شوهرم به زن دوستش حس داره

0 views
0%

شوهرم بیغیرته چند روز پیش شوهرم بت دوستش قرار گذاشته بود ولی گوشی جواب نمیداد دوستش زن داره شوهرم اصرار داشت شماره زنشو بهش بدم منم خودم بهش زنگ زدم به شوهرم ندادم شوهرم عصبی شد ک چرا ندادی بعد رفت بیرون وقتی برگشت عصابش خورد بود گفتم من حساس نیستم اینجور که فکر میکنی نیست گفت یچیزی بهت میگم قول بده ناراحت نشی گفتم چیییی گفت دوستم خیلی از اندامت خوشش میاد منم از اندام زنش خیلی حشریم میکنه شمارشو میخواستم ک باهاش در ارتباط باشم حالا ک ندادی اومدم بهت بگم با دوستم باید سکس کنی هروقت من دلم خواست منم با زنش حال میکنم همیشه دوس داشتم زنم جنده باشه منم بهش فحش دادم زد م زیر گریه من جنده نیستم چی داری میگی این حرفا به زور منو خوابوند کسمو مالید ک حشریم کنه منم عصبانی بودم هی فحشش میدادم اونم بدتر میکرد تا حالم خراب شد به دوستش زنگ زد با خانمت بیا دوستشم به زنش قرار بوده بگه جریانو چیزی وخت نشد اومدن زنش از خداش بود انگار با شوهرم باشه تا همو دیدن پرید بغل شوهرم باهم لب دادن داشتم میمردم از عصبانیت از یه طرفم دلم میخواست مونده بودم چیکار کنم دوستش اومد بغلم دست زد به کسم خیس بود به شوهرم گفت آمادش کردی واسه من دمت گرم دیگ سکسمون شروع شد ولی هنوز عذاب وجدان دارم چون قراره هی تکرار بشه این قضیه نمیدونم چیکار کنم شوهرم میگه آدم باید لذت ببره یکنواختی خوب نیس چهار تایی حال میکنیم اینجوری این حرفا ولی خیلی بیغیرته تو عروسیا یا مجلسایی ک مردا باشن مجبورم میکنه لباس خیلی لختی بپوشم میگه مردا ببیننت بگن چ زنی دارم چ کسیه نوشته

Date: December 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.