یکبار تجربه آتنا حشری

0 views
0%

سلام دوستان من آتنا هستم اولین خاطره سکسیه که مى نویسم من قبلاً دوست پسر داشتم فاب داشتم و باش رابطه خوبی داشتم بخاطر مشکلاتی کات کردم باش چند ماه بود سکس نکرده بودم و هرروز تقريبا خود ارضایی مى کردم دورم پسر زیاد بود بخاطر قد و هیکل و قیافم اما دلم به رابطه رضایت نمی داد و حشری مى شدم خود ارضایی مى کردم تا اینکه یه ماه پیش با دوتا پسر که هم خونه بودن قرار گذاشتم پسر اول هم دانشگاهی من بود البته تنها هم دانشگاهی پسر که تو هفت سال تحصيل باش حرف زدم چون شدیدا گند دماغ و غد هستم به اسم حامد و پسر دوم هم خونه اى حامد بود که منو فیسبوک اد کرد و باش چندماه کلکل مى کردم به اسم رضا با رضا با اینکه ندیده بودمش خیلی راحت بودم این دوتا معلوم بود خیلی بکن هستند و طبق حرفاشون سکس گروهی زیاد داشتن تا یه شب یه گروه 3 نفره تو وایبر ساختیم و توش لاس میزدیم و عکس سینه و کس و کیر خودمونو اونجا گذاشتیم قرار بر این شد فرداش ساعت 4 من برم خونشون برای سکس تریسام اما صبح ساعت 6 رضا اومد دنبالم منو برد خونه حامد خواب بود و با رضا یه سکس توپ کردیم که من یهو پشیمون شدم که تریسام کنیم گفتم تا حامد بیدار نشده من میرم رضا گفت خوددانی و از طرفی من دوست داشتم سکس تریسام تجربه کنم کرمم گرفت موندم و حامد ساعت 11 بیدار شد یکم گفتیم خندیدیم تا اینکه دوتایی بغلم کردن منو بردن رو تخت حامد دستشو انداخت رو سینم و نوک سینمو میمالید رضا از رو شرتم با چوچولم لاس مى زد رضا شرتمو کند و با خیسی کسم داشت همه جای کسمو بازی میداد من هنگ کرده بودم اولش بعد واسم عادی شد حامد روبروم بود دست انداختم شلوارش رو کشیدم پایین کیرشو ساک مى زدم دستشم رو کسم بود رضا هم سینمو میمالید از پشت کیر حامد خیلی بزرگ بود تو دهنم خوب جا نمى شد رضا اومد وسط پاهام و شروع کرد به خوردن کسم داشتم روانی مى شدم و با ولع کیر حامد رو ساک مى زدم و حامد سینمو میمالید از بغل پاهام رو دادم بالا و رضا کیرشو گذاشت تو کسم و شروع کرد به کردن من رضا تو دهنم کیرشو عقب جلو مى کرد و چوچولم رو میمالید رضا دراز کشید و من پشت کردم بش نشستم رو کیرش بالا پایین مى کردم و حامد تو دهنم کیرشو عقب جلو مى کرد داگ استایل وایسادم و حامد کیرشو کرد تو کسم داشتم جر مى خوردم همزمان رضا کیرشو کرد تو دهنم و واسش ساک مى زدم رفتم لبه تخت و پاهامو دادم بالا و حامد منو مى کرد و همزمان دستش رو چوچولم بود و میمالیدش سرمو کج کردم و کیر رضا رو خوردم تا حامد ارضا شد تو کاندوم وقتی حامد رفت خودشو بشوره من برگشتم لبه تخت داگ استایل وایسادم و رضا گذاشت تو کسم و اونقدر عقب جلو کرد تا ارضا شد تو این سکس عالى من 4 بار ارضا شدم اما از طرفی عذاب وجدان گرفتم از طرفی از دست حامد جر خوردم از طرفی خیلی خوب سرحال اومدم غلط املایی نداشتم اما همش حقیقت بود مى دونم با احساس ننوشتم به بزرگی کیر و ممه هاتون ببخشید سکسی های من نوشته آتنا

Date: August 11, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.