خیانت با تلگرام

0 views
0%

سلام اسمم همایونه و متاهل هستم 34 ساله همسرم هم 33 ساله است من بواسطه ایجاد رابطه راحت تر از محل کار با همسرم تلگرام را هم روی تبلت و هم روی سیستم نصب کردم هم برای خودم و هم همسرم یک روز که من خیلی گرفتار بودم و کار داشتم و چون سیستم محل کارم خراب شده بود مجبور شدم لب تاب خانمم را که روش تلگرام نصب کرده ببرم محل کارم از طرفی هم من با هسمرم بحثمون شده بود اصلا به فکر تلگرام روی لب تاب نبودم تا اینکه توی تلگرام شروع کرد با من بحث کردن وقتی من دیدم خیلی داره بحث می کنه من هم جوابش را دادم یه دفعه یادم افتاد برای اینکه پیامهاش را ببینم و جوابش را ندم برم و لب تاب را بیارم پیامهش را بخونم و از اونجا ببینم برای من چی نوشته وقتی لب تاب را باز کردم دیدم یه نفر تند تند داره پیام می ده بهش من هم برای این که ضایع نشه پیامها را باز نکردم تا اینکه خودش از تو خونه انلاین شد و پیامها را خوند من هم که دیدم موقعیت روبراه شروع کردم پیامها را خوندن دیدم اول یه آشنایی ساده است و صحبتهای معمولی ولی طرف خیلی حرفه ای بود متاهل بود و یه بچه هم داشت شروع کرد براش از عشق واینها صحبت کردن و موضوعات را برد به سمت دوستی و عکسهای عاشقانه براش میفرستاد من شب به بهانه کار و دعوای بین خودمون خونه نرفتم و دیدم شب هم این بحث ادامه داشت تا اینکه خانمم یه پیام برای من فرستاد که خیلی دوستت دارم بیا خونه لب تابم هم بیار من هم حدس زدم فهمیده که ممکنه از روی لب تاب پیامها را دیده باشم گفتم باشه من هم دوست دارم و بوس بوس و میام خونه وقتی رفتم خونه همش سرش تو تبلتش بود و من لب تابش را هم دادم بهش تا شب شد و رفتیم بخوابیم موقع خواب دیدم یه لباس خیلی شیک سکسی پوشیده و دلش می خواد با هم یه سکس حسابی بکنیم از طرفی هم من دلم می خواست برای همین مشغول شدیم وسط کار همه کارهایی را که دوست داشت براش انجام دادم آخر شب هم به من گفت صبح ساعت چند میری سرکار من حدس زدم خبریه و بهش گفتم من صبح زود میرم ساعت شش و نیم از خونه زدم بیرون ولی از روی گوشی چک می کردم که دائم آنلاینه تا شب دلم هزار راه رفت شب که رفتم خونه دیدم باز هم مشغوله گوشیه گفتم چیکار می کنی گفت با دوستم چت می کنم من هم خیلی عادی رفتار کردم تا وقتی که رفتیم بخوابیم وقتی خوابید پا شدم رفتم سراغ تبلتش و تلگرام را باز کردم دیدم نزدیک سه ساعت مداوم چت می کردن و کلی عکس طرف از کیرش و خایه و صورتش گذاشته و زنم هم کلی عکس سکسی در مدلهای مختلف از خودش براش فرستاده ضمن اینکه قرار گزاشتن با هم ساعت 6 عصر که مطمنه من خونه نیستم بیاد خونه من هم خیلی راحت رفتم تا ساغت 5 و نیم سرکار وایسدم و سریع زدم بیرون تلفن محل کارم را هم دایورت کردم که اگر زنگ زد جواب بدم و خیالش راحت باشه که من سرکار هستم همون هم شد سر ساعت 10 دقیقه به شش زنگ زد که کجایی من هم گفتم سرکارم و یه مقدار چرت و پرت گفت و قطع کرد من هم تو راه بودم که برم خونه رسیدم دم در دیدم یه ماشین 206 سفید جلوی خونه است دیگه مطمن شدم طرف اومده من هم راحت رفتم بالا یواش در را باز کردم رفتم تو دیدم صدای آه و اوه از توی اتاق خواب میاد یواش خودم را رسوندم پشت در اتاق خواب و در کامل باز بود که باد کولر بهشون بخوره من هم موندم برم جلو یا نه در هیمن حین دیدم پسره میگه شوهرت کجا بود زنم هم گفت سرکار بود خیالت راحت اون تا 10 شب هم خونه نمیاد پسره هم می گفت عجب خریه که تیکه مالی مثل تو را گذاشته تنها و رفته خانمم قدش 160 سانته و سفید و سینه های 80 یک هم چاقه و باسن بزرگی داره جوری که تو خیابون همه نگاهش می کنن خلاصه دیدم پسره به زور میگه من از عقب باید بکنم زنمم هم که هی اصرار که نمی دم بالاخره راضی شد که از عقب بده پسره کرم را از روی میز توالت بغل تخت برداشت و مالید به کیرش و کون خانمم بعد گفت یواش می کنم که دردت نیاد اون هم می گفت من تا حالا به شوهرم ندادم ببین چقدر دوست دارم که دارم بهت می دم اون هم می گفت تو عشق منی و از این حرفها خلاصه یه پنج دقیقه ای تلمبه زد و گفت حالا از جلو سریع خانمم برگشت و خوابید روی تخت پسره گفت من اینجوری نمی خوام من می خوابم تو بشین روی کیرم اون هم سریع قبول کرد و با دست کسش را یه کم خیس کرد و نشست سر کیر پسره تا ته رفت توی کسش همش هم می گفت خیلی دوست دارم تا حالا اینجوری حال نکرده بودم پسره هم می گفت این کیر مال توئه حیف از همچین کسی که گیر اون شوهر احمقت افتاده اون هم دائم تایید می کرد و می گفت اون عرضه نداره کیرتو یه چیز دیگه است انقدر ناله می کردن که حتی یه لحظه کلیدم خورد به دیوار اتاق متوجه نشدند بعد از 5 دقیقه آبش اومد همش را ریخت روی شکم خانمم و پاشد با دستمال خودش را تمیز کرد من هم دیدم که الان متوجه من می شم رفتم دم در و در را با سر و صدا باز کردم اومدم تو پسره تا من را دید خشکش زد خانمم هم موند که چی بگه بعد از این قضیه بود که من فقط بهش گفتم میری خونه مامانت تا من کارهای قانونی طلاق را انجام بدم الان هم مراحل آخر طلاق توافقی هستیم فکر کنم تا یک هفته دیگه تموم بشه ببخشید طولانی بود و شما اذیت شدید نوشته

Date: May 26, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.