حس بیغیرتی رو لمس کردم و دارم مریضش میشم

0 views
0%

سلام من تو دوران نامزدیم راستش من تا همین 1 ماه پیش اصلا با این موضوع بیغیرت بودن یا اینکه بخواد کسی با نامزدم رابطه داشته باشه بیگانه بودم تا اینکه ب طور خیلی اتفاقی پیامهای دایرکت اینستاگرامشو که با دوست پسر دوران مجردیش خوندم و اینکه حدود 7 سال یعنی از 14 سالگی نامزدمو کونی خودش کرده بوده طوری که حتی 2 روز قبل عقدمونم نامزدمو گاییده برای اخرین بار اینو نامزدم بهش گفته بوده و ازش خواسته بوده که دیگه داره ازدواج میکنه و دیگه نمیخواد با کس دیگه ای ب جز من رابطه داشته باشه اما گویا مهران که متاهلم هست و 38 سالم سن داره نتونسته بیخیال بشه و مجدد بعد 3 ماه ب نامزدم پیام داده راستش اولین بار بود ک با این حس اشنا شدم ناخوداگاه ی حس لذت خواصی اومد سراغم مهران ی مرد جاافتاده و کار درسته به هیکلی مناسب و برو رو دار ناخوداگاه اینکه از اول اشناییشون برا نامزدم گفت و اینکه چطوری با همه ی مسائل اشناش کرد و تو این هفت سال هییچی واسش کم نزاشت حتی از روزی که بعد چهار بار سکس لاپایی واس اولین بار نامزدمو از کون کردو لذت کون دادن و به نامزدم چشوند توری ک حتی بهش میگفت یادت میاد که میگفتی کوونی توام اینکه بهش میگفت تو ابنه ای منی اینو راست میگه چون نامزدم از کون تا کس از کون دادن بیشتر لذت میبره طوری که تو سکسامون یا به من میگه سوراخ کونمو بمال یا خودش میماله سوراخشو راستش اونروز صبح بود جمعه صبح من صبح گوشیشو دیدم خواب بود تو عالم چت کردن خوابش برده بود نامزدم اولین پیامش واس 2 روز پیش بوده که نامزدم جوابشو نمیده تا اینکه اونشب بعد اینکه من میخوابم نامزدم جوابشو میده و تا ساعت پنج و چهل دیقه باهم تو دایرکت میحرفیدن نمیدونم چرا اونروز صبح بی اختیار کیرم بلند شد ی حس لذتی که تا حالا حتی با کردن هم لمسش نکردم بهم دست داد 3 بار تا 8 صبح جق زدم و هر بار دو یا سه برابر معمول ازم اب منی خارج شد اخ نمیدونی اونجایی که بهش میگفت یادت میاد انگشتم به زور میرفت توت و اشکت در میومد یادت میاد چطوری زیر کیرم گشاد شدی یادت میاد که اگه هفته ای 1 بار زیر کیرم نمیخوابیدی و سوراختو پر اب نمیکردم دیوونه میشدی و عصبی و روانی اخ نمیدونی ک اونجاایی که بهش گفت من سوراختو قیفی شکل کردم اون کون زیر کیر من حالت گرفته و رو سوراخش و ورودیش جای کیر من هست و همونطوری تغییر شکل داده اخ اونجا دیگه جنون بهم دست داد از هوس راست میگفت گهگداری که لخت مادرزاد میدیدمش از پشت کلا از روی باسن تا خورد ورودی سوراخش انگاری جای ی کیر برا ورود بود سوراخشم که قیف قیف بود درست ورودی سوراخش ی دو سانتی داخل رفته بود انگاری جای ورود کلاه کیرش بود که اونجا جا بیفته و بعد بره توش راستش بعد این جوضوع هر بار تو سکسامون با این موضوع حس میگیرم و اول دمر میخوابونمش و شروع میکنم برانداز کردن کون نامزدمو تماشای سوراخش بی اختیار