تجاوز دردناک

0 views
0%

سلام نمیدونم چطور و از کجا شروع کنم خیلی سخته برام یاد اوریه اون روزا اما خاطره ی من اسم من احمد اون موقع تهران بودم ۱۵سالم بود راستش کون خوش فرمی داشتم سال سوم راهنمایی تصمیم گرفتم معلم خصوصی بگیرم ی آدم حدودا ۳۷ساله شد معلم من یکی دو جلسه اول دست میکشید رو رونام و بدنم من اونموقع اصلن متوجه نبودم قضیه چیه برا جلسه سوم گفت بعد از مدرسه مستقیم بریم خونه خودش سوار موتور شدیم راه افتاد رفت سمت حاشیه شهر سمت ی روستا چسبیده ب شهر من اصلن نمیدونستم چ نقشه ای داره توی راه گفت دوست دختر داری گفتم ن رسیدیم رفتیم تو خونه تابستون بود گفت هوا گرمه شلوارتو در بیار هنگ کردم گفتم شلوار زیرش ندارم گفت شورت داری دیگ هیچی نگفتم اومدم بغلم کرد اروم خوابوند رو زمین هنگ کرده بودم نمیتونستم حرف بزنم انگار کاملا مسخ شده بودم شروع کرد بوسیدنو ور رفتن با من اینقدر ادامه داد تا ابم اومد گفت حالا نوبت منه ک یهو در زدن خوشحال شدم دعا میکردم همه چی خواب باشه همه چی تموم شه الان اما دوباره اومد روم دیگ کیرشو در اورد گذاشت لای پاهام ک گوشیش زنگ خورد گوشی رو قطع کرد پاهامو داد بالا یکم تف زد مالید رو سوراخم سر کیرشو گذاشت شروع کرد فشار دادن یکم محکم فشار داد داد زدم و هم زمان از جام پاشدم تا ب خودش اومد لباس پوشیدم گفتم بریم هرچی گفت عصبانی شدم گفتم بریم منو رسوند تا یه جایی رفتم خونه تا چند روز حال روحیم داغون بود از اون موقع شروع کردم با خودم ور رفتن همیشه وس وسه میشم کون بدم بعد از حدود ۱۰ سال هنوز دارم عذاب میکشم آخه گناه من چی بود نوشته بی

Date: August 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.