از آن بترس که سر به تو دارد

0 views
0%

سلام به همه من سینام و خاطره ای که میخوام تعریف کنم مربوط میشه به چند وقت پیش که من تازه 18 سالم شده بود داستان از اونجایی شروع میشه که ما یه دوست خانوادگی داریم که تازگی با هم صمیمی شدیم اینا یه دختر داشتن که اسمش مریم بود قیافش سکسی نبود ولی موهای بور صورت بیضی پوست گندمی مایل به سفید داشت و بدنی نسبتا لاغر و رو فرم این مریم خانوم خیلی رو در وایسی کار بود اصلا با من از روی ادب یا هرچی اسمشو میخوای بزاری گرم نمیگرفت پدرش هم ادم به روزی بود اهل لباس تمییز جوونانه و ماشین خوب و سفر خارج بود با سیگار و مشروب هم مشکل نداشت واسه همین خانواده ها با هم خیلی مچ بودن ی ه بار با هم رفتیم شمال ویلای ما و ازش خواستم عکسایی که با هم گرفتیمو واسم بفرسته پس شمارمو بهش دادم تا تو وایبر بفرسته خلاصه داستانو کوتاه کنم با هم با چت کردن خیلی صمیمی شدیم و راجع به همی چیز با هم حرف میزدیم از سکس و دوست دختر و دوست پسر تا چرت و پرت های دیگه که هی الکی به هم یاد اوری کنیم که ما فقط با هم دوست سوسیالیم یادمه سر یکی از داستانای دوست دختر قبلیم انقدر اصرار کرد که براش سکسمو تعریف کنم که با تمام جزییات و کس و کون و اینا براش گفتم و اونم هی تا من تایپ میکردم میگفت خوب بقیه اش اونجا بود که با خودم فکر کردم انگار این خیلی مشتاقه خلاصه یه مدت حدودا سه چهار ماهی گذشت اما رفتارش تو مسج ها با رفتارش تو زندگی واقعی فرق داشت بازم رو در وایسی میکرد و منو به ندرت به اسم کوچیک صدا میزد اصن صدا نمیزد معمولا تا این که یه مدت یه کم صمیمی تر شد و میگفت مثل داداشمی دیگه از حرف زدن به اون صورت نمیترسید اما بازم خیلی آره بالاخره یه روز جمعه ناهار اومدن خونمون رفت لباساشو عوض کرد و امد یادمه یه لباس سیاه نرم از اون جنس کشیا پوشیده بود از بالا استین نداشت و تا حدودی سینه اش باز بور وپایین لباس یه دامن داست که تا پایین زانوش تقریبا میومد یادمه حرف افتاد که مریم دونده اس و دونده ها پاهای قوی دارن چون یه بار تو فیلم راجع به چنگیز خان دیدم که پدرش بهش نصیحت کرد که دختر با پاهای قوی انتخاب کنه منم گفتم حتما یا دلیلی هست و خیلی به این موضوع حساس شدم مخصوصا وقتی دیدم مریم ساپورت نپوشیده و پاهاش نسبتا ضخیم و قوی ان یه مدت گذشت و بعد ناهار چون بطریامون تموم شده بود باباهامون رفتن بیرون تهیه کنن و مادرا هم طبق معمول رفتن تو اطاق به هم لباس و کیف و از این چرت و پرت ها به هم نشون بدن اینم به دستور مامانش موند تو اشپز خونه که ظرفارو بچینه تو ماشین منم دیدم تک افتادم رفتم پیشش یه کم اذیتش کنم اون موقع لباسش نظرمو به اون صورت جلب نکرد و یه کم تا نیستن یه کم جک قزوینی و عرب و رشتی و اینا گفتم براش و یه کم روشو باز کردم البته اینا فقط جک اند و تمام ایرانی ها برای هم محترم اند برگشت بهم گفت خیلی بی تربیتی منم برای اولین بار بود که لمسش میکردم یکی محکم زدم در کونش گفتم تو هم که خیلی بدت نمیاد برگشت و به نشانه ی اخطار و با شوخی با یه لحن خاص گفت اقای نادری منم گفتم چیه مگه بدت میاد و یه چک محکم دیگه زدم در اون یکی کونش هیچی نگفت بعد دو سه ثانیه گفت نه که بدم نمیاد رفتم پشتش از رو لباس نرمش هر کدوم از دستامو گذاشتم روی یکی از کوناش و شروع کردم مالوندن کون سفت و عضله ایش حشریم کرده بود دو تا کون از هم کاملا جدا و سفت بهش گفتم اینو دوست داری اره یه چند ثانیه ایی مالوندم کیرم داشت خشتگمو پاره میکرد