گی من و همکلاسم پدرام

0 views
0%

سلام من محمدم مستعار این خاطره برمیگرده به وقتی که کلاس نهم بودم این داستان کاملا واقیه و دلیلی نداره ک دروغ بگم من خودم از اون خوشگلا بودم ک همه میخواستن بکننم یکی دیگ هم بود ک اسمش پدارم مستعار بود اونم خیلی خوشگل و خوش هیکل بود و کونش کیر هر کیو راست میکرد خب بریم سر اصل مطلب پدرام با هم میزی من جا عوض کرد و اومد پیش من بعد از ی ماه رابطه من با پدرام صمیمی شد و بیشتر وقتمو با اون بودم ی روز به من گفت امشب بیا بریم با دوچرخه یه دوری بزنم و منم قبول کردم ساعت ۹ اومد در خونمون در زد رفتم پیشش خواستم دوچرخمو بردارم ک دیدم پنچره بهش گفتم و گفت اشکال نداره بیا تو بشین جولو با دوچرخه من میریم دوری میزنیم خونه ما تو ی شهرستان کوچیک و کم جمعیت نشستیم و رفتیم من اون موقع زیاد از گی و این چیزا سر در نمیاوردم خلاصه داشتیم میرفتیم ک پدرام از خیابون های خلوت و تاریک میبرد منو همونطور ک داشتیم میرفتیم کیرشو میچسبوند ب پشتم و عقب جلو میکرد خدایی نمیدونم چرا منم هیچی نمیگفتم بعد از پنج دیقه رسیدیم و نشستم تو ی پارک وقتی ک خواستیم برگردیم گفت پام درد میکننه تو برون من جلو میشینم داشتیم میرفتیم ک من اصلا تو فاز گی و این چیزا نبودم پدرام اومد عقب و پشتشو چسبوند ب کیرم من ک اولین بار بود حسابی حال میکردم این قضیه گذشت ی روز عصر بود ک کلاس فوق برنامه ریاضیم تموم شده بود پدرام زنگ زد بم گفت نمیای خونمون خالیه یکم بشینیم منم گفتم باشه الان میام رفتم در خونشون زنگ زدم و رفتم تو یکم نشستیم پدرام رو به پایین دراز شد و داشت سوپر میدید من ک دیدم رو ب پایینه افتادم روش و اون هیچی نمیگفتم حسابی شق کرده بودم بهم گفت دوس داری منم گفتم اره خیلی گفت پاشو اومدم این ور شلوارشو در اورد به منم گفت درار من اوردم پایین خیلی خجالت میکشیدم ولی به من گفت دستاتو بزن رو دیوار تا بهت یاد بدم چطور بکنی قبول نکردم و خلاصه بعد ازکلی جر و بحث قرار شد اول من بکنمش دراز شدم اومد نشست رو کیرم یکم لاپایی زدم و بعد با تف خیسش کردم گزاشتم درش اروم اروم نشست روش کیرمم زیاد بزرگ نبود ک دردش بگیره ۱۲ سانت و باریک بود تا اخر رفت توش کونش خیلی گرم بود ۱۰ ثانیه تلمبه زدم ک پاشد گفت دفعه دوم ابت بیاد من رو ب پایین خوابیدم کیرش هم از من کلفت تر و هم دراز تر بود ی تف زد به کیرش و کون من منم تا الان نداده بودم تنگ بودم سر کیرشو ب زور کرد تو بعد از چند تا تلمبه ابش اومد و ریخت رو کونم اومد و تمیزش کرد من ک خیلی کونم درد میکرد ب زور بلند شدم و نشستم پدرام برام ی جق زد و منم ابم اومد بعدش خیس عرق شده بودیم دراز شدیم جلو کولر و بعد از ده دیقه رفتیم سالن اینم اولین و اخرین باری بود ک دادم بعد از این ماجرا ی چند باری هم کردمش نوشته محمد

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.