زن شیطونم

0 views
0%

این یه داستانه و واقعی نیست من سعید هستم 35 و همسر خوشگلم الهه 30 ساله خب اینو همین اول بگم که بیشتر از اونی که من روی الهه احاطه و قدرت اظهار نظر داشته باشم اون روی من مسلطه البته خیلی هم اذیتم نمیکنه ولی گاهی تا مرز له شدن منو میبره الهه یه زن فوق العاده زیبا خوش استیل قد بلند سینه سایز 75 کونش بینهایت خوشگل تو مهمونیها خیلی راحت لباس میپوشه و اینو از اول ازدواجمون برام جا انداخت که نباید به لباس پوشیدن و شوخی کردناش گیر بدم و منم چون واقعا میپرستیدمش همه جوره ازاد گذاشته بودمش الهه مدرک کارشناسی حسابداری هم داره منم مهندس مکانیک تو یه شرکت دولتی کار میکنم وقتی الهه میدید من چطور میپرستمش رفتارش به این سمت رفت که همیشه منو مثل موم تو مشتش داشته باشه اوایل که متوجه عشق بینهایتم به خودش شده بود اونم که واقعا داغ و سکسی بود هی تو سکس میگفت کیر بیار برام مثلا میگفت کیر سوپرمارکتی رو میخام کیر فلان راننده آژانسی رو برام بیار اینطوری واقعا هم خودش بینهایت از سکس لذت میبرد و هم منو خیلی تحریکم میکرد یکی دوسالی سکسهامون همینطوری بود هردو فوق العاده حال میکدریم تو سایتها سکسی دور میزدیم عکسهای کیرهای مختلف رو الهه میدید و میگفت اخ جون این باید تو کس من میرفت هی به زنهائی که تو عکس و فیلمها بودن فحش میداد میگفت سعید کیر کلفت سیاه میخام کیر اینو میخام کیر اوو میخام منم میگفتم باشه عشقم همش مال تو تو خیابون و گردش تفریح هم همیشه مانتوی جلو باز و شلوار سفید چسبون میپوشید برجستگش کسش همیشه پیدا بود یه تی شرت هم تنش بود مانتوش که موقع باد همیشه درحال پرواز بود و کونشم پیدا بود اینطوری هی برای مردا کرم میریخت منم دیگه بیخیالش بودم دلم میخاست کیر مردا براش سیخ بشه دیگه الهه اینقدر پر رو بازی درمیاورد که وقتی میدید مثلا یکی افتاده دنبالش بهم میگفت تو برو یه جا میخام به این یارو یه حالی بدم منم ازش فاصله میگرفتم وقتی یارو میدید الهه تنها شده بهش نزدیک شد و هی خودشو میمالید بهش که دیدیم دم گوش الهه یه چیزی گفت و رفت و الهه هم دنبالش راه افتاد منم پشت سرشون رفتم دیدم یارو رفت تو یه پارکینگ طبقاتی صبر کرد الهه هم بیاد نیشش تا بناگوش باز بود برای زنم دست الهه رو گرفت سواراسانسور شدن من صبر کردم ببینم کدوم طبقه میره منم همون طبقه بزنم دیدم طبقه منهای دو رفت منم اسانسورو زدم اومد گفتم خدا کنه پیداشون کنم رفتم پایین و از شانسم دیدم الهه و پیچید سمت اخر سالن پارکینگ و منم یواشکی رفتم ببینم چکار میکنه اروم از یه طرف دیگه که متوجه نشن رفتم تا سه ماشین مونده بود که نشستم پشت یه ماشینه یارو هی میگفت جون بخور جنده بخور الهه هم میگفت وای چه کیری داری تو یارو میگفت زر نزن بخور هی صدای ملچ و ملوچ لیس میومد کیرم شق شده بود بعد صدای باز شدن در ماشین اومد سرمو اوردم بالا ببینم کدوم ماشینه یه سمند بود یارو گفت یالا برو تو کونتو بده عقب الهه هم گفت قربون کیرت بشم رفت تو ماشین و یارو شلورا الهه رو بزور کشیده بود پایین و الهه گفت خب صبر کن پاره میشه شلوارم عوضی یه صدای سیلی شنیدم که زده بود در کون الهه و دیگه بعدش صدای اه و اوه الهه میومد هی میگفت اخ بکن بکن جون یارو هم تند تند عقب جلو