آخرین سکس گی من

0 views
0%

این داستان گی ه هر کی دوس نداره نخونه اول از خودم بگم یه پسر کون گنده و نسبتا خوش قیافه 17سالمه و قدم 179 عه اسمم کامرانه و خیلی زیاد دادم و کردم ولی فقط با 2 نفر اونروز خیلی داغ بودم و خونه هم خالی بود دوستم اسمش آرینه و خیلی هاته من همیشه دلم میخواست کیرش تا ته بره توم ولی هرچقدر بهش میگفتم نمیومد اونروز بلاخره اومد سلام دادیم و بی مقدمه رفتیم تو اتاق تا به خودم بیام دیدم لخت شده وای که چه کیری داره 18 19 سانتی میشه منم کلن سفیدم و معمولا شیو میکنم شروع کرد به بوسیدن لبام کم مونده بود لبامو از جاش بکنه آرام شروع کرد خوردن گردنم به نفس نفس افتاده بودم داشتم منفجر میشدم که ی دفه لخت شدم اونم فقط یه شورت پاش بود شرتشو در آوردم و کیرشو تا ته کردم تو دهنم داشتم خفه میشدم ولی خیلی حال میداد اینقدر براش خوردم که کیرش سفت شده بود برمگردوند سر کیرش یه ذره کرم زد و تا ته کرد تو کونم یه دادی کشیدم ولی آروم آروم جا باز کرد کیرشو احساس میکردم خیلی حسه خوبی بود پاها رو شونش بود داشت آروم آروم روم تلمبه میزد که من هر داد میزنم تند تر اونم سرعتشو میبرد بالا تر سوراخم داشت منفجر میشد وای که چه حالی میداد داشت آبش میومد که به وحشی ترین صورت ممکن روم تلمبه میزد داشتم جر میرفتم آبشو تا آخرین قطره ریخت تو کونم خیلی حال میداد احساس میکردم آبش تومه یه ذره همینطوری روم موند تا کیرش کامل خوابید رفتم دستشویی فک کنم یه لیوان ازم آب خالی شد برام جق زد و تا آخرین قطره آبمو خوردم اگه بازم خواستین بگین براتون بنویسم نوشته کامران

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.