حمام کثیف توی اتاق خواب

0 views
0%

سلام ب عشقای خوبم دوستون دارم من فاطیم 26 سالمه یک ساله متاهلم و بعد از عقد کردن با جوادم هرگز حتا با نگاه بهش خیانت نکردم 70 کیلوام قدم 168 پوست سفید دارم موهای پسرونه بلوند چشمها و لبای درشت گردن کشیده و سینه های 80 گرد سرشون پایینه نوکشون سفیده کمی شکم دارم ک جواد عاشقشه و اونو بین پاهاش میگیره فشار میده پاهای خوش استیلی دارم و کس تپل ک رنگ داخلش ن صورتی ن قهوه ای فقط سفیده سفیده چوچوله کوچولو پردم ارتجاعی حلقوی بود ک از روز بعد از عقد تا 3 روز طی 3 بار سکس زده شد سکس ک ن نیمچه سکس من درد داشتم نمیزاشتم بکنه البته داستان اون روزا جدا نوشتم 3 قطره خون داشت و خیلی درد وحشتناکی داشت و هنوز هم بعد از یک سال رابطه ک هفته ای حداقل 6 بار هست و بعضی روزها ب 3 بار هم میرسه درد دارم موقع سکس کونم گرده گرده و تپل و البته تنگ و جواد فقط 2 بار کردش اونم خودم خاستم ازش خوشش نمیاد میگه کثیفه ضرر داره ولی مجردی با بی افم بارها سکس داشتم از کون ک توی داستان دنباله دار نوشتمش همش رو فک کنم فقط سر کیرش میرفت تو چون کونم گشاد نشد نمیدونم چ طور همه با 1 بار کردن مینویسن جا باز کرد قده کون فیلم سکسیا خارجی باز شد من تازه عضو شهوانی شدم البته ک 3 سال همه داستانارو پیگیرم بدون عضو بودن و الان مشغول نوشتن داستان دنباله دار زندگی سکسی من تا دیشب هستم ک قسمت 4 رو نوشتم ولی دیشب با عشق همیشگیم همسر عزیزم ی سکس توپ کردیم و ی جق باحال واسش زدم ک جالب بود بهش گفتم میخام بنویسم داستان امشبو ک اصن نفهمید چی میگم منظورم چیه منو جوادم 1 سالی هست ک عقد کردیم ولی خونه خودمون نرفتیم طبقه بالای مادر شوهرم میخایم بریم یعنی ب دلایلی موندیم جشن عروسی بگیریم چند ماه دیگه گاهی میاد سراغم و میارم خونه شون دیروزم صبح اومد و اوردم تا عصر پیش خونوادش بودیم و خیلی شوخ طبع هستن همه گفتیم و خندیدیم ک عصری اومدیم اتاق جواد با گوشی سرگرم بود و من نقشه کشیدم ک برم حمام و کسمو بشورم و بیام بشینم روی صورتش با اینکه من همیشه بهداشتم رو رعایت میکنم اما بازم کس نشسته نمیخوره وسواس تمیزی داره رفتم ی دوش 5 مین گرفتمو اومدم بیرون اما ی لحظه حسو حالم پرید بدنمو خشک کردم و شرتمو پوشیدم ک دیدم ک داشت دید میزد ولی توجه نکرم سوتینمو پوشیدم و پشتمو کردم بهش ک ببنده و بست و گفت خیلی تحت فشاره ک خندیدیم و بعدش گفت بیا دراز بکش ی بالش گذاشت زیرپامو 1 تمرینی واسه زانو انجام داد جواد زانوشو عمل کرده و از گوگل انواع تمرین رو پیدا میکنه انجام میده و گاهی واسه اینکه مطمعن بشه درستن روی پای منم انجام میده وقتی کارش تموم شد نشستم و هموجور یک لنگه پای شلوارمو پوشیدم ک اجازه نداد و گفت ن بیا کارای خوب خوب بکنیم گفتم ن حال ندارم ولی اجازه ندادو پاهامو قفل کرد با پاهاشو لبامو بوسید و اینقد لبمو میک