میکرد و میگفت جون چی کسی داری جنده چون زیاد وقت نداشتن یارو بعد از سه دقیقه کیرشو تا فشار داد تو کس الهه و ناله ای کرد و کشید بیرون هی میگفت جون قربون کست قربون کونت دلم میخاد بازم بکنمت ولی زنمو پیچوندم گفت این شماره منه بهم زنگ بزن میخام کس کونتو جر بدم الهه هم با دستمال کاغذی کسشو پاک کردو از ماشین اومد بیرون خودشو مرتب کرد گفت کیرت خیلی باحاله ولی از قیافت بدم میاد اینم شمارت اشغال یارو هم دو سه تا فحش به الهه داد الهه اومد سمت اسانسور منم بعدش از پارکینگ اومدم بیرون زودی رفتم یه جا که مثلا دارم دنبال الهه میگردم خودمو بهش نشون دادم گفتم یهوئی کجا عیبت زد ندیدم کجائی یارو چی شد گفت بریم بعدا میگم یکمی اعصابش بهم ریخته بود گفت بریم یه داروخانه یه چیزی باید بخرم میدونستم چی میخاد ولی بروش نیاورد خودش رفت داروخانه یه قرص گرفت و همونجا انداخت بالا و گفتم قرص چی بود گفت سرم درد میکرد گفتم باشه و رفتیم خونه رفت حموم بعدش شام خوردیم و دیگه موقع خواب تو رخته خواب گفتم نگفتی یارو چکار کرد مالید بهت گفت اره کونمو مالید و بعدشم کسمو مالید منم کیرشو براش مالید گفتم چقدر بود کیرش گفت وای خیلی بزرگ بود کلفت بود گفتم مگه دیدیش گفت نه همینطوری از روی شلوار حسش کردم منم داشتم کسشو میمالیدم دیگه یه نالهکرد و گفت سعید بلندشو بکن تو کسم کسش از شهوت خیس خیس بود منم سریع لباس خوابو از تنش کندم و افتادم روش سینه هاشو میخوردم پاشو باز کرد کیرمو گذاشتم تو کسش شروع کردم تلمبه زدن الهه تو اوج شهوتش بود گفتم دوست داشتی اونیارو الان میکردت هی میگفت اره وای فدای کیرش بشم کیر کلفت میخام حسابی گسشو گائیدم ابمو روی کسش خالی کردم افتادم کنارش هردو نفس نفس میزدیم پرسیدم دوست داری میکردت گفت اره سعید دلم میخاست الان کیرش تو کسم بود داشت کسشو میمالید اولین باری بود که الهه رو دیدم که به یه مرد دیگه کس داده شاید بازم اینکارو میکرده ولی من اولین بارم میدیم خیلی خوشم اومده بود کهزنم داره زیر یه مرد اونطوری لذت میبره دلم میخاست از نزدیک میدیم خیلی الهه جلف بازی جنده بازی درنمیاورد بیشتر کرم میریخت و کاری نمیکرد بعضی وقتا که دیگه دیونه کیر میشد بدجور جلف و هره بازی درمیاورد یه بار دیگه هم که بد جور شهوتی شده بود شب بود و تو پارک میگشتیم و به یه پسره خوش تیپی گیر داده بود به من گفت برو از بوفه بستنی بخر منم میدونستم چکار داره الکی رفتم دورتر تا منو نبیه و دیدم پسره اومد نشست کنار الهه و خیلی زود نزدیکش و شد و چسبید بهش دست پسر لای رونهای الهه بود یه جائی بودن که خیلی رفت و اماد نداشت پسره داشت حسابی کسشو میمالید براش الهه لنگهاشو باز کرده بود جلوی دهنشو گرفته بود که ناله نکنه پسر دست الهه رو برداش ازش لب میکرفت حسابی حشریش کرده بود الهه دست پسره رو برداش از روی کسش بلند شد دیدم باهم رفتند یه جایی لای کلی درخت کاج منم رفتم تو یه فاصله دیدم الهه جلوی پسره نشسته داره براش ساک میزنه پسره هم سر الهه رو رو کیرش عقب جلو میکنه چند دقیقه طول کشید پسره یه اهی کشید کیرشو تو دهن اله نگه داشت معلوم بود تو دهنش اب ریخته الهه هم مشکلی نداشت انگار وقتی درش اورد الهه هنوز کیرشو میلیسید براش بعدش بلند شد یه دستمال از جیب مانتوش