سکس یک میلیونی

0 views
0%

سلام من سینا هستم دانشجوی ترم ۴دانشگاه مهاجر راستش جریان ازاون جا شروع شد که من با بچه ها رفتیم ۳۳پل اصفهان نشسته بودیم قلیون میکشیدیم که دیدم یه چندتادختر خوشکل دارن از رو پل ما رو نگاه میکنند راستی خبر دارید آبه زاینده رود بسته خب من به دخترا باچشم اشاره کردم بفرمایند اونا هم رفتن از پله ها پین اومدن بعد ماقلیونا جمع کردیم دخترا که رسیدن سلام علیک کردن همشون چاق بودن ولی یکیشون لاغر سفید لبا شل شده بنفش مثل چغندر تو ماست امتحان کن به دوستش گفت چقد حال میده با یکی اینا کشتی گرفت منم گفتم بریم بگیریم گفت باش وقی اینا میگفت دلم حری میریخت یه چند قدمی که دور شدیم با اشاره از دوستاش جداش کردم کشوندمش زیر پل با هم حرف زدیم اسمما پرسید گفت اسمش نرگس بچه شیراز خلاصه به قول اصفهانیا چای اولشا خوردیم چند روزی اس بازی کردیم تا تونستم بکشمش شب تو پارک بردمش پل فلزی تو پارک خودشو چسبوند به من طوری که دستشا کرد تو جیب شلوار کی من منم که روم نمیشد چیزی بگم راست کرده بودم خودش فهمید دستشا بیشتر فشار داد رو کیرم فهمیدم اینکارس این شد که رفتم تو فکر کردنش یه روز رفته بودم دورو بر اصفهان شهرستان فریدونشهر پیست برف بازی مریض شدم بم زنگ زد گفت کجای گفتم مریضم گفت چرا جریانو گفتم گفت بیام پیشت گفت بیا خلاصه اومد وقتی وارد خونه شد با این که مریض بود م چسبیدم بش از لب گرفتم جوری که زبونش تا حلقم میرفت بعد لب گرفتن به پش خوابید ارضا شده بود حال نداشت به من اعتماد داشت دیگه تخمه لو لو بازی من از اینجا شروع شد دست کشیدم رو سرش بعد شوناشو مالیدم بعد دست انداختم دور شکمش کشیدمش رو خودم همین طور که لب میگرفتم میگفت سینا کار اشتباهیه نکن سینا سینا یک دفعه گفت نامرد اینا که گفت دنیا جلو چشمام سیاه شد عصبانی شدم بلند شدم اونم بلند شد یه دونه محکم زدم تو گوشش بعد کشیدم بردمش تو هموم لختش کردم لباساشو انداختم تو آب شاشیدم روشون که شب نتونه بره خوابگاه بعد به پشت خوابوندمش مو هاشو گرفتم تو دستم کسش غنچه بود کیرما گذاشتم درش التماش میکرد که عقده شوهر داره پارش نکنم ولی دسته خودم نبود کردم تو یه دوبار۰که کردم کیرم خونی شد حسابی کردم زبونش بند اومده بود منم چون پول داشتم عین خیالم نبود پاره شده داشت گریه میکرد گفتم بش یک ملیون تو کارت دارم میریزم به حسابت دیگه گریه نکرد ولی باش شرت گذاشتم ۴ترمه دیگه باید بیاد کس بده از اون روز به بعد هر هفته شب جمعه داشتیم تازه حامله شد پانصد هزارم واسه سقطش گرفت کس به این پر خرجی کی کرده نوشته

Date: October 9, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.