سمفونی دوم بتهوون

0 بازدید
0%

رقصی زیبا در اتاقی خالی یک قاب عکس تصویری از ناپلئون بناپارت بر روی دیوار پنجره ای باز و پرده ای که با جریان باد تکان می خورد دختری جوان در حال چرخش است دامنش در باد به چرخش در آمده است وچشمانش بسته شده صدای پاهایش شنیده می شود لباس زیر و پاهایش سفید است و به چشم می آیند موهای دختر فر و بور است چند گامی سوی نقاشی بر میدارد زیر نقاشی مبل چوبی و قرمز رنگ به چشم می آید دختر خود را روی صندلی رها میکند و قهقهه میزند بعد از چند ثانیه مکث کردن ساق پای خود را تا ران لمس میکند چشمانش را میبندد صدای سمفونی دوم بتهوون همواره به گوش میرسد لباس زیرش را کنار میزند سوراخی صورتی و نرم دیده می شود ناخنش را روی نک سوراخ میگذارد و لب خود را به صورت نیمه بین دندانهایش نگه میدارد با دست چپش یکی از سینه های خود را از زیر لباس خارج میکند و آنرا میفشارد پاهایش را روی دو دسته مبل میگذارد و انگشتش را درون سوراخ فشار میدهد گردنش را رو به بالا رها میکند انگشتش را به آرامی خارج می کند و باز آنرا دوباره درون سوراخ فشار میدهد لبخند میزند و بر سرعتش می افزاید شدت نفس هایش افزایش می یابد به طوریکه برخورد نفس به سینه اش را احساس میکند دستش را روی میز کنارش میگذارد و پارچه روی میز را از میکشد گلدان بلوری گل روز قرمز بر روی زمین می افتد دختر بی حال بر روی مبل با چشمانی بسته نفس زنان باقی می ماند صدای موسیقی همچنان شنیده میشود نوشته

Date: December 4, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.