داستان سکسی ارسالی تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ : داستان کس دادن زنم

0 views
0%

سلام من۳۷ سالم و زنم دقیقا هم سن من تقریبا ده سال ازدواج کردیم زنم قد ۱۶۲وزن ۷۰ سینه عالی کون توپ کوس ناز کلوچه تنگ تنگ یه جوری که هر دفعه میکنمش انگار دفعه اول حداقل ده دقیقه طول میکشه تو کوسش بکنم همیشه موقع سکس فانتزی تو فکرم بود که سکس ضربدری باهاش بکنم اما نمیتونستم بگم تا اینکه یه بار گفتم ناراحت شد خلاصه زنم کارمند و یه بار رفت تهران برای یک دوره کلاس خوب تقریبا یک ماه کلاس داشت و حسابی از من دور بود منم فرصت غنیمت دونستم براش چند تا داستان سکسی فرستادم تا بخونه شاید فکرش عوض بشه بالاخره از ماموریت برگشت صبح رفتم فرودگاه دنبالش اوردمش خونه رفت لباساش کامل در اورد با یک شرت و سوتین جلوم دراز کشید مشخص بود به شدت مست شد بود منم شروع کردم به حال کردن زنم فقط با مالیدن چوچولش و خوردن کوسش ارضا میشه نه با کوس دادن خلاصه ارضا شد اما من نکردمش بلند شدم که برم دستم گرفت گفت کجا پس تو چی گفتم من نمیکنم چون تو ضد حالی گفت یعنی چی گفتم خودت میدونی من شرط دارم که با سکوت قبول کرد در حین سکس از فانتزی سکس سه نفر ضربدری بگیم کم کم حین سکس دیدم خوشش امد بهش گفتم مریم دوست داری الان یک کیر دیگه بود میکردت با ناله گفت اره خلاصه از اون‌موقع سکس که داشتیم همین حالت بود تا اینکه زنم حامله ناخواسته شد و میخواست بچه بنداز برای همین پرس و جو کردیم و یه دکتور که مخفیانه با دارو سقط انجام میداد پیدا کردیم اینم بگم تو این مدت من دنبال یک ادم درست حسابی بودم تا بیاد با من با زنم سکس کن چون اجاز از زنم گرفته بودم خلاصه رفتیم پیش دکتور دکتور مرد بود و حدودا ۴۲ سال دکتور گفت چهارتا قرص دوتا باید بذاری تو واژن دو تا بخوری ما قبول کردیم پول دادیم قرص گرفتیم امدیم خونه انجام دادیم اما سقط انجام نشد دوباره رفتیم پیش دکتور ماجرا گفتیم دکتور گفت حتما قرص تو واژن خوب نذاشتین اگه مشکل نباش خودم میذارم زنم به من نگاه کرد منم بهش گفتم باش از خدا خواسته دکتور تو اتاقش یه اتاق دیگه با پارتیشن جدا شد بود داشت به زنم گفت برو روی تخت دراز بکش مانتو و شلوارتو در بیار من رفتم پیش زنم و بهش کمک کردم با بک شرت دراز کشید و یه پارچه سفید تمیز کشید رو پاشدکتور امد دستکش دستش کرد و یه چیز مثل لوله اما کلفتتر و صاف از توی کشو در اورد روش ژل زد و رفت سمت کوس مریم دید شورت پاش خودش شرت کشید پایین کوسش با دو انگشت باز کرد و او میله کرد که بهو اه مریم بلند شد فهمید تنگ و اروم اروم شروع کرد به داخل کردن منم داشتم نگاه میکردم همینطور عقب جلو میکرد مریم شهوتی شد بود چشماش بسته بود دکتور میگفت اینکار برای اینه که باز بشه تا قرص بره داخل ولی مشخص بود دکتور هدفش چیز دیگه همچین کوس کون جلوی منم بود فکر کردن به سرم میزد ر همین حین مریم دست منو محکم گرفت نمیدونم چرا اما دستمو گذاشت رو سینش منم دستم همونجا موند و اروم ماساژ میدادم دیدم دکتور میله در اورد دوباره ژل زد و دستکش دست چپش دراورد دوبار میله کرد تو مریم و مشخص با دو تا انگشتش با بالای کوس مریم بازی میکرد کم کم برد دستشو طرف چوچولش داشت مغزم یخ میکرد وای سکس سه نفره خودش جور شد مریم وا داد بود ناله میکردمن باید شروع میکردم رفتم سمت صورت مریم بوسش کردم لب گرفتم گفتم چی عزیزم چی میخوای از بغل چشم نگاه میکردم دکتور رفت سمت جلو بین دوتا پای مریم زیپشو داد پایین منم دستم بردم تو سوتینش کیرشو دراورد وای از مال من بزرگتر بود دوتا رون مریم گرفت کشید سمت خودش و کیرشواروم داد تو کوسش وای مریم دیوانه شد اه ناله بیشتر شد حالا یه کیر داغ واقعی رفت توش دکتور داشت حال میکرد من میدونستم چه حالی میکنه چون از اون کوس خبر داشتم تنگ عالییی دکتوررفت بالای تخت مریم برگردوند حالت داگی این حالت کوس مریم تنگتر میشد و به شدت دردش میگرفت شروع کرد تند تند کردن و ابشو با شدت ریخت روی کمرش امد پایین و من رفتم رو کار شروع کردم کردن داشتم میکردم دکتور نگاه میکرد رفت جلو سینهای مریم گرفت تو دهنش خوردن منم بیشتر شهوتی شدم به مریم گفتم خوب سکس ضربدری گفت اره خیلی لذت دار جرم بدین اگه میتونید هنوز کوسش تنگ بود ابم امد روی کوس تپلش ریختم دکتور منم زد کنار مریم اورد پایین روی صندلی دوبار کردش ولکن نبود حق داشت این بدن کوس کون عالی خلاصه بعد بیست دقیقه ابش امد مریم دراز کشیده دوتا قرص با همون میله جا کرد تو کوس مریم و گفت من تا حالا همچین کوس تنگی نکرده بودم کوس که سه بار بکنی هنوز تنگ کوسی که تا از توش در میاری به پنچ دقیقه نمیکشه دوباره تنگ میشه بعد از اون امدیم از پیش دکتور و شمارش دکتور داد که هر وقت خواستیم سکس کنیم تو راه به مریم گفتم چطور بود گفت خوب بود اولین بار بود در حال دادن ارضا شدم

نام
Mahdi sh
Date: September 1, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.