دراورد دهنش پاک کرد پسره هم کیرشو جمع کرد یه چیزائی به همگفتن و الهه برگشت سرجاش منم رفتم بستی رو خریدم بردم پیشش دادم دستش الهه هم زودی دوتا گاز به بستنی زد تا بوی اب منی از دهنش بره دوباره شب یه سکس بی نظیر باهاش داشتم تا اینکه یه روز الهه بهم گفت میخام برم سرکار گفتم برای چی مشکل مالی که نداریم گفت حوصله ام تو خونه سر میره یه مدرک الکی هم گرفتم چه فایده دیدم بخام بحث کنم فایده ای نداره اخر بلاخره حرف حرف الهه میشه گفتم باشه من میسپرم به دوستام یه کار حسابداری برات پیدا کنند اونم خیلی خوشحال شد که چند روز بعد بهش گفتم تو فلان شرکت که دوستم مشغوله گفت بری فرم پر کنی یه شرکت خصوصی بود با 50 60 نفر پرسنل الهه روز موعود یه تیپ عالی زده بود مانتوی تنگ و چسبون که همه بدنشو مشخص میکرد جلوی سینه مانتوش باز بود و یه تاپ هم از زیرش پوشیده بود که خط سینه اش پیدا بود از زیر روسریش حسابی جذاب کرده بود تا حتما استخدامش کنند یه شرکت با کلاسی بود بالای شهر خلاصه با اون تیپ و زیبائی که الهه داشت و معلوم بود براشون عشوه ناز هم اومده بود استخدام شد از فردا رفت شرکت برای کار نمیدونم الهه چی گفته بود چکار کرده بود که حقوقش رو ماهی 4 میلیون براش ریخته بودن حتی از منم بیشتر میگرفت منکه دیگه از کارهای تو شرکتش خبر نداشتم ولی خودش با کله میرفت شرکت و میدونستم حتما اونجا هم با کسایی هست حالا کی و کیا رو نمیدونستم تا اینکه سه ماه بعد از استخدامش شرکتشون یه مهمونی برگزار کرده بود که همه با خانواده دعوت بودن تو یه باغ خیلی بزرگی تو کرج برای صاحب شرکت بود الهه هم که خیلی خوشحال بود ویه لباس ی سره چسبون مشکی تنش بود که دور سینه اش گیپور بود سر شونه هاش لخت بود و نصف سینه اش هم پیدا بود دامنشم از ده سانت زیر کونش چاک داشت که وقتی راه میرفت قشنگ همه پاهای خوش فرم خوش تراشش پیدا بود اگر خم میشد که شورتشم پیدا بود کلی طلا به خودش اویزون کرده بود ارایشی کرده بود منم براش شق کردم خلاصه رفتیم مهمونی الهه با همه مردهای همکارش دست میداد البته یه عده هم چون جلوی زنشون بودند روشون نمیشد دست بدن ولی معلوم بود دارن از دید زدن زنم لذت میبرند یه سی صد چهار صد نفری میشدیم یه عده از زنهای اونها هم سکسی پوشیده بودن ولی الهه توشون یه چیز دیگه ای بود منو دوستم چندتا از مردهای دیگه دور یه میز نشسته بودم الهه هم با بعضی از مردها و زنها میگفت میخندید و موزیک بود که پخش بود بساط مشروب هم براه بود یه عده میرقصیدن یه ان نگاه کردم دیدم الهه غیبش زدههرچی گشتم پیداش نکردم تو جمعیت نبود یکمی از جمع دورتر شدم تو باغ میگشتم ک دیدم ته باغ یه چراغی روشنه رفتم سمت نور چراغ ده دقیقه ای پیاده فاصله بود رفتم رفتم تا رسیدم به یه اتاق که رفتم نزدیک از پنجره داخلو دیدم وای چی داشتم میدیدم چهارتا از همکارای جوون الهه با همین دوست خودم داشتن ترتیب زنمو میدادن کامل لختش کرده بودن یکی تو دهنش گذاشته بود یکی تو کسش تلمبه میزد هر چند دقیقه میچرخیدن جاهاشونو عوض میکردن نوبتی تو کس الهه میکردن الهه هم هی قربون صدقشون میرفت گوشیمو دراوردم ازشون فیلم گرفتم اونا منو نمیدیدن کیرم بدجوری سیخ شده بود اینقدر زنمو جلوم گائیدن که بجای اونا اب من اومد ریخت تو