کیرم شق شق میشه حشر خاصی میاد سراغم و تموم سکسم با خیال اینکه نامزدم از 14 سالگیش زیر کیر ی مرد 31 ساله کار درست خوابیده و کونیش شده و ی عمر زیر کیرش خوابیده و اون کون طاقچه ای و کمر باریک و اندام اثتثنایشو ی مرد کار درست ساخته دیوونم میکنه راستش دیگه نتونستم پیاماشونو بخونم چند بار چک کردم دایرکتشو راستش چند بار که نه هروقت موقعیتشو داشتم و گوشیش دستم بود ولی نتونستم بخونم چون پاک میکنه ولی میدونم که هرروز یا کلا باهاش در ارتباطه چون تو هیستوریه چتای دایرکتش همیشه اسمش اولین نفره و یقین دارم که بعد این موضوع نامزدم ی بار صد در صد زیرش رفته خوابیده چون ی شب قبلش با من سکس کرد و خودش اومد سمتم و بعد اینکه تموم شد سکسمون رفت حمام و ی 1 ساعتی اون تو بود فک کرد که من خوابیدم ولی بیدار بودم اینکه نامزدم رفته خودشو اماده کنه واس خوابیدن زیر کیر کنندش دیوونم میکرد و تو این فاصله دو بار جق زدم فردا صبحش ساعت نه و خورده ای باهام تماس گرفت که میره بازار که اقساط بانکارو بده و بعدش بره سرویسی که هدیه فامیل بود و اینارو بده طلا فروشی و جاش سرویس باب دل خودشو بگیره بعدشم گفت شاید از اون سمت برم خونه زری دوستش اونروز من خیلی سریع برگشتم تا سر کوچمون ک بتونم لااقل ببینم کجا میره و چیکار میکنه ولی دیر رسیدم حتی با تلفن خونه تماس گرفتم ک کسی جواب حداد اونروز ساعت 4 بعدالظهر اومد خونه و میس کالم و که رو گوش خونه مونده بود و دیدو باهام تماس گرفت که اومده و خونه و ناهار با زری بوده اون شبش حس اینکه زنم امروز زیر ی فاکر تمام عیار خوابیده دیوونم کرده بود و تموم وجودم حشر بود اومدم خونه و مدام به اندامش توجه میکردم به فرم راه رفتنش عین قبل بود فقط موقع نشستن ی مقداری اروم کونشو میزاشت رو مبل اخ همین حس منو دیوونه میکرد اینکه زنمو از کوون کردن و اون نمیتونه خوب بشینه خلاصه بعد شام تو رختخواب شروع کردم بوسیدنشو لمس کردنش و مالیدن که دیدم اصلا میلی نشون نمیده و حتی بهم گفت امشب بخدا اصلا حس ندارم و خستم و کلی پیاده روی کردم امروز اما من ول کن نبودم و همونجور که دمر خوابیده بود شلوارش و شرتش و یکجا کشیدن پایین و شروع کردم برانداز کردن کون و کس که مطمعن شدم امروز رفته زیر کیر مهران چون شب قبلش قبل سکس با من کسش ی مقداری مو داشت و امشب کلا کمر ب پایین و با دارو شیو کرده بود حتی روی کپلاشو دست که میکشیدم مشخص بود که همه جاشو دارو زده پاشدم برق و روشن کردم که دیدم خودشو جمع کرد که خاموش کن منم بی توجه رفتم روش که نزارم ب پشت بشه اخخ من با کونش کار داشتم حقیقتش ی کم خشنم شده بودم که اخرش با تشر و داد برشگردوندم وای خدا باورتون نمیشه به محض اینکه لای کونشو باز کردم و چشمنبه سوراخش افتاد که از سرخی تبدیل شده بود به البالویی ی مقداری تیره تر شده بود بی اختیاار ابم از توی کمرم حرکت کرد اومد تو تخمام بی اختیار بینیم رفت سمت سوراخ کونش و