گی من و آرمان

0 views
0%

این خاطره برمیگرده به دوسال پیش یعنی وقتی که من کنکور داشتم یه پسری بود توی مدرسه مون که خیلی خوشگل و خوش تیپ بود مخصوصا وقتی ته ریش میذاشت و بخاطر اینکه اصالتا دوتامون اهل یه نقطه از ایران بودیم ارتباطمون باهم بد نبود توی چهارسالی که دبیرستان باهاش بودم همیشه تو کفش بودم ولی هیچوقت روم نمیشد بهش پیشنهاد بدم آخه یه کم هم فاز مذهبی داشت خانواده شون پولدار بودن و بخاطر اینکه خونه شون از مدرسه دور بود براش یه خونه اطراف مدرسه کرایه کرده بودن و اون تو سال کنکور تنها اونجا زندگی میکرد هروقت همو میدیدیم منو میبوسید و بغلم میکرد و من به خیالم که از دوست داش تنشه غافل از اینکه داداش آرمانم بچه پایه ای بود و من خبر نداشتم البته بعدا فهمیدم دوستم هم داره خلاصه یه روز مامان و بابام رفتن شهرستان و من تنها بودم و توی مدرسه آرمان این قضیه رو فهمید بخاطر همین گفت پس امروز بریم پیش من تا غروب یه استراحت کن و باهم یه کم درس بخونیم بعد برو خونه تون منم از خدا خواسته قبول کردم وقتی زنگ خورد باهم رفتیم یه رستوران و ناهار خوردیم بعدش هم رفتیم سمت خونه شون وارد خونه که شدیم همه جا ریخته بود بهم یهو دیدم روی لپ تاپش جعبه یه فیلم بود که زن و مرد داشتن از هم بوس میگرفتن سریع ورش داشت و منم خندیدم گفتم تو اینجا درس میخونی یا فیلم می بینی گفت همه اش که نمیشه درس خوند بالاخره تفریح هم لازمه یه چن دیقه که گذشت گفت امیر هوا گرمه موافقی لباسامونو دراریم گفتم تو راحت باش منم درمیارم آخه اصن فک نمیکردم قصدش سکس باشه رفت تو اتاق و دیدم با یه زیرپوش آبی و یه شرت هفتی اومد بیرون گفت عیبی که نداره گفتم نه چه عیبی داداش اومد لپمو بوس کرد و گفت عاشقتم عزیزم پاشو تو هم راحت باش منم پیرهنمو درآوردم و با زیرپوش بودم و شروع کردیم درس خوندن یک ساعتی که گذشت گفت موافقی یه کم فیلم ببینیم منم گفتم باشه ببینیم خلاصه فیلمو گذاشت و اولاش صحنه ای چیزی نداشت ولی یه چند دیقه که گذشت همه اش شد سکس از روی شورت دیدم کیرش شق شد خودشو هی داشت تکون میداد و کاری کرد که سر کیرش از زیر شرتش زد بیرون منم خودمو زدم به اون راه دیدم داره بهم نزدیک میشه گفت امیر کمرم درد میکنه ماساژ میخام منم که فهمیدم چی میخواد گفتم پس بذار اول شلوارمو درارم بعد بهت ماساژ میدم داشتم شلوارمو درمیاوردم که دیدم از پشت اومد دست گذاشت رو کیرم وای انگار دنیا رو بهم دادن همونجوری که دستش رو کیرم بود لباشو کردم تو دهنم و شروع کردم ازش لب گرفتن توی ابرا بودم کاملا بهم گفت بیا برو بشین رو کاناپه تا برات بخورم منم رفتم رو کاناپه دراز کشیدم که دیدم اومد اول از روی شرت یه کم بوس کرد کیرمو بعد درش آورد و شروع کرد خوردنش وای داشتم دیوونه میشدم دستمو رو سرش گرفته بودم نمیفهمیدم دارم چکار میکنم دیدم بلند شد و اومد دراز کشید روم و شروع کرد لب گرفتن و خوردن گوش و گردنم عاشق این کارم بعد 69 شد و چهارپنج دیقه واسه هم ساک زدیم و گفت خب حالا میخوام صفرمو باز کنی رفت یه کرم از تو اتاق آورد و زد سر کیرم منم یه مقدار برداشتم و کونش رو خوب با کرم ماساژ دادم و انگشت کردم بعدش کیرمو گذاشتم درشو آروم آروم بردم داخل خیلی تنگ بود و کامل معلوم بود بار اولشه چون نمیخواستم اذیت شه یه ده دیقه ای با سرکیرم باهاش بازی کردمو بعدش سرشو دادم تو دادش دراورد ولی بهم گفت درنیار یواش یواش که عادت کرد شروع کردم تلمبه زدن و همزمان هم ازش لب میگرفتم هم براش جق میزدم که دیدم گفت آبم داره میاد منم دیگه جق نزدم و یه کم تندتر تلمبه زدم وقتی نزدیک بود آبم بیاد درآوردم و شروع کردم براش جق زدن و باهم ارضا شدیم و همه اش رو ریختیم رو بدن آرمان اون شب تا صبح چندبار دیگه باهم سکس کردیم و تا الان هم باهمیم و هروقت فرصتی گیر میاد یه حال حسابی بهم میدیم اون بهترین دوستمه و الان کنارم نشسته امیدوارم قسمت هرکی که دوست داره هم چنین چیزی بشه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.