شورتم شلورامو کشیدم پایین راحت برای گائیده شدن زنم جق میزدم کیف میکردم اونام که مثل وحشی ها چطوری کسشو میگائیدن سینههاشو میمالیدن تو دهنش میکردن بعد دوستم گفت حالا هردو سوراخت باید گائیده بشه عزیزم یکی از دوستاش زیر الهه دراز کشید الهه کیرشو کرد تو کسش گفت وای جون مجید فدای کیرت دوست خودمم که علی بود گفت جون این کون فوق العاده است هرچی میکنمش سیر نمیشم معلوم بود قبلا هم الهه رو از کون گائیده رفت پشت الهه تف کرد رو سوراخش تف کرد رو کیرش کرد تو کونش الهه گفت جووووووووووووووووووونننننننننننننننننننننننننن قربون کیراتون بشم دیگه کس و کون الهه بود که داشت گائیده میشد یکی هم اومد کرد تو دهنش مجیدم که زیرش بود داشت سینه های الهه میچلوند محم فشارشون میداد بدن الهه سرخ شده بود همشون اه وناله میکردن هی تو کس کونش تلمبه میزدن منم داشتم برای بار سوم جق میزدم و کس و کون زنمو میدیدم که داره چطور جر میخوره ساعتمو نگاه کردم ساعت نه شب بود اونا جاشونو عوض کردن دو نفر دیگه الهه رو گائیدن مجید و علی هم نبوتی کیرشونو کردن تو دهنش ابشونو تو دهن الهه ریختند الهه هم همشو خورد براشون علی و مجید یه گوشه ولو شدن با کیراشون بازی میکردن گائیده شدن زنم نگاه میکردن میخندیدن اون دوتا هم داشتند بدتر از مجید علی میگائیدن جوری که الهه هی جیغ داد میزد بینشون هردوشون هی سیلی به کون الهه میزدن اینقدر کردنش که زیریه ابشو تو کسش خالی کرد بالائئی هم چندتا محکم تو کونش فرو کرد کون الهه رو گرفت و نعره ای زد معلوم بود دیگه اب اونم اومده افتاد رو الهه هنوز کیراهی کلفتشون تو کس و کون زنم بود منم برای بار چهارم ابم اومد نفس نفس میزدم انگار من زنمو کرده بودم اینقدر که از دیدن سکسش هیجان زده شده بودم شلوارمو بزور کشیدم بالا و موبایلمو خاموش کردم دوبارهنگاه کردم دیدم دارن از رو ی زنم بلند میشن هی کونشو میمالن دست به پاها و رونهای خوشگل زنم میکشیدن اونی که کیرش تو کون الهه بود به علی گفت وای این جنده رو از کجا پیدا کردی فوق العاده است علی گفت زن دوستمه هر موقع خواستی ردیفش میکنم برات یارو که کمی سن دار بود بهش میخورد 50 رو داشته باشه کیرش که اومد بیرون داشتم شاخ درمیاوردم با اینکه شل بود ولی اندازه کیر شق من بود وای که شق بود وقتی بلند شد کون الهه رو که دیدم هنوز سوراخش گشاد باز مونده بود اب منی ازش میریخت روی کسش اون زیره هم کشید بیرون که کیر اونم بزرگ و کلفت بود کلی هم از تو کسش اب منی ریخت بیرون دیدم دارن لباس میپوشند سریع یه گوشه تو تاریکی قایم شدم اون دوتا کیر کلفتا اومدن بیرون و رفتند ولی علی و مجید بودند که علی گفت الهه جون چطور بود حال کردی الهه هم طاق باز خوابیده بود داشت کسشو میمالید گفت وای علی مردم زیرشون ولی خیلی حال کردم حسابی جرم دادن علی گفت زنگ بزنم به سعید بیاد بکندت الهه خندید گفت وای زنگ بزن بیاد کسکشیمو بکنه بیاد ببینه کس زن جر خورده خاک تو سرش با اون کیرش کیر به اینا میگن علی و مجید کیرهاشون دم دهن الهه گذاشتن الهه ساکشون میزد میگفت جون قربون کیرهای شماها بشم اینا کیر هستند حالا کیر علی و مجید خیلی با کیر من فرق نداشت ولی حس جندگی الهه رو فرا گرفته بود علی گفت حال داری یه سری دیگه بکنیمت یا میخاهی