سکس برق آسا در زمان قحطی کس

0 views
0%

آرش تازه به سن 15 رسیده بودکه معنیه ارضا شدن رو فهمید حسی که با هیچ چیز برای اون قابل قیاس نبود ولی حس سکس برای اون حال وهوای دیگه ای داشت ولی باوجود محدودیتهایی که زمان جنگ بود سکس با جنس مخالف شاید مثه یه آرزو واسه جوونا بود چون اونموقع اگه کسی نگاه چپ به دختر میکرد کارش به کمیته ناجا سابق میکشید اونجا هم برادرا حسابی بهت میرسیدن ولی همیشه گفتن که آدم با وجود محدودیتها یه ستاره میشه آرش هم که از لحاظ زبون ازاون بچه پرروها بود چشاش زهره دختر همسایه رو بدجور گرفته بود زهره دختری جنوبی بت اندامی کشیده صورت سبزه ولهجه زیبای خوزستانی شده بود ملکه ذهن آرش یه روز گرم جنوبی که آرش خونه بود آرش این روش شکستم درنیست اگه میخوای تاپتک بیارم ولی همین که در رو باز کرد از حرفی که زده بودتاحدودی خجالت زده شد چون زهره با یه چادر سفیدجلودریود زهره سلام آرش ببخشید مزاحم شدم مامان هستش آرش نه زهره خانوم رفته خونه دایی زهره میخواستیم کیک درست کنیم تخم مرغ کم داریم میخواستم ببینم آرش دیگه نذاشت حرف زهره تموم شه وبا یه لبخند گفت وایسا الان واست میارم آرش بطرف یخچال راه افتاد ولی افکار شیطانی و شهوتی دست به دست هم دادن تا نقشه آرش رو عملی کنن زهره آرش این صدای چی بود آرش هیچی شیشه مربا افتاد زمین من دستم گیره میشه ازتوآشپزخونه یه دستمال بیاری نقشه داشت خوب پبش میرفت وقتی که زهره دستمالو به آرش داد آرش اول دست زهره رو لمس کردبعددستمالو دل تو دل آرش نبودوقتی که به ساق پای زهره نگا میکرد کلی ازنگاه زهره فهمید که زهره هم تاحدودی حال اونوداره بدون هیچ مقدمه ای دست زهره گرفت و لباشو به سمت لبای زهره حرکت داد لبای داغ زره رو نمیدونست چجور بخوره چون تجربه ای نداشت زهره هم بآینکه واسه تخم مرغ اومده بود لذت شهوت رو به قر زدنای مادرترجیح داد آرش به پشت سر زهره اومدوازپشت اونو بغل کرد حالا کون زهره چسبیده به کیر آرش بود آرش سینه های زهره رو تو دس گرفته بودوبه آرامی داشت میمالید چشمای زهره به اندازه ای خمار شده بود که آرش روداشت دیوونه شهوتی میکرد زهره دست کرد کیر آرش رو از رو شلوارک گرفت وبه آرامی تو دستش مالش میداد و زهره زانوزدو کیر آرش رو به آرومی به لباش مالید احساس زندگی تو وجود آرش صدچندان شد احساسی همراه با هیجان وقتی که کیر آرش حسابی شق شده بود که میخواست ازپوست دربیا زهره رو به شکم خوابوند شلوار زهره رو تازانو پایین کشید کون زیبای زهره اولین کونی بود که آرش رو مسخ خودش کرد یکم تف به کیرش زد و آرو لای پای زهره گذاشت ولی آنچنان حالی نداد با دستاش لمبه های زهره روبازکرد و کیرشو جلوی سوراخ زهره گذاشت آرش تروخدا یواششش اخخخخخخخخ کیر آرش وارد کون زهره شده بود باچندتا تلمبه آب آرش اومد واین بود سرگذشت اولین سکس آرش در زمان قحطیه کس نوشته

Date: September 18, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.