خاطره زنونه پوش

0 views
0%

سلام به همه میخوام اول یکم از خودم واستون بگم من از اون موقع که بچه بودم همیشه دوست باشم لباس زیر زنونه بپوشم و اون موقع لباسای مامانم و یا خواهرمو و قتی تنها بودم میپوشیدم و همیشه دوست داشتم که دختر یا زن بودم بگذریم من تا این سن چندین بار سکس داشتم البته اونم به لطف یکی از فامیلامون که در سن ۱۸ سالگی موضوع منو فهمید و بهم گیرداد و هرچند وقت یبار یه حالی به کون من میداد من خودم دوست داشتم و حال میکردم و هنوز هم همینطورم چند وقت پیش تو نت میچرخیدم با یه نفر به اسم محمد اشنا شدم و قرار شد برم خونشون منم بعد از حمام و اینکه یکم بخودم رسیدم یه شورت و سوتین سفید پوشیدم و یه تاپ با ساپورت روش و بعد لباس عادیم روش پوشیدم رفتم سر قرار اومد دنبالم منو برد خونشون منو به اطاقش راهنمایی کرد منم رفتم لباسهای بیرونمو دراوردم و با لباس زنونه رو لبه تخت نشستم تا اونم اومد وقتی منو دید گفت فکر میکردم الکی میگی لباس زنونه میپوشی و شروع کرد به نوازش من و جلوم وایستاد و کیرشو نزدیک دهنم اورد منم شروع کردم به ساک زدن و همزمان تاپمو دراورد و منو خوابوند روی تخت و شورتو ساپورتمو نصفه کشید پایین و شروع کرد با چند تا تف وارد کردن کیرش به کونم بعد از اینکه کیرش تو کونم جا گرفت شروع کرد به تلمبه زدن همه رقم هم امتحان کرد وسط کار ازم پرسید اجازه میده خانمش بیاد سکسمونو ببینه منم که جا خورده بودم قبول کردم و خانمش اومد و اونم داشت منو میکرد بعد از هفت هشت دقیقه ابشو تو کونم خالی کرد و رفت دستشویی خانمشم از اطاق رفت بیرون منم لباسهامو پوشیدم و منو رسوند ببخشید اگر ادبیات داستان نویسیم خوب نبود در ادامه خاطره هام میخوام سکس با یه دانشجو ترک رو براتون بگم اوایل زمستون بود بعد از رابطه با محمد دنبال سکس بودم چند بار با محمد تماس گرفتم موقعیتش مناسب نبود رفتم تو نت و اون موقع هنوز چت یاهو باز بود با یه دانشجو از تبریز اشنا شدم اسمشو میزارم کیوان خلاصه اونم خیلی تو کف بود بعد از چندین بار قرار گزاشتن خلاصه روز موعود فرا رسید قرار شد صبح زود من برم خوابگاهشون که اون تنها تو اطاق بود ساعت ۵ بیدارشدم رفتم دوش گرفتم و اومدم یه شورت و سوتین مشکی با یه لباس راحتی مشکی پوشیدم و روی اونا لباس معمولیمو تنم کردم سوار ماشینم شدم رفتم سر قرار رسیدم نزدیک خوابگاه باهاش تماس گرفتم هنوز خواب بود راهنماییم کرد رفتم تو اطاقش خیلی بهم ریخته بود خلاصه یکم حرف زدیم من لباسهای رومو دراوردم و با لباس راحتی مشکی که شبیه لباس خواب هم بود کنارش نشستم اونم شروع کرد به مالوندن من و سینه خام و باسنم و شروع کرد لب گرفتن و کنار هم خوابیدیم و منو مثل یه زن تو بغلش گرفت و بعد از لب بازی منم کیرشو گرفتم دستم کیرش یکم از معمولی برگتر بود اولش ترسیدم ولی بعدش دلو زدم به دریا و شروع کردم ساک زدن یه چند دقیقه که ساک زدم یه کاندوم داد بکشم رو کیرش و منم اینکارو کردم و منو دمر خوابوند و اود روی من کیرشو با سوراخم تنظیم کرد و همراه با تف خودش یواش یواش فرو کرد بکارش وارد بود یکم که کونم باز شد شروع کرد تلمبه زدن فکر کنم یه ۱۰ دقیقه تلمبه زد و بلند شد منم نیاز به دستشویی داشتم رفتم وستشویی و دوباره اومد و ایندفه حالت سگی حسابی منو گایید و ابشو خالی کرد تو کاندوم من خیلی خوشم اومد ولی فقط روم نشد بگم ابشو میخوام و اومدم خونه تابستون هم درس تموم شد رفت شهرشون هنوزم باهاش تماس میگیرم ولی قسمت نشده دوباره زیرش بخوابم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.