گی علیرضا با همکلاسی

0 views
0%

سلام دوستان من علیرضا هستم 16 سالمه و از سن 13 سالگی فهمیدم که گی هستم و از اون موقع تا حالا زیاد گی کردم و حالا میخوام از آخرین باری که گی داشتم یه هفته پیش براتون بگم من یه همکلاسی دارم که مثل خودم گی هست و من این رو تازه فهمیدم اسمش احسان و پسر خوبیه و خیلی خوش اخلاق و همیشه کنار همدیگه میشینیم تو کلاس یه روز احسان بهم گفت تاحالا جق زدی من گفتم نه گفت پس چجوری حال میکنی من به شوخی گفتم میکنم گفت واقعا کیو میکنی منم گفتم دوستام و خندیدم اونم خندید و گفت پس من باید مواظب خودم باشم منم گفتم احتیاط شرط عقله و خندیدیم اون روز گذشت و فردا دوباره تو زنگ تفریح باهم داشتیم صحبت میکردیم که ناظم از کنارمون داشت رد میشد گفت دوباره مرغ عشقا رفتن تو لک هم ما واقعا خندمون گرفته بود بعد از اون احسان بهم گفت علیرضا گفتم جونم گفت میخای باهم حال کنیم من اونجا فهمیدم که احسان هم مثل خودمه بهش گفتم دوست داری گفت آره راستش وقتی میبینمت یه جوری میشم انگار یه حس خاصی بهت دارم و یه خنده ریزی کرد و منم بهش گفتم قبوله یه حس خاصی رو توی چشماش فهمیدم حالا منم دوست داشتم باهاش حال کنم بهم گفت امروز بیا تلگرام کارت دارم گفتم باشه بعد از اینکه رفتم خونه و ناهار خوردم رفتم سراغ موبایلم دیدم احسان تلگرام پیام داده هروقت اومدی جواب بده کارت دارم منم بهش فرستادم سلام جانم گفت خوبی گفتم ممنون گفت امروز ساعت 6 میای خونمون گفتم کسی خونتون نیست گفت نه میرن بیرون تا آخر شب بهش گفتم باشه ساعت 6 اونجام اونم گفت مرسی عزیزم و آفلاین شد من یکم با کامپیوتر بازی کردم تا ساعت 5 30 بعد آماده شدم و رفتم سمت خونه احسان اینا زنگ زدم ایفون برداشت گفت کیه گفتم علیرضام گفت بیا بالا عشقم رفتم بالا درواحد رو زدم و در رو باز کرد دستم رو گرفت و منو سریع کشید تو اول یه بوس رو لپام کرد بعد به هم نگاه میکردیم و لبخند زدیم کم کم لبامون به هم نزدیک شد و لب همدیگه رو خوردیم احسان تی شرتمو دراورد و سینه هامو میک میزد رفت پایین تر دکمه شلوارمو باز کردم و کیرمو از رو شورت گرفت و مالید و دستشو برد تو شورتم و کیرمو گرفت و مالید کیرمو دراوردم و گذاشتم دم دهنش با زبونش لیسش زد و سرشو کرد تو دهنش و یهو همه رو کرد دهنش و شروع به ساک زدن کرد داشت ساک میزد که یهو بلند شد لباساشو درآوردم و شلوارو شورتش رو هم دراوردم و شروع کردم به خوردن کیرش بعد از اینکه کیرش رو براش خوردم رفت رو مبل دراز کشید و یه ضربه به کونش زد و دوطرف کونشو با دستاش گرفت و گفت بکن عزیزم من یکم تف انداختم رو سوراخش و اروم اروم کیرمو کردم تو کونش درد داشت اما داشت تحمل میکرد چند دقیقه کردمش و ابم اومد و رو کمرش خالی کردم بعد من خوابیدم اونم حسابی منو کرد تا ابش اومد و اونم رو کمرم ریخت و خیلی حال کردیم این هفته هم قراره برم خونشون دوستان امیدوارم لذت برده باشید سعی کردم کاامل براتون توضیح بدم دوستتون دارم شدید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.