آخرین گی من

0 views
0%

اسم من امین و قبلا هم داستان کون دادنم تو هتل خیام رو نوشته بودم 24 سالم شده بود و بازم قرار بود بهش تو یه هتل دیگه کون بدم البته تو یه شهر دیگه که قرار بود باهم بریم مسافرت قرار گذاشتیم که بریم مشهد اونم دو شب و روز کامل باهم بودن من که 17 ماهه کون نداده بودم بیصبری میکردم بالاخره شب چهارشنبه شب شد و از محل کارم مرخصی گرفتم و سام هم از شهر خودش اومد که بریم باهم سوار ماشینش شدم که ال نود بود شدم و باهم رفتیم سمت مشهد که هتل هم رزرو کرده بودیم و چون شب بود تو راه داخل ماشین واسش حسابی ساک زدم که خوابش نبره گاهی که خسته میشد من رانندگی میکردم حدود ساعت پنج صبح رسیدیم مشهد و یکراست رفتیم هتل و کلیدو برداشتیم سام گفت برو تو اتاق ماشینو میزارم میام منم رفتم تو اتاق وسایلو گذاشتیم لباسامو در اوردم چراغو خاموش کردم و منتظر عشقم که بیاد بعد 17 ماه کونمو بکنه اونقدر هوسش کرده بودم که اندازه نداشت تو فکر اینکه چطوری شروع کنم بودم که صدای در اتاق هتل اومد تو تاریکی رفتم درو باز کردم گفت چرا تاریکه که گفتم نیازی به روشنایی نیست تازه داشت صبح میشد و من لخت مادرزاد جلوش بودم و گفت جوون و یه دست به کونم زد و دستشو لای کونم کشید یه لذتی بهم اومد گفت بهم الان میام تلافی این مدتو برات در میارم دو شب کونتو میگام من اونقدر خوشحال بودم تو راه هم قرص تاخیری گفتم بخوره و عمل کرده بود کیرش باد کرده بود جلو شلوارش و یه دست بهش زدم و نشستم جلو پاش و کمربندشو باز کردم و کیرشو اوردم بیرون جووون بالاخره کیرمو گرفتم تو دستم و با دهنم اروم سرشو بوس کردم و سرشو یه میک زدم گفت اوووف کشتی تو پسر منو و اروم اروم براش ساک زدم سام هم داشت لخت میشد این بین و بعد سرمو با دستاش گرفت و کیرشو تو دهنم عقب جلو میکرد تو این بین هم بهم فحش میداد که کونتو جر میدم امین کونی کونت فقط مال خودمه جنده خودمی و من حسابی حال میکردم با این حرفاش حدود یه ربع کیرشو خوردم و تخماشو لیس میزدم اونقدر برام خوشمزه بود که بیشتر میخواستم میگفت یواش کونی همش مال خودته منم سعی میکردم همشو بکنم تو دهنم گاهی اوق میزدم ولی بازم میخواستم این هفده ماهی که بهش کون نداده بودم حسابی تشنم کرده بود بهش اروم میگفتم کیر میخوام عزیزم کونم کیرتو میخواد حس کنه گفت عزیزم الان میدم بهت گفت عزیزم برگرد الان وقت اینه که اون کون تنگتو بگام منم حسابی لحظه شماری میکردم حالت چهار دست و پا شدم که یه پامو گرفت و ژل بی حسی که همیشه قبل کون دادنم بهش میزدو ریخت رو سوراخم با انگشتش بازی میکرد با سوراخن و اروم انگشت وسطی رو کرد تو کونم با یه لغزندگی لذت بخش رفت تو سوراخم اروم لبمو گاز گرفتم گفتم میخوام که ایندفعه انگشت دومی رو اروم کرد تو کونم درد و لذت قاطی بود ولی لذت بینهایت گفتم عشقم کیر میخوام گفت جووون کونی من الان میکنم سوراخ تنگت مال منه و سر کیرشو ژل زد و ارون هل داد تو کونم چشمامو بستم و لبمو گار گرفتم اروم گفتم اخ سام گفت اوف چقدر تنگ شده باید حسابی بازش کنم برات کونتو و اروم تلنبه مینکرد تو کونم و منم با درد و لذت اخ و اوخ میکردم و تو اوج بودم یواش یواش درد رفت و دیگه جز لذت چیز دیگه ای نبود میگفتم بکن بکن کونمو بگا تندتر میخواستم ازش و حالتمونو عوض میکردین تا آبش زود نیاد و اون دراز کشید گفت بیا بشین روش صورتم اونور اونم به پشم نشستم روش و حسابی بالا پایی ن شدم سام هم میکفت چه کونی داری امین کونی و میگفت چقدر سفید و نرمه منکه تو لذت بینهایتی بودم که گفت داره میاد میخوام توش بریزم گفتم بریز عشق من یهو احساس کردم کیرش داره بزرگتر میشه و اولین جهش آبشو تو سوراخم با سوزش و لغزندگی سوراخم حس کردم تو همین لحظه اب منم اومد و سام گفت جووون و خندید تو تخت دراز کشیدم که احساس کردم آب کیرش میخواد بریزه بیرون از سام خواستم دو تا دستمال کاغذی تا برنه و بزاره جلوش تا ابش نریزه بیرون و تو بدنم باشه و همینکارو کرد و خوابیدیم قبل خواب بهم گفت که خیلی تنگه کونت فردا برام حسابی بازش میکنه و دوتا کار هست که قول گرفت انجامش بدم قول دادم گفت میخوام آبمو بخوری اولین بار و اینکه اخرین سکسمون تو هتل بعد ارضا شدن میخواد حسابی گشادم کنه یه مدت هوس کیر نکنم و یه بادمجون بکنه تو کونم که روز اخر همینکارو کرد واسم خیلی سخت بود ولی شد اگه خواستین داستان اونم میگم الانم به ساله نشده باهاش باشم اخه مسافتمون دوره ا ببخشید اگه داستانم طولانی بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.