زد ک وا دادم و باهاش همکاری کردمو زبونشو میمیکیدم رفت سمت گردنمو 2 تا از مکیدنایی ک عاشقشونم و جای لباش روی گردنم کبود میشد کرد و من لذت زیادی بردم و همون لحظه خیس شدم دستام روی سینش بود ک لباسشو دراوردم لباش داشت میرفت سمت سینه هام ک نذاشتمو سرشو روی گردنم چسبوندم ک دوتا گاز گرفت محکم تر از قبلی دیگه خندید گفت بسه الان مجبوری تا 1 هفته شال بپوشی دور گردنت گفتم میمیرم واس این کبودیا نفسسسسس اروم اروم رفت سمت سینمو و فاصله گردنمو تا نوک سینه چپمو میبوسید و نوکشو با لباش گرفت و مکید و دستشو گذاشت روی سینه راستمو فشار میداد شکمشو ب شکمم چسبوند و 2 مین سینه هامو خورد و مالید با لباش رفت پایین روی نافم روی شکمم و پهلوهام میلیسد ک کل بدنمو میلرزوند این کار و حس خوبی بود رفت سراغ پاهام و انگشتای لاک زدمو کرد دهنش جواد عاشق فتیشه نمیگه ولی هردفعه امکان نداره پاهامو نلیسه خودم فهمیدم همیشه واسش لاک میزنمو از پوست پاهام مراقبت میکنم قلقلکم میومد و ب خودم میپیچیدم ولی اجازه دادم لذت ببره هرکدومه پاهامو میگرفت با اون یکی پا کیرشو از روی شلوار میمالیدم من خوشم میاد از این کار بعد از دوسه مین اومد بالا ترو رون هامو بوسید و لیسید و تپلیه کسمو لیسید و از هم بازش کرد اینقد دلم میخاست بخوره ولی خوب کسم خیس خیس بود و جواد خوشش نمیاد البته اگه بگم میخوره ولی کار اجباری رو نمیخام ب هر حال اول کمی با انگشتش مالید ولی دوتا تکون مونده بود ک ارضا شم دست کشید و کمی اذییت شدم دستامو گرفت گفت پام درد میاد پاشو سر پا بکنمت گفتم باش و پامو گذاشتم روی پشتی و شلوارشو دراورد و شرتشو من دراوردم و کیرشو گرفتم کشیدم سمت کسم ک هردومون خندیدیم جواد 185 قدشه و 80 وزنش چشم ابرو مشکی و سینش پر مو و بقیه بدنش موی زیادی نداره 5 سال ورزش رفته و سینه و بازوهای بزرگو ورزشکاری داری لباس فوقولاده صورتی و گنده و خوردنی ک روز اول عاشقشون شدم و یک دندونای تیزی داره ک میترسه منو زیاد گاز بگیره خون بیاد کیر جواد 17 سانته و کلفتیشم معمولیه ولی من فک میکنم اگه قده کیر محسی دوست پسرم بود خیلی بد میشد و کسم طاقت نداشت کیر محسی 19 سانت بود و کلفت سفید با سوراخ گنده ولی کیر جواد کوچکتر و سیاهه سیاهه با اینکه بدنش خیلی سفیده ک تخماش صورتیه ولی کیرش سیاهه سوراخشم خیلی ریزه زبونم توش نمیره فقط ی زره سر کیرشو تنظیم کردم روی کسم و گفتم فشار بده خیس خیس بودم حالت خوبیم ایستاده بودم درد نداشت فقط لذت بود اینقد فشار داد تا تهش رسید گفتم بازم فشار بده گفت همش همینه دیگه و خندیدیم ما همیشه وسط سکسامون میخندیم مث فیلمای سکسیه طنز حتا شده وسط سکسامون اینقد خندیدیم ک کیرش خابیده کمی تو این حال موند و گفت فاط زود میام گفتم ایراد نداره لذت ببر منم با انگشتت میام جواد ی جوریه اگه من نیام دوست نداره بیاد اکثرا دیرتر از من میاد و من