یه سکس خوب با دوست دخترم

0 views
0%

سلام خدمت همه دوستان عزیز من امیر هستم این داستان کاملا واقعی هست مت قدم ۱۸۱ وزنم ۶۰ کیرم ۱۸ سانت سنم ۲۵ یک روز که از دانشگاه بر میگشتم توی مسیر دختری دم ایستگاه اتوبوس وایساده بود این موضوع مال مرداد ۹۶ هست چون هوا گرم بود خیلی از این دختر که اسمش نیلوفر بود خواهش کردم سوار شه یعنی در واقع بتونم مخ بزنم با کلی چرب زبونی گفتم من سمت میرداماد میرم تا به مسری بزارین در خدمتتون باشم که قبول کرد سوار شد خونشون سمت ونک بود تو راه کلی هر زدیم و از دانشگاه واینا گفتیم تا یکم اوکی تر شد باهام و سرد نبود به ونک که رسیدیم خواست پیاده شه شمارشو گرفتمو دست دادیم و پیاده شد شب کلی صحبت تو تلگرامو اینا تا کم کم دلش راضی شد که دوست باشیم باهم بعد از ۱ ماه دوستی گاهی شب ها شیطنت میکردیم جفتمون ولی حرف از سکس نمیزدیم تا اینکه اواسط شهریور قرار شد ناهار بریم سمت جاده چالوس ویه رساوران غذا بخوریم رفتیم توراه کلی خندیدیم دستشو بوس میکردم قربون صدقش میرفتم تا رسیدیم چالوس ناهارو خوردیم قلیون کشیدیم موقع برگشت بود یکم حس شیطنت داشتم دستمو میزاشتم رو پاش از رون تا زانوشو هی دست میکشیدم نیلوفر قدش۱۷۳ بود وزنش ۵۳ سینه هاش۷۵ ۷۰ بود بهش گفتم نیلوفر ازت یه خاسته ای داشتم میشه گاهی باهام شیطنت داشته باشیم اگه تو ام دلت رازی باشه گفت تا چه حدی باشه گفتم همین تو ماشین مالیدنو اینا چیزی نگفت حسی که خودشم رضایت داشت اروم دستمو تا سمت کوصش بردم از رو ساپورت اروم دست کشیدم وسط کوصش یکم پاهاش شول کر خجالت میکشید بعد یکم مالش دستشو اوردم سمت کیرم که اونم یکم اروم میمالید تا رسیدیم خونه شبش کلی تکس میگفت خیلی داغ کرده بودم گفتم منم خیلی تا بعد کلی صحبت راضیش کردم یه جلسه باهم سکس داشته باشیم تا اینکه از یکی از دوستام خونشو واس چند ساعت گرفتم که مجرد بود کلی استرس داشتم رفتم دنبال نیلوفر به خودش خیلی رسیده بود اونم یکم میترسیدو دل هوره داشت رفتیم خونه دوستم کیلیدو گرفته بودم درو باز کردیم رفتیم داخل اول همونجوری روی مبل تو بغل هم بودیم یکم جفتمون کپ بودیم بعد اروم صورتشو گرفتم سمت خودم اروم لبمو گزاشتم رو لبش اروم همو میبوسیدیم دستمو بوردم سمت سینش از رو مانوش سینشو میمالیدم دستمو از زیر بدم سینشو گرفتم گرد بود خیلیی برجسته نبود ولی حس قشنگی داشت اروم اروم لباساشو دراوردم اونم مال منو دراورد رفتیم سمت اتاق رو تخت خوابوندمش پاشو باز کردم اروم شروع کردم براش خوردن تا دیگه اهو نالش بالا رفته بود که کیرمو بوردم سمت صورتش گفت من از این کار بدم میاد عشقم میشه نکنم اینکارو قبول کردم چون دختر بود به حالت سگی خوابید کرم برداشتم سوراخ کونشو چرب کردم کیر خودمم چرب کردم گزاشتم دم سوراخش اروم کصشو میمالیدم خیلی تنگ بود هرکار کردم تو نمیرفت دردش میومد میخاست بره خودشو میداد جلو یکم انگشت کردم تا جا باز کنه اروم گزاشتم کمرشو سفت گرفتم سر کیرمو کردم تو که یه جیغ زد گففت درد دارم درش بیار کمرشو بوس میکردم قربون صدقش رفتم گفتم جا باز میکنه یکم گذشت همینجوری اروم اروم این کارو ادامه دادم تا نصف کیرم توش بود اروم عقب جلو کردم سینش میمالیدم خیلی درد داششت تا براش ادی بود ولی میگف امیر دارم میسوزم نمیدونم بعد ۳۰ ۳۵ دقیقه ابم اومد ریختم لای سینش کیرمو که دراورده بودم یکم خون بود یکم جا باز کرده بود بافتای پشتش نزاشتم ببینه بترسه رفتیم خودمونو شستیم دوباره بوسو بغل اومدیم از خونه بیرون یه دوتا اب میوه خوردیم بعد این قضیه ۳بار دیگه سکس کردیم که اگه خوشت ون اومد براتون مینویسم ممنون خوندین و ببخشین طولانی شد نوشته

Date: April 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.