دادن من به کارگر افغان

0 views
0%

سلام دوستان داستان گی هستش دوست داشتید بخونیین دوستم نداشتید فوش بدید اول از خودم بگم اسم من میزاریمش ابتین الان 26سالمه قدم180بریم سر داستان من تو دوران زیر 18سالگیم کمو بیش داده بودم خوشمم میومد نه با ادمایه زیادی با افرادی محدود چند نفر بودن ولی بعد 18سالگی نداده بودم همیشه دوست داشتم که به یکی بدم این اتفاق برا دوماه پیشه عمویه من داره یساختمون میسازه ویلایی تو تهران برا خودش منم زیاد میرم سر میزنم کارگرا منو پیشناسن ینگهبان افغانی داشت که فکر کنم55سالشبود یبار رفتم دیدم نیستش دیدم ی کارگر دیگه افغانی اومده جاش باهاش خوب بودم سنشم 18سالش بود یروز اومدم دیدم هیچکس سر ساختمون نیستش فقط نگهبان که همین جمعهبود هستش اسمشه جمعه گفتم بقیه کجا هستن گفت که سرد هوا فعلا تعطیل کردن تا هوا بهتر بشه من خیلی وقت بود دوست داشتم به یکی بدم کسیو پیدا نمیکردم دیدم بهترین وقته الان شروع کردم با جمعه هی شوخی کردنو راجب سکس گفتنو اونم خجالت میکشید گوشیمو در اوردم گوشیه من پر فیلم سکسیه چنتا بهش نشون دادم دیدم رو یکیش زوم کرده داره حال میکنه ی دختر سفید برفی بود با ی مرد سیاه پوست داشت از کون میکردش دیگه هی براش اونو پلی میکردم باهاش شوخی میکردم یدفه دست زدم به کیرش راست کرده بود بدا فرار میکرد بلخره هی شوخی گفتم ببینم چقده دراوردش شروع کردم به بتزی باهاش یخورده بتزی کردم ابش اومد گفتم ریدهشد تو حال ما پیش خودم رفت خودشو شستو اومد دوباره پیش من دوباره همون ترکو که دوست داشت براش گذاشتم دیدم انگار راست کرده دیگه پرو ترم شده بود دروارد خودش یخورده باهاش بتزی کردم یدفه سرومبردم پایین براش ساک زدم دودقیقه ساک زدم دیدم روابراس یدفه خودش درود از دهنم من لباسمو دراوردم خوابیدم روشکم اومد پشتم یزره خیس کرد یدفه کرد تو سوراخ کونم درد داشت ولی جوری خوشم اومده بود که نمیتونم تعریف کنم چنتا عقب جلو کرد ابش اومد بهش گفتم نریزه توش ولی ریخت منم هنوز خودم ارضاع نشده بودم اون پاشد رفت از اتاغ بیرون داشتم با خودم ور میرفتم که جق بزنم یه دو سه دقیقه گذشته بود که دیدم لخت بت کیر دوباره راست شده وایساده جلوم گفت ساک بزن منم شروع کردم به ساگ زدن یه 10دقیقه ای ساک زدم گفت برگد ایندفه منو قشنگ نیم ساعت کدش وست گردنش انقد کیرمو مالیدم منم ارضاع شدم بعد ارضاع شدنم دیگه بهم حال نمیداد اونم برا براسوم ارضاع شد بازم ریخت تو کونم پاشودیم من اومدم خونه اگه خوشتون اومد چندبار دیگه باهاش حال کردم با خودشو دوتا از دوستاش خواستید براتون می نویسم امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: July 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.