بری پیش شوهرت الهه گفت چرا حال ندارم ساعت چنده گفت ده گفت شامو کی میدن گفت یازده گفت پس بکنید علی رفت سراغ کسش مجیدم کرد تو دهنش دوباره شروع کردن گائدینش یک ساعت مدلهای مختلف گائیدنش ابشونو تو کس کونش خالی کردن بلندش کردن کمک کردن لباسشو پوشید و دیگه شورت پاش نکرد سوتین هم که نداشت لخت فقط با همون لباس شبش اوردنش منم از یه گوشه دیگه رفتم تو جمعیت رفتم دستشوئی خودمو پاک کردم رفتم پیش الهه گفتم کجا بودی نبودی گفت با خانمها بودم میزدیم میرقصیدیم تو دلم گفتم اره زیر کیر میرقصدی ولی خیلی لذت بردم که از نزدیک داشتن زنمو میگائیدن من میدیم دیگه هر شش ماه که شرکت مهمونی داشت الهه با یه لباس سکسی حاضر میشد و توسط مجید و علی چندتای دیگه گائیده میشد منم تونسته بودم مخ یکی دوتا از زنهای سکسی شرکتو که متاهلم بودن بزنم باهاشون رابطه برقرار کرده بودم باهاشون سکس میکردم اونام خیلی خوشحال بودن چون منم به شکل وحشیانه ای میگائیدمشون جوری که ارزوشو داشتن چون شوهراشون سرد بودن زنم که زیر مردای دیگه گائیده میشد و کیف میکرد منم برای خودم چندتا از زنهای اونارو تور کرده بودم البتهیکیشون زن مجید بود علی کسکشم که زنش راه نمیداد محجبه بود هرچی علیجنده بازی میکرد با زنم زنش با اینکه خیلی هم خوشگل بود ولی سخت میشد رفت سمتش دلم میخاست زن علی رو بگام که با زن مجید درمیون گذاشتم گفتم دلم میخاد زهرا رو بگام گفت وای اون راه نمیده گفتم من نمیدونم باید بکنمش گفت پس باید تو عمل انجام شده بزاریمش یه روز دعوتش میکنم خونه خودم بهت اس میدم بیا ترتیبشو بده بوسیدمش گفتم دمت گرم زن مجید اسمش لیدا بود صبحش بهم زنگ زد گفت زهرا امروز میاد خونه من میبرمش حموم بهت میگم بیا زود بیا گفتم باشه من زودی رفتم جلوی خونه لیدا منتظر شدم که لیدا بهم اس داد بیا بالا منم سریع رفتم بالا لیدا گفت توی حمومه برو تو دیگه بقیش با خودته تا اینجا من کمکت کردم بوسیدمش گفتم مرسی عزیزم لخت شدم بدون شورت در حموم رو بازش کردم وای چی میدیم زهرا پشتش به من بود فکر کرد لیداست که اومده تو حموم منم داشتم اندام فوق العادشو میدیدم کونش بزرگ و گرد و سفید رونهاش خوشگل کمرش باریک سینه هاش بزرگ و اویزون بود یهو از پشت چسبیدم بهش کریم رفت روی کونش زهرا یه جیغی زد و جلوی دهنش گرفتم گفت جیغ نزن زهرا جون زهرا دست و پاش میلرزید نمیدونست کی گرفتدش هی میخاست تقلا کنه دهنش ازاد کنه میخاست در بره که محکم گرفته بودمش کیرمو گذاشتم لای کونش و گفتم جون قربون کون نرمت بشم عزیزم دستمو بردم جلو کسشو گرفتم براش میمالیدم هی تقلا میکرد هوم هو میکرد سینه و کسشو با دست چپم میمالیدم نزدیک بیشت دقیقه جلوی دهنشو گرفته بودم بدنشو میمالیدم کسش پر اب شده بود و دیگه اونم خسته شده بود تو حموم یه دستشوئی فرنگی بود نشستم روش زهرا رو که هنوز محکم توی بغلم بود نشوندمش رو کیرم کیرم جلوی کسش بود دستم لای کسش بازی میکرد با چوچولش گاهی هم میکردمش تو کسش و زهرا میگفت هوووووووووووومممممممممممممم هوممممممممم هومممم گفتم اگر جیغ نزنی دستمو برمیدارم اگر جیغ بزنی خفه میکنم پس کاری نکن کار بدم دستت جنازتو بندازم تو بیابون فهمیدی اونم با سرش تائید کرد اروم دستمو از جلوی دهنش برداشم دیدم جیغ نزد دستمو