تجربه اولین تویی

0 views
0%

سلام متینم 20 سالمه عاشق سکسم ی بدن توپ برا سکس دارم قد 185 وزن 85 هم فاعل و هم مفعول اما ن توی سوراخ همیشه دوس دارم بهم بچسبن و لاپا بزنن منم بساکم براشون ولی مجتبی خیلی دوس داشت بهم تویی بزنه و من نمیزاشتم با مجتبی تو چت آشنا شدم همیشه ساعت 12 شب ب بعد من میرفتم تو اتاق خالیه مجتبی و براش میساکیدم اونم لاپایی باهام حال میکرد کیرشو دم سوراخم میذاشتو میخواست فرو کنه تو ولی نمیذاشتم من ی روز ک خیلی حشرش بالا زده بود بهم گفت اگه تویی ندی آبروتو همه جا میبرم منم ک دستم از همه جا کوتاه بود دیگ چاره ای نداشتم قبول کردم ی روز بارونی بود ک گفت بیا دنبالم بریم مکان اوکی کردم من رفتم دسشویی و خودمو تمیزه تمیز کردم قبلش هم تو حموم کاملا شیو کرده بودم رفتیم تو مکان طبق معمول دوتا سیگار کشیدم بعد اومد کنارم نشست ولی اول ازش گوشیشو گرفتم و همه اطلاعات راجب خودمو پاک کردم اومد دستشو انداخت دور گردنم لبشو گذاشت رو لبام و با دست دیگش سینمو محکم چنگ میزد میدونست با این کار دیوونه میشم لباشو چسبونده بود رو لبام ربونشو فرو میکرد تو دهنم هی بعد رفت رو گردنم گوشم صورتم همه جامو میخورد لباسامو در آورد لباسای خودشم همینطور اومد نشست رو من لبامو باز خورد کیرشو داد دستم باهاش بازی میکردم منو نشوند رو زمین جوری ک ب مبل تکیه داده بودم کیرشو گرفت جلو صورتم منم از اونجایی ک علاقه زیادی ب ساک زدن دارم با حرص تمام شرو کردم ب خوردن کیرش وقتی کیرش خیسع خیس شد گفت بسه پاهامو داد بالا کمرم رو زمین بود کیرشو گذاشت دمه سوراخم هر کاری کرد نرفت تو من تنگه تنگ بودم چون اولین بارم بود گفت ب پشت دراز بکش برگشتم اونم نشست رو کمرم دوباره کیرشو گذاشت رو سوراخم بازم نرفت تو من ک هی داشتم از زیرش فرار میکردم دیگه ب بغل چسبیده بودم ب مبل شکمم ب مبل چسبیده بود دیگه راه جلو رفتن نداشتم این دفع تف زد رو کیرش و سوراخ من با فشار فرو کرد تو تا نصفع رفت تو من داد کشیدم اون میگفت عزیزم شل کن فقط ی دقع همونطوری نگه داشت و دلداریم میداد یولش یواش شرو کرد ب تلمبه زدن من از درد فقط میگفام مجتبی تو رو خدا تمومش کن آهههه آهههه خیس عرق شده بودم فقط میخواستم تموم شه بعد از چن دقه تلمبه زدم چسبید بهم و آبشو خالی کرد تو کونم بعد چن دقیقه ولم کرد دراز کشیده بودیم رو زمین من خسته خسته بودم رفتم دسشویی خودمو تمیز کردم همش نگران این بودم ک خون نیاد از کونم انگشت کردم تو کونم دیدم چقد گشاد شدم ولی خوب بود ک خون نمیومد همتونو دوس دارم بای نوشته

Date: June 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.