حمام با حمید

0 views
0%

من قبلا خیلی سکس داشتم اما 6 ماه هست به هیشکی نمیدم و عاشقه لز شدم خب تازه از مسافرت اومده بودم سه هفته بود کوسم هیچ کیری داخلش نرفته بود منم خیلی حشری بودم زنگ زدم حمید رفیقه باهاش صیغه کرده بودم خیلی هم دیگرو دوست داشتیم میخواست منو برسونه خونه ما قبلا عادت داشتیم تو ماشین برا هم دیگه لیس بزنیم بعد بریم خونه اون شب رفتیم تو یه بیابون که هیشکی نبود من زیپ شلوارشو باز کردمو از بسکه حشری بودم حمله کردم به لیسیدنه کیرش خوب لیسش زدم تخماشم لیسیدم که بی حال شده بود اونم همینطور داشت گردنمو سینمو میلیسیدوای نمیدونید هر لحظه ترس داشتیم که پلیس یا کسی نبینه ولی سکس اگه با ترس باشه خیلی حال میده خیلی بعد منو لخته لخت کرد صندلی ماشینو خوابوندیم وای فکرشم میکنم خیلی باحاله تو یه جاده خلوت من لخته لخت بودم داشت چوچولمو لیس میزد خیلی حال میداد بدیش به این بود که من موهایه کوسمو نزده بودم ولی حمید جونم چوچولمو زبون میزد خیلی حال میداد همینطور تاجک کوسمو میکشید با دندونش خیلی حال میداد بعد زبونشو کرد تو کوسم وجلو عقب میکرد خیلی حال میداد منم کیرشو خوب مک زدم کیرش خیلی بزرگه بعدبدونه من مانتومو نیه باز پوشیدم کیفمو گذاشته بودم جلو کوسم تاپیدا نباشه حمید هم شلوارشو پوشید تا برسونتم خونشون یدفه خانومش زنگ زدو گفت دارن با بچه هاشون میرندپارک خیلی خوشحال بودیم بدونه شلوار بودم که رفتیم خونشون دیگه یواشکی رفتیم تو خونشون رفتم بالا من فقط یه مانتو پوشیده بودم که فقط کافی بود گره مانتوموبکشی لخته لخت میشدم من رفتم داخل حمام تا موهایه کوسه توپلمو بزنم وبیام بیرون که حمید یدفه اومد داخل حموم و منو خوابوند کفه حمام و شروع کرد موهایه کوسمو بزنه همینطور که میزد موهاشو یدفه شروع میکرد ممه های نازمو بخوره خیلی حشری بودیم موهایه کوسمو زد پاهامو بالا گرفته بودم که تمام موهاشو بزنه خیلی تمیز شده بود کوسم بعد باهم رفتیم زیره دوش تمام بدنمو شروع کرد ماساژ بده خیلی حال میداد بعد همون جا من یکی پاهامو باز کردم و چسبیده بودم به دیوار حمام داشتم چوچولمو میمالیدم یدفه حمید با اون کیره بزرگش زد توکوسم بدونه مقدمه کرد داخلش وای خیلی حال میداد اون کیرش به اون بزرگی بود میزد تا ته کوسم به رحمم میخورد خیلی حال میداد جیگرم حال اومد من وقتی میخوام ارضا بشم 10 دقیقه طول میکشه که ارضا بشم همینطور تند تند تلمبه میزد داخل کوسم یدفه حمید جونم صدایه ارضا شدنش میمد میخواست ابش بیاد منم داشتم به مرحله ارگاسم میرسیدم یدفه تمام ابشو خالی کرد توکوسم وای خیلی داغ بود دوتاییمون خیلی هات و حشری بودیم همون طوری حالت ایستاده بودیم یدفه بیحال شده بودیم خیلی حال داد اون شب بعده 3هفته که سکس نداشتم یه سکس خفن داشتیم هیچوقت فراموش نمیکنم نوشته

Date: September 11, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.