از این داستانا بدم میاد که میگن کیرشون 46 سانته نه اقاجون کیر من تقریبا 14 5 سانته ولی خداییش کلفته در حد قطر 3 سانت خلاصه این حشری شد و یه دفه دولا شد و کونشو چسبوند به کیر من انگار یه لحظه برق دو عالم از سرم پرید کون خوش فرم و ناز که وقتی دولا میشد لباسش میرفت لای کونش و بیشتر سکسی اش میکرد یه دو دقیه خودشو مالوند بهم و گفت اگه بخوایم اینجوری بریم باید تا ته بریما خلاصه اون روز جمعش کردیم رفت ولی فهمیدیم که اگه فرصت پیش بیاد باید این کارو بکنیم چون هر دوتامون از هم خوشمون اومده بود وقتی پدرا برگشتن گفتن تصمیم دارن این 3 شنبه که تعطیلیه بریم شمال منم دیگه برام جور شده بود کلی ذوق کردم سه شنبه شد و حرکت کردیم و تا رسیدیم شب شد صبح که بیدار شدیم طرفای 8 یا 9 صبح اونا گفتن ما میریم شهر خرید واسه نهار و شام امشب از مریم پرسیدن بیا بریم گفت نه حسش نیس سرم درد میکنه منم گرفتم که نقشه داره گفتم منم یه ذره ورزش میکنم واسه کنکور چاق شدم اینجوری گفتم که فکر نکنن میخوام دختررو بگام البته میدونن که من خیلی بیرون نمیرم چون از جای شلوغ خوشم نمیاد اقا اینا رفتن یه چند دیقه بعد دیدم مریم اومد سر و مر و گنده دیدس خودشو دو دیقه پیش به مرگ زده بود با یه شلوار راحتی خاکستری جذب و یه تاپ سورمه ایی باز باز شرایط کونشو هم که خودتون میدونین اوف امد نشست پیشم گفت خوب چیکار کنیم گفتم بیا یه کاری کنیم تا حالا فیلم سوپر دیدی گفت نه تا حالا بزار ببینم گذاشتم اولش با لز شروع شد نشسته بود کنارم دیدم زل زده وقتی مرده رسید دوتایی براش ساک زدن گفتم با دقت نگا کن باید همین کارارو برا شوهرت هم بکنی گفت میکنم ببین چجور بعد یارو مرده شروع کرد زنرو از کون کردن دیدم دیگه داره چل میشه گفتم بیا بشین رو پای من اومد با همون پوزیشن نشست کیرم شق شق بود شورتم نپوشیده بودم که قشنگ از رو شلوار احساس میشد یه چند دیفه نشست بعد شروع کرد کونشو رو کیر من از رو شلوار جلو عقب کردن کیرم افتاده بود لای کون خوشگلش اه اوه جفتمون در اومده بود از شدت شهوت چشامو بسته بودم سرم داشت میترکید یه لحظه چشامو باز کردم دیدم اونم آروم برگشت با صورت عرق کرده و موهای خیس با نفس های عمیق اروم لبش رو گاز گرفت و به چشای من نگاه کرد روی همون پام برگشت بازم از رو شلوار ایندفه روبروم نشسته بود و کیرم به کسش میمالید دستمو اروم گذاشتم رو کونش اومدم ذره ذره بالا بدنش رو لمش میکردم دستم رو از رو سینه هاش با فشار و ارامش رد کردم و رسیدم به گردنش گردنش داغ داغ بود از زیر مو هاش دسمو بردم پشت گردنش و به خودم نزدیکش کردم سرمو گذاشتم رو پیشونیش و در حالی که هنوز داشت روم خودشو میمالیداروم لبمو نزدیک لبش بردم با دوتا لبام لب بالاییش رو گرفتم و اروم به طرف خودم کشیدم وقتی ول شدن رفتم سراغ لبای پایینیش اروم خوردمشون و با دندونم کشیدمشوناز لپش بوس کردم و با لبم اروم از لپش میخورم و همینجوری اومدمپایین تر سمت گردنش با لبام گردنشو خیش خیش کرده بودم مزه ی عرق شورش میرفت تو دهنم دستامو بردم پایین تاپش و اروم از تنش درش اوردمو کارمو با خوردن بالای سینه هاش ادامه دادم از پشت اروم سوتین خیسشو باز کردم و پرت کردم اومور سینه های خوشگل سفید با نوک کوچیک صورتیش جلوم بود با نهایت ارامش و لذت توی دستام میگرفتمشون و نوکشونو میخوردم لیسش میزدم خودش اروم اروم دستامو گرفت و کرد تو شلوارش اروم دستامو از بردم پشتش و خیلی اروم و سکسی کشیدم شروارشو پایین کونشو لخت مالوندم و دوتا چک