دوبار با سکساش ارضا میشم ولی گاهی ک اون زودتر میاد عصبی میشه قر میزنه و همیشه فکر اینه ک اول من بیام هرچقدر بهش میگم من لذتش واسم مهمه ن اومدم راضی نمیشه شروع کرد اروم اروم تلنبه زد ک گفتم محکم جوادی محکم تر اقایی بزن بیای و اونقد محکم زد شاید 7 تا تلنبه زد ولی اینقد محکم ک دردم داشت ولی کیرشو کشید بیرون و ابش رو توی نافم خالی کرد بغلم کرد و خابوندم زمین خاستم حرف بزنم گفت ساکت منم ساکت شدم و اومد دراز کشید ب پهلو پیشم سینه چپمو با لباش گرفت و دستشو گذاشت روی جوچولمو مالید منم وقتی جواد اومد اومدم ولی خودش نذاشت بگم واسه همین تقریبا 10 دقیقه با چوچولم ور رفت البته وسط کار گفتم برو بشین وسط پام و دوتا دستی بکن ک دوتا انگشتشو توی کسم میکرد و با دست دیگش چوچولمو میمالید وقتی اومدم گفت اخیییش خیالم راحت میشه وقتی تو میای ارامش میگیرم حس میکنم وظیفمو انجام میدم گفتم اخه من میدونم وقتی مردا میان خستن و دیگه دوس ندارن ی ساعتی رو با کس زنشون ور برن تا بیاد دیگه میلشون نمیکشن ک گفت ن من اگه تورو نیارم اروم نمیشم لباس پوشیدیم و رفتیم شام و کمی هم تلویزیون دیدیم و پیش خونواده نشستیم ک ساعت 11 شب گفت بریم اتاق مدارکمو پیدا کنیم گمشون کردم اومدیم اتاق و مدارکو پیدا کردیم کمی هم دوتایی تلگرام رفتیم ک دستمو گذاشتم روی کیرشو گفتم پسرمو میخام همیجور لامصب با ی اشاره کوچولو راست میشه گفت باشه گفتم پاشو بشور بیا میخا بخورم گفت با اب سرد میشورما گفتم ن ن میخابه دیوونه گفت نا ندارم برم خستمه روغن زیتون بزن با روغن بمال گفتم ننننننههه خیییییررررر میخام بخورمش ولی ی نیگاهه مظلوم کرد دلم واسش سوزید ی پارچ اب توی اتاق بود ک از ظهر مونده بود و سطل اشغال رو هم از گوشه اتاق اوردم دستشو گرفتم شلوارشو پایین کشیدم نشوندمش لبه تخت سلطو گزاشتم زیر کیرش و چند روز پیش خاهر زادم ی دختر بچه 7 سالست ی شامپو مسافرتی بهم داد بود ک مثلا از مسافرت واسم سوغات اورده بودش از کیفم دراوردمش و دو سه قطره ریختم کف دستم و و کمی هم اب ریختم روش دستمو گرفتم بالای سطل اشغال و روی کیرش و اووووفففف کفیییش کردم ک خندش رفت هوا و کلی خندید من میخاستم فقط بشورمش بعد کیرشو بخورم ولی با همون دستای کفیم تخماشو و کیرش چند مین مالیدم و با اینکه چند ساعت پیش اومده بود بازم زود اومد و اب کیرش با کف قاطی شد چقد واسم زیبا بود و با پارچ اب ریختم روی کف ها و اب کثیف میریخت توی سطل و کیرش تمیز شد و دوتایی خندیدیم بعد از خنده دیدم باز بلند بلند خندید گفتم چته با چشم کیرشو توی سطل نشون داد داد دیدم داره جیش میکنه توی سطل و منم مردم از خندا باز اب ریخت روش و شستش سطلو گذاشت کنار و لباسشو پوشید اومد قلقلکم داد من خودم داشتم ازخنده میمردم گفت این کثیف ترین حمامی بود ک توی عمرم کردم نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.