اولین بار کیر رفت تو کونم

0 views
0%

سلام میخوام براتون اولین خاطره از اینکه کیر رفت تو کونمو براتون تعریف کنم من از بچگی تپل بودم الانم تپلم کلاس اول راهنمایی بودم تو کن زندگی میکردیم ی شهرکی بود بنام شهرک فرهنگیان هنوزم هست اون شهرک ما طبقه پنجم بودیم من اولین بار اونجا ب یکی از پسرای همسایمون دادم اسمش محفوظ دومین بار سرایدار ساختمونمون منو کرد ولی همیشه لاپایی میدادم تاحالا از کون نداده بودم یه همسایه داشتیم طبقه دوم میشستن دوتا داداش بودن با داداش کوچیکش من همکلاس بودم داداش بزرگه 3سال از من بزرگتر بود موقعی ک فهمید من ب اونا دادم خودشو یواش یواش ب من نزدیک کرد فوتبال بازی میکردیم منو تو تیم خودش میاورد و از اینجور کارا خلاصه هوامو داشت اولین بار ک میخواست منو بکنه تابستون بود من خونه تنها بودم پدرومادرم شاغل بودن بخاطر همین تا ساعت 5 هرروز تنها بودم اینم بگم اون موقع هرکسی کامپیوتر نداشت منم عاشق کامپیوتر بودم که همین همسایمون خریده بود ک من با داداش کوچیکش همیشه خونشون بازی میکردیم اون موقع بازی کماندو تازه اومده بود خلاصه ی روز ساعت 10 30 11 اومد دمه خونمون منم همیشه با شلوار کوتاه میگشتم ولی تیشرت تنم نمیکردم خب تپلم بودم سفید کون بزرگ اومد درو زد منو دید جاخورد چون تاحالا منو اونجوری ندیده بود بهم گفت بیا پایین بازی کنیم گفتم کسی خونتونه گفت ن تنهام گفتم باشه لباس بپوشم بیام گفت خب همینجوری بیا گفتم بزار تیشرت بپوشم میام اون رفت پایین منم رفتم تیشرت پوشیدمو رفتم پایین ولی باورکنید ب دلم افتاده بود این منو میکنه امروز چون با اونا ک منو کرده بودن دوست بود خب بهش گفته بودن دیگه حتما ولی فکرشو نمیکردم ک اون روز قراره پاره بشم برا اولین بار کیر بره تو کونم اونم بزور رفتم پایین درزدم اومد درو بازکرد دیدم فقط ی شلوارک تنشه گفت بیاتو رفتم تو گفت برو تواتاق کامپیوتر روشنه بازی کن تا من بیام رفتم نشستم پایه کامپیوترو شروع کردم بازی کردن اومد تو اتاق گفت فیلم دوس داری گفتم چ فیلمی گفت فیلم سوپر من تا اون موقع فوقش ی بار سوپر دیده بودم ولی خب ماهواره داشتیم کانالایه سکسیش باز بود ولی از همین معمولیا بود ک میرقصیدن بگذریم گفتم داری گفت اره از یکی گرفتم بزارم ببینیم گفتم بزار فیلمو گذاشت فکرکنم این فیلمرو دیده باشید قدیمیه دختر سر جاده وایساده منتظر ماشینه بعد ی تریلی وایمیسه زنرو سوار میکنه بعد میکنتش اون بود گذاشت گفتم بزار بره جلو اونجاش ک میکنه بعد روبروی کامپیوترم تخت خوابشون بود زد جلو منم روی تخت نشسته بودم اومدم بقلم نشست دید دودولم بلند شده گفت شیطون شق کردیا منم خجالت کشیدم گفت برامنو نگاه دیدم اونم راست کرده دیگه حشری شده بودم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش گفت بازی کن باهاش بازی کردم خیلی سفت شده بود چنددقیقه ک بازی کردم گفت میخوریش گفتم اره در اورد دیدم از این کیرایی هست که قوس داره رو به بالا از این کیرا بود کردم دهنم شروع کردم ساک زدن ی 5 دقیقه براش خوردم گفت میزاری بزار لایه پات گفتم اره گفت برگرد ب شیکم خوابیدم شلوارمو کشید پایین توف انداخت لای پام شروع کرد یواش عقب جلو کردن تقریبا 4 5 دقیقه عقب جلوکرد گفت بزار برم کرم بیارم رفت کرم اورد از بالای کونم تا پایین کونم کرم زد منم نمیدونستم براچی داره میزنه ک تو حاله خودم بودم ک کیرشو ب سمت بالا رو خط کونم میکشید و سرش با کله کیرش ازروی سوراخم رد میشد اقا چشمتون روز بد نبینه خوابید روم همینجوری عقب جلو کرد یهو خودش اورد بالا کیرش صاف شد ی راست کرد تو سوراخه تنگم ک تاحالا هیچی نرفته بود توش دهنمو گرفت همینجوری خوابید روم دره گوشم گفت هیسسس الان تموم میشه منم اینقدر درد داشتم ناله میکردمو دست و پا میزدم زیره کیرش اشکم دراومده بود گفت شل کن خودتو شل کن میره ب سرایدارو فلانی میدی بمن نمیدی اینو گفت یهو فشار داد ک من بازم داد زدم ولی جلو دهنمو گرفته بود گفت برینی رومن خفت میکنم میخوام پارت کنم جوون چقدر تنگه بعد اروم شروع کرد عقب جلو کردن هربار میاورد عقب داد میزدم میکرد تو اشکم میومد اومد گفت دستمو ورمیدارم دادبزنی کشتمت با سر گفتم باشه دستشو که ورداشت گفتم خیلی نامردی اونا لاپایی میکردن گفت من فرق دارم اینارو با بغض داشتم میگفتم اروم داشت عقب جلو میکرد گفت میخوای زود تموم بشه گفت اره تروخدا درش بیار گفت باشه پس باید تحمل کنی دوباره دهنمو گرفت کیرشو تا کله اورد بالا یهو محکم زد تو کونم منم فقط جیغ میزدم گریه میکردم 5 6 تا تلمبه محکم زد یهو کیرشو کشید بیرون گذاشت لاپام ابشو خالی کرد تو لاپام اومد درگوشم گفت الان گشاد شدی راحت برو ب اوناهم از کون بده دستشو ورداشت از رودهنم دیگه نا نداشتم تکون بخورم ی چند دقیقه همونجوری دراز کشیدم رفتم دسشویی خودمو بشورم تا اب خورد ب سوراخم گریم از سوزش دراومد اومد لباس پوشیدم رفتم خونمون دقیقا از اونروز ب مدت 2 روز درست راه نمیتونستم برم از خونه از ترسم بیرون نمیومدم بعد از اون دیگه بهش ندادم ولی اون یکی از همسایمون بهش لاپایی میدادم خوبیش این بود ک ب اونا نگفته بود از کون کردمش این بود داستانه من البته داستان که نه خاطره اولین کون دادنم از سوراخ ببخشید طولانی شد نوشته

Date: March 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.