بردم کسشو براش الیدم که دیدم زهرا اه و ناله میکنه دست راستمو گذاشتم رو سینه اش براش میمالیدم دیگه زهرا رام شده بود داشت لذت میبرد منم کیف کردم زن علی رو تصاحبش کردم زهرا با دست کیرمو میمالید لای کسش و ناله میکرد گفت تو کی هستی منو از کجا پیدا کردی گفتم شاید تو منو نشسناسی ولی من خیلی تو و شوهرتو میشناسم من شوهر همون زنی هستم که شوهر تو میکندش زهرا تو بغلم ناله میکرد دستش رو کس و کیرم بود برگشت منو دید گفت وای اقا سعید توئی گفتم اره شوهر الهه میدونی علی چقدر زنمو کرده با شوهر لیدا گفت حالا اومدی انتقام بگیری گفتم نه دلم میخاست همینطور که علی با زنم راحت سکس میکنه منو تو هم باهم باشیم برای انتقام نیومدم دلم میخادت دختر زهرا هم لنگهاشو از بازترش کرد یکمی جابجا شد کیرمو که لای کسش بود کرد تو کسش سرشو کامل با تنش چرخوند تا لبشو بارش مک بزنم گفت الان دیگه خوبه خوشت میاد راضی هستی ازم کیرت رفت تو کسم منم حال کردم از کیرت حالا دیگه هرکاری دوست داری باهام بکن خیلی برام عجیب بود نه به اون حجاب و پوششی که داشت دو کلمه حرف با ادم نمیزد نه به این عشوه های سکسیش خودش داشت رو کیرم بالا و پایین میکرد لب میداد بهم بعدش در حموم باز شد و لیدا لخت اومد تو دید زهرا داره خودش کس میده خندید و گفت بخیر گذشت سعید جون دمت گرم منم شصتمو بعلامت پیروزی به لیدا نشون دادم یکمی که زهرا این مدلی بهم کس داد بلند شد هردوشون نشستند جلوی پام کیرمو برام ساک میزدن بعد اومدیم بیرون رو تخت خواب هردوشون حسابی از کس و کون خوردم و حسابی گائیدمشون که یه بار تو کس لیدا اب دادم یه بار هم تو کس زهرا الهه هم که تو شرکت دیگه تقریاب به همه کس داده بود البته رئیس روئسا نه کارمندای سطح پایین اونام واقعا بهش میرسیدن و از طلا و پول و ی ماشین پورش بهش هدیه میدادن الهه تو پنج سال سه تا اپارتمان خریده بود ولی من همچنان دیونه اش بودم با اینکه میدونستم حسابی داره کس و کونمیده ولی میخاستمش چون برای منم هیچی کم نمیزاشت و همونطور که به اونها کس میداد موقع سکس خودمون هم حسابی بهم حال میداد وقتی حس کرد کسش دیگه گشاد شده و دوستاش که میکردنش دیگه کمتر بهاش هستند تصمیم گرفت که دیگه نره سرکار یه روز بهم گفت دیگه خسته شدم نمیرم سرکار منم بهش چیزی نگفتم همه اون پنج سال منم با لیدا و زهرا و سه چهارتا دیگه سکس میکردیم هر روزی که برای سکس قرار داشتیم خون یکیشون بودیم الهه رفت دکتر جراح زنان و کسشو جراحی کرد و تنگش کرد برام با کلی سرمایه که داشت خیلی راحت زندگی میکردیم منم که به عشهای دیگه ام میرسیدم حسابی زهرا رو میکردم بیشتر دلم میخاست با زهرا سکس کنم که یه روز که خونه اش بودم تو تختش داشتم میکردمش تنها بودیم علی اومد خونه و مارو با هم دید داریم سکس میکنیم میخاست چیزی بگه گفتم حرف نزن برو بیرون اینقدر که تو دوستات الهه رو گائیدین هنوز جا داره من با زهرا باشم پس خفه شو برو گم شو تا منم به کارم برسم زهرا هم زیرم خندید و گفت گمشو کثافت لجن خودم بهت میگم کی بیائی دیگه علی بدبخت له شده بود رفت که رفت و دیگه هم برنگشت خودم زهرا رو صیقه خودم کردم حسابی بااش حال میکردم البته به لیدا و بقیه هم میرسیدم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.