بعد از خونه تمیز کردن و نهار خوردن دوباره مشغول سکس شدیم این بار واسش کلی ساک زدم موقع سکس گفتم بریز تو کونم ابتو این بار بیشتر از شب قبل حال داد بهمون ارصا ک شد ابشو کامل خالی کرد تو خونم منم دستمال گذاشتم جلو سوراخم دراز کشیدیم بلند شدم رفتم دستشویی اومدم لباس پوشیدم گفت بذار برسونمت چون ماشین نیورده بود ک تو راه خونمون کلی مالوندم گفت ک از این به بعد مال خودمی فقط گفتم اگر بین خودمون میمونه باش از اون روز تا حالا هفته ای دوبار با کیرش به سوراخ کونم حال میده بیشتر وقتها با هم هستیم منم کاملا راضیم ک مفعولم ببخشید طولانی شد هر کس فحش بده رو خانوادش دایورت شده نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.