سکس با دختر عمه خوشگلم

0 views
0%

سلام من یه پسر 14 ساله ام و این موضوع بر میگرده به 3 روز پیش که که عمم اینا از تهران امدن شهرمون وقتی عمم اینا میان یه راست میرن خونه مادر بزرگم ماهم اون روز رفتیم خونه مادر بزرگم بعد پدر مادر من و پدر مادر اون داشتن میرفتن بازار که یک دفعه دادش من و خواهر اون لج کردن که ماهم همراه شما بیایم خلاصه بچه ها هم رفتن فقط من واون موندیمو با مادر بزرگم که مادر بزرگم عادت داره بعد از ظهر ها بخوابه ماهم روفتیم داخل اون اتاق اسم فامیل بازی کنیم وسط های بازی گفتم ولش کن بابا بعد شروع کردیم به صحبت اینم بگم که دختر عمه من حجابش رو همیشه جلو من رعایت می کرد و همین مسله کار یکم مشکل می شد همینجور داشتیم حرف میزدیم که من گفتم خوش بحال خارجی ها راحت می تونن سکس کن اونم حرف من رو تایید کرد بعد گفتم تو دوست داری با کسی سکس کنی گفت اره من گفتم با من چی اون چشاش گرد شد و به من نگاه کرد من خندیدم وگفتم چیه مگه من و تو دل نداریم اون گفت اخه گناهه من خندیدم گفتم گناه اونه که جونای ایرانی تو جونی شون نمیتون سکس کنن وخود ارضایی میکنن گناه اونه که بعضی پسرا برای سکس گی بازی در میارن و نوبتی همدیگرو میکنن گناه اونه که دخترا عقدهای میشن و تو 20 سالگی با صد نفر سکس میکنن حالا بازم می خواهی بگی گناهه یا بازم بگم چیز هایی که من بهش گفتم تحت تاثیرش گذاشت وگفت باشه حالا چی کار کنیم تا این رو گفت من پریدمتو بقلش لباساش رودر اوردم چه اندامی بود من یک لحظه نگران شدم نکنه مادر بزرگمون بیدار شه یه لحظه رفتم دیدم نه بابا داره هفت تا پادشاه رو خواب میبینه بعد اومدم تا در بستم پرید بغلم بعد شروع کرد لباسامو در بیاره بهش گفتم میخوری یکم منمن کرد و یکدفعه کیر مو گذاشت تو دهنش خیلی قشنگ میخورد انگار 20 ساله داره میخوره خب بهش گفتم بسه یک دفعه دیدم رو میز کرم هست گرفتم و زدم به کیرم و کون اونم چرب کردم اومدم بذارم تو کونش دیدم نمیره تو یه انگشتم رو فرو کردم بعد اون انگشتم رو فرو کردم دوباره امتحان کردم دیدم این دفعه جا باز حال همینجور شروع کردم به عقب جلو کردن همینجور سریعتر و سریعتر دیدم داره ابم میاد درجا کشیدم بیرون ابم رو ریختم فرش بعد درجا با یه پارچه اونجا رو تمیز کردم بعد لباسامونو پوشدیم رفتیم دوباره سر بازی مون تا مادر بزرگمون بیدار نشده نیم ساعت بعد بابا و مامان مون امدن و کسی هم هیچی نفهمید خواهش میکنم فحش ندید فحش دادن نشانه شخصیت شما است نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.