بالاخره سکس رو با گی تجربه کردم

0 views
0%

سلام من اسمم ارمینه و الان 22 سال دارم من موهام بوره و خودم هم سفیدم و تر کیب اینا تو سن 12 و 13 سالگی تو مدرسه و محل یعنی یه کیس خوب برای دستمالی و سکس ولی به خاطر ترسم نمی ذاشتم کار بیخ پیدا کنه و نهایتا با دستمالی و متلکای جوون و بکنمت و اینا سر میشد حتی تو فامیلم کسایی بودن که تو نخم بودن و اگه شب یه جا می خوابیدیم کیرشون رو پشتم احساس می کردم تا اینکه اومدم دبیرستان دیگه بدن و اندامم هم رشد کرده بود و یه فرصت سکس برای همکلاسی هایی بودم که دستشون به دختر نمی رسید اما همچنان می ترسیدم وقتی می رفتم حموم یا خونه خالی بود با خودم ور می رفتم و می گفتم بالاخره همین روزا سکس رو تجربه می کنم یه همکلاسی داشتیم اسمش فرشید بود اونم خوشگل بود ولی اصلا تو باغ نبود دوست داشتم باهاش سکس کنم رفتیم خونشون و هر طوری بود سر حرفو باهاش باز کردم ولی اون حاضر نشد و گذشت تو محلمون یه پسری بود بدنسازی کار می کرد نگاهای سنگینشو رو خودم حس می کردم و باهاش سلام و علیک که می کردم همیشه با لبخند تحویلم می گرفت یه روز عصر صدام کرد رفتم باشگاه گفت دوست داری بیای باشگاه گفتم نمیدونم گفت لباساتو دربیار گفتم واسه چی گفت می خوام بدنتو ببینم و شروع کرد الکی تعریف کردن که تو بدنت پره و اگه یه مدت کار کنی عالی میشه منم اروم لباسامو در می اوردم فقط یه شورت مشکی پام بود بهم گفت دور بزن من چرخیدم و اون گفت باید بیای حتما شهریه هم نمی خواد فعلا بدی باشگاه مال برادرش بود بعد لباسامو پوشیدم و اومدم خونهچند روز بعد دیدمش و رفتم پیشش ساعت حدود 12 بعد از ظهر بود همینجور که داشتیم حرف میزدیم رفتیم سمت باشگاه درو باز کرد باشگاهساعت2 باز می شد بعد دوتایی رفتیم سمت دفتر برگشت در سالن رو قفل کرد و اومد کنارم نشست لباساشو در اورد رو بهم گفت چطوره بدن عضلانیش تو چشم بود گفت دست بزن دستای لطیفم رو کشیدم رو بازوهاش و رو سینه هاش و گفتم عالیه دمت گرم گفت لباساتو در بیار گفتم حالا بذار بیایم باشگاه بعد گفت از همین امروز باید شروع کنیلباسامو در اوردم با یه شورت جلوش وایسادم رفتیم سمت سالن من جلوی اینه بودم و اون پشت سرم میله هارتل بالا و پایین کردم اونم مثلا از پشت داشت یاد میداد ولی از تو اینه چشمم به شورتش بود که داشت باد می کردهیجان عجیبی داشتم نمی خواستم بدم ولی وسوسه دیدن یه کیر به جز کیر خودم داشت دیوونه ام میکردگفت حالا ولش کن و رفت سمت یخچال و به منم گفت برو بشین دفتر الان میام بعد از چند دقیقه اومد با دوتا لیوان دلستر بود ولی وقتی یه کم خوردم دیدم داره میسوزونه از نگام متوجه شد گفت بخور وودکا هم ریختم توش و منم اروم اروم خوردم وقتی تموم شد از تو رختکن یه فرش کوچولو اورد وگفت دراز بکش یه کم ماساژت بدم گفتم نه مرسی گفت مرسی چیه و منو دراز کرد شروع کرد به ماساژ دیگه تو حال خودم نبودم اروم داشت باسنم رو می مالید شورتمو پایین گفت اینجور نمیشه و شورتمو اروم کشید پایین نمیدونم چم شده بود وا داده بودم دوست داشتم هر کاری دوست داره با هام بکنه اروم دست می کشی رو سوراخم و من اه می کشیدم بعد دراز کشید روم گفت اذیت نمیشی گفتم نه و با این حرف اجازه رو صادر کردم کیرشو می مالید به کونم و من حشری شده بودم بهم گفت پاشو بشین رو صندلی وقتی نشستم اومد روبروم ومن کیر سفیدش رو که مثل چوب سفت شده بود دیدم گفت برام می خوری منم اروم کردم تو دهنم و براش لیس زدم زبون می زدم طعم کیر برام خوب بود ولی چون حرفه ای نبودم نتونستم خوب براش ساک بزنم بهم گفت چه جوری دوست داری بکنمت هیچی نگفتم و اون گفت پس زانو بزن و قمبل کن همینکارو کردم با کرم اروم اروم کیرشو کرد تو و من اخ و اوخ می کردم اون بیشتر خوشش میومد نگه داشت دتا جا باز کرد ولی باز با هرتلمبه دردم میومد کم کم عادت کردم شروع کرد به تلمبه زدن بهم می گفت صورتتو برگردون و ازم لب می گرفت من زودتر از اون ارضا شدم و بعرد از چند دقیقه من خوابیدم اونم خوابید روم و داشت لاله گوشمو می خورد که یه نفس بلندی کشید و کونم گرم شد فهمیدم ابش اومده چند دقیقه بعد بلند شد و رفتیم دوش گرفتیم و لباس پوشیدیم اومدیم بیرون ولی باورم نمیشد من این کارو کرده بودم داستانهای بعد رو اگه دوست داشتین بگین براتون بنویسم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.