عمیییق بو کشیدم و زبونم و گزاشتم رو سوراخشو مقداری هل دادم که نوک زبونم ورودی سوراخشو لمس کرد باورتون نمیشه چربی سوراخ کونشو لمس کردم اینکه حسابی چرب کرده سوراخشو و درست و حسابی از کون کردتش که اینجوری تغییر رنگ داده بود سوراخ کون نامزدم وقتی انگشتمو اروم فرو کردم دیدم نامزدم ی اهی از درد کشید که نمیدونم فیلمش بود که بخواد بگه تنگم یا واقعا سوراخ کونش درد کیر امروز و داشت باورتون نمیشه سوراخ کونش لیز لیز بود چرب چرب با وقتای دیگه که انگشت فرو میکردم تو سوراخش فرق داشت دیوونه شدم بی اختیار لبم و دهنم چسبید به سوراخ کونش و شروع کردن سوراخ کونشو لیس زدن و خوردن و با اون دستم جق زدن سه بار ابم و با جق و حس اینکه این سوراخ کون نامزدمه که امروز حسابی جررر خورده دیوونم میکرد که حتی خودش فک کرد که چون گفت خسته ست من مراعاتشو کردم و نکردم دیگه متوجه نشد که تو همون ده دیقه سه بار ارضا شدمِ نامزدم از اول عقدمون هیچوقت نزاشت از کون بکنمش که واسه خاطر همین مجبور شدم پردشو بزنم از کس بکنمش نمیدونم شاید فک میکردن با ندادن ابنه ای بودن و کونی شدنش تموم میشه و ترک نگو که اون مهران خار کسده میدونست این دختر و چطوری بار بیاره و کونیش کنه که تا اخر عمر کفتر جلدش باشه و با ی اشاره کیرشو بزاره زیر کیرش اونم ی دختر سفید روی و بدن پره خوشکل و آس خداییش نامزدم چیزی کم نداره خودمم دیوونه خوشکلیش و اندام دیوونه کنندش شدم که باهاش رفیق شدم و بعد 9 ماه عقدش کردم حالا که فکر میکنم حتی تو اون 9 ماه دختری که انقدر پیشم نجابت به خرج میداد که وقتی دستاشو میگرفتم لپش سرخ میشد سرش و مینداخت پایین همون دختر با تمووم وجودش زیر کییر که فاکر متاهل حرفه ای خوشتیپ و خوش هیکل میخوابید دیوونم میکنه و حشری این حس خیلی شیرینه اینکه بدونی زنت زیر ی کیر کلفت حرفه ای میخوابه و کننده داره اینکه نمیزاره منکه شوهرشم حتی سر کیرمو بکنم تو سوراخش و میگه اصلا نمیتونه دردشو تحمل کنه اما اون کون و میزاره مهران کیرشو تا تهه بکنه توش و فقطم از کون بکنتش و حتی ابشم بریزه تو کونش لذت بخش ترین حس سکسیه که من تا حالا لمس کردم دلم نمیخواد نامزدم بفهمه که من میدونم اینکه پنهانی اینکارو میکنه و من میدونم و اون واسه زیر کیر خوابیدن کنندش دست ب هرکاری و کلکی میشه تا بتونه بره اونروز زیر کیر مهران منو از حشر دیوونه میکنه نمیدونم چرا اینطوری شدم ولی دلم میخواد نامزدم خودشو کنیز مهران بدونه که میدونه باورتون نمیشه خیلی از مهران حساب میبرد فقط چشم تو دهنش بود براش و اگرم چیزی ازش میخواست تو رو خدا و لطفا و خواهش میکنم چاشنیش بود انگاری لذت میبرد از اینکه تحت اختیار مهران باشه و اون اختیارشو داشته باشه در صورتیکه بامن خیلی فرق داره رفتارش و گاهی وقتام جواب میده نمیدونم چرا اینطوری شدم این چه حسیه ولی لذت میبرم از این حالات نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.