سكس روز اول ازدواجمون

0 views
0%

من پريسا هستم ٣٢ ساله اين خاطره مربوط به ٩ سال پيشه زماني كه با شوهرم عليرضا ازدواج كردم و البته طبيعيه كه همه جزئيات دقيق يادم نباشه و مجبورم كه حدساي چنين و چنان بزنم من و شوهرم ٣٢ ساله كه همديگرو ميشناسيم در واقع خوانواده هاي ما روز تولد من توي بيمارستان با هم آشنا شدن كه اون موقع عليرضا ٣ سالش بود و مريض شده بود و اورده بودنش بيمارستان من قيافه و هيكلم بد نيست ولي عليرضا يه موجود سكسي به تمام معناست كه تمام دختراي دانشكده اشون براش ميمردن آخه با هم يه دانشگاه رفتيم اون پزشكي ميخوند و من دندونپزشكي خانواده ي عليرضا اينا كلا خيلي خوشتيپن بگذريم بريم سراغ داستان ما قبل از ازدواج و حتي قبل از نامزدي و اينا هم با هم سكس داشتيم و پرده ام رو هم عليرضا زده بود ولي نميدونم چرا سكس روز اول ازدواجمون رويايي ترين و قشنگ ترين بود بعد از اتمام عروسي وقتي تو خونمون تنها بوديم نشستيم روي كاناپه و همزمان كه يه ليوان آب ميوه تو دستامون بود شروع كرديم به نوازش همديگه و بوسه از لبامون بعدش از روي لباس همديگه رو ميمالونديم منم نشستم روي پاش تا ديگه كامل گرم شديم بعد من نشستم رو زمين و شروع كردم از روي لباس با كير عليرضا ور رفتن متر نكردم ولي فكر كنم ٢٠ سانت رو داشته باشه بعدش شلوار و شورتش رو در اورد و من شروع كردم به آروم آروم خوردن كيرش من واقعا كير خوردن رو خيلي دوست دارم براي همين خيلي طولش دادم و آروم آروم براش ميخوردم تو همين فاصله بود كه عليرضا ديگه كامل لخت شد و منو از رو زمين بلند كرد وشروع كرد به ور رفتن با من همه جامو ماليد بعدش ازم خواست كه جلوش لباسمو در بيارم ولي سوتين و شورتم بمونه بعدش منو مالوند و شروع به ليس زدن جا هاي حساس بدنم كرد الباقي جاها رم با نوك انگشتاش نوازش ميكرد بعدش سوتينم رو دراورد و همزمان كه سينه هام رو ميخورد با كسم هم ور ميرفت تا ديگه كسم خيس شد بعد شرتم رو هم دراورد و شروع كرد به ليس زدن كس و كونم بعدش من يه ذره براش خوردم كه كيرش خيس بشه بعد من لم دادم روي كاناپه آروم شروع كرد به كردن كيرش توي كسم خيلي آروم جلو عقب ميبرد و من كاملا داشتم لذت ميبردم كه زنگ ايفون و رو زدن خيلي ضد حال بدي بود عليرضا رفت كه ببينه كيه و طرف زنگ رو اشتباه زده بود نصف حالمون رفت ولي زود دوباره شروع كرديم دوباره يه ذره براش خوردم كه خيس بشه بعد همونجوري ايستاده عليرضا بلندم كرد و كيرش رو كرد توي كسم من داشتم لذت ميبردم ولي مثل اينكه اون خيلي حال نكرد چون سريع گذاشتتم زمين و دوباره من رفتم لم دادم روي همون كاناپه و عليرضا كسم رو برام درست و حسابي ليس زد و باهام ور رفت كه دوباره به اوج برسم بعدش شروع كرد كردن كسم هيچكدوممون عادت نداريم موقع سكس حرف بزنيم و با فشار هايي كه بهش ميووردم بهش فهموندم كه ذره بيشتر فشار بده گفتم كه كيرش گندس ولي چون در طي مدت طولاني يه ذره يه ذره پيش رفتيم كسم قشنگ ميتونست كه اونو تو خودش جا بده يه ذره كه گذشت ديگه كم كم داشت آبش ميومد و من اون كاري رو كه هميشه دوس داشتم امتحانش كنم رو انجام دادم البته خيلي خوشم نيومد اونم اين بود كه تو صورت و دهنم جق بزنه همين كارو كرد ولي سعي كرد كه روي گونه هام بريزه يعني توي دهن و چشام نپاشه خلاصه صورتمو كه تميز كرديم رفتيم روي رخت خواب و واقعا بهترين خواب زندگيمو تجربه كردم ممنون از اينكه داستان منو خوندين و البته ببخشيد از اينكه جزئيات زيادي يادم نبود تازه تا همينجاشم بعضي چيزا با شك گفتم نوشته

Date: May 31, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.