اروم زدم و در گوشش اروم گفتم از همین جا شروع شد اونم تی شرتمو در اورد به بدنم نگاه کرد بعد به صورتم یه لب محکم ازم گرفت وزیپ شلوارممو باز کرد کیرمو گرفت تو دستش سیخ سیخ بود و داغ اروم از گردنم شروع کرد به خوردن و رفت پایین رسید به کیرم بالا رو نگاه کرد به صورتم با چشماش خیره شد و اروم زبونشو زد زیر کیرم کیر داغم خنک شدو اروم کم کم کرد تو دهنش لبش میگرفت به شیار نوک کیرم و بدنهش از حشر سرخ شده بودم کم مونده بود ابم بیاد که اروم بلندش کردم گرفتمش بغلم و پاشو گره کردم دورم تو همون حالت اروم کیرمو میمالوندم به کسش ناله های ارومش حال به حالم میکرد تکیه اش رو دادم به اپن دیگه تو حال خودم نبودم برش گردوندم و از همون رو اوپن روغن مایع رو برداشتم و همینجوری لر دادم رو کونش کونشو محکم فشار دادم و چک محکمی زدم بهش کون سرخ سرخو نرم و ژله ایی شده بود که اروم نوک کیرم و گذاشتم در کونش اروم خواستم رد کنم تو ولی دیگه تحمل نداشت با صدای حشری و کشیده اش بلند گفت بکن دیگههه بکن منم سرشو تنظیم کردم و محکم رد کردم تو یه دفعی بلند گفت اییییی و بعدش اروم ادامه داد پشت سر هم میگفت بکن بکن من با ارامش و با نیرو تلنبه میزدم اروم اروم کردمش تا این که دیگه داشت اابم میومد توی کونش کیرمو اروم چرخوندم و از شدت شهوت داشت دیوانه میشد ابم وقتی اومد توی کونش خالی کردم و برش گردوندم گذاشتمش بالای اوپن اروم ز لباش خوردم بدنش رو لمس میکردم تا رسیدم پایین به کسش پاهاشو ااروم باز کردم و یه کس خوشگال کوچولو دیدم تنگ تنگ اصا چوچول نداشت منم اروم بوسه های ریز از کنار و شیار کسش میکر دم اروم زبون میزدم لاش و تا بالا میرفتم میک میزدم و در همین حالت کون چربشو میمالوندم تا این که ارضا شد و سرم رو برد بالا لب محکم و طولانی ازم گرفت نو چشام نگاه کرد و گفت عشقم دوست دارم خیلی زیاد کیر کلفتتو دوست دارم میخوام مال من باشی منم تا اخر عمر مال تو یه لب ازش گرفتم و بغلش کردم وبردمش سمت حموم اونجا گفت تو شروع کن تا من بیام منن خوب رفتم تو اابو باز کردم نسبتا داغ بود که همون لخت و شق کرده دیدم اومد تو حموم یه تیشرت پوشیده بو از تی شرتای من و اومد زیر دوش موهش خیس شد و همونجا زیر دوش اروم ازم لب گرفت همونطوری که من لباش رو میکشیدم کیرم رو گرفته بود دستش و ااروم به کسش میمالید تو هنون لحظه نشست با زانو و منم زیر اب ابمو ریختم رو سینه هاش اب زیادی اومد و اونم کیرمو گذاشت لای سینه هاش زبونشو میزن به نوکش منم هی عقب جلو میکردم تا دوباره ابم اومد دیگه واقعا افتادم پاشدم اروم همدیگه رو شستیم هی با هم ور رفتیم و شوخی کردیم و کف بازی اخر دوش با همدیگه با یه حوله اومدیم بیرون و با همون یه حوله تو اتاق همدیگه رو خشک کردیم لباسامونو پوشیدیم و همونجا نشستیم فیلم سوپره هنوزم داشت پلی میشد تا اومد بشینه بلند شد گفتم چرا نمیشینی گفت نمیتونم گفتم چرا با خنده و خجالت گفت درد میگیره منم با لبخند گفتم بیا بشین رو پام ایکس باکسو روشن کردم و تا وقتی اونا اومدن بازی کردیم مامانش پرسید ورزش کردی اون گفت اره دوتایی دویدیم ولی سینا هی ازم میباخت بعدش سینا رفت پیش دوستش و منم دوش گرفتم مریم تا اخرین روز نمیتونست بشینه هرکی میگفت بیا بشین میگفت مرسی من راحتم از اون موقع تا حالا مریم دوست دختر منه حکم زنمو داره و همدیگه رو خیلی دوست داریم ولی موقعیت برای سکس دوباره پیش نیومده ولی اگه پیش بیاد نوشته

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.