غرورم گند زد به رابطمون

0 views
0%

سلام به همه دوستای گلم اسمم دنیاست ۱۹سالمه پوستم برنز وگندمی هست قدم ۱۶۳ وزنم ۶۰ هیکل تو پری دارم مخصوصا رون هام که همیشه تو چشم هستن چهره ام هم بد نیست چشمای قهوه ای و بینی عملی دارم در کل ظریف هستم و به عنوان یه دختر مورد پسند خیلی ها من دوست پسر زیاد داشتم و سکس هم زیاد مثل اکثر شماها خیلی وقته تو این سایت میام و نه حتما واسه خود ارضایی واسه گذروندن وقت و از سر بیکاری و اعتیاد به این سایت از بین تمام دوست پسرام سکس با مهدی خیلی قوی تر بود به همین دلیل سکس با اونو واستون تعریف میکنم با مهدی زمستون ۹۴اشنا شدم مهدی چهره جذابی داشت که هر دختری به راحتی بهش پا میداد پسر مودبی بود و ۲۹سالش بود چند باری سر اختلاف نظر باهم قهر کرده بودیم ولی بازم باهم اوکی شدیم فکر میکنم اولین بار اردیبهشت بود که باهم سکس داشتیم قبلش چندبار حرف زده بودیم و من گفته بودم که قبلا سکس داشتم اما مهدی گفته بود هر وقت که به من حسی پیدا کردی اون موقع سکس میکنیم خلاصه اردیبهشت بود باهم قرار گذاشتیم و اومد دنبالم و رفتیم خونشون اول نشستیم و باهم حرف زدیم راستش من دیگه واسم خیلی چیز عادی ای شده رابطه با پسر اما خب خیلی جاها صلاح این هست که جور دیگه وانمود کنیم من خجالت میکشیدم صلاح دونستم که الان باید مثلا خجالت بکشم کم کم بهم نزدیک شدیم و دستشو انداخت دور گردنمو با موهام بازی میکرد بیشتر و بیشتر بهم نزدیک شدیم تا لب هامون بهم رسید چند دقیقه ای به همین منوال گذشت تا این که گفت بریم تو اتاق رفتیم رو تخت دراز کشیدیم اومد روی من و باز لب تو لب شدیم و آروم آروم گردنمو بوس میکرد و لیس میزد رفت بالاتر و گوشمو لیس میزد من چون سکس زیاد داشتم اگه طرفم کارشو بلد نباشه من حشری نمیشم و اصلا لذت نمیبرم مخصوصا اگه حسی هم به طرف نداشته باشم بعد از گوشم تاپمو در آورد و سوتین صورتیم که با شورتم ست بود رو هم دراورد و شروع کرد به سینه هامو خوردن من روی سینه هام خیلی حساسم و هرچی سینم بیشتر درد بیاد بیشتر شهوتی میشم اما مهدی سینمو آروم میخورد و من زیاد حس نمیکردم و همچنان شهوتم بالا نزده بودسینه هامو هم زیاد نخورد و رفت سمت شلوارم و شلوارمو در آورد بعد خودش خوابید و من رفتم روش اول لب گرفتیم بعد من واسش گردنشو لیس میزدم و میمکیدم و تو گوشش نفس نفس میزدم بعد تیشرتشو در آوردم و آروم از رو گردنش زبون کشیدم تا رو سینش و دور سینشو زبون میکشیدم چشماشو بسته بود و زیر لبش یه چیزایی میگفت از سینش هم زبون کشیدم تا رسیدم به شلوارش شلوارشو هم در آوردم و از روشرت یکم کیرشو مالیدم و شرتشو کشیدم پایینو شروع کردم به خوردن کیرش سایز کیرش به نسبت بقیه دوست پسرام بزرگ تر بود خلاصه چند دقیقه ای واسش ساک میزدم و از بالا تا پایینشو لیس میزدم و تا ته میکردم تو دهنم و خایه هاشم با دست میمالیدم و گهگاهی میکردم تو دهنم و مک میزدم کارمو خوب بلدم وقتی ساک زدنم تموم شد بلند شدو شورتمو در آورد ازم لب میگرفت و با انگشتش با کسم بازی میکرد و انگشتشو یکم کرد تو کسم که من اذیت شدم چون ناخن داشت و نذاشتم ادامه بده و اصلا من حال نمیکردم با مالیدن بعد بلندشد و کاندوم کشید رو کیرش و اومد رو تخت قلبم داشت تندتند میزد چندماهی بود سکس نداشتم اومد باز یه بوس از لبم کرد و پاهامو داد بالا و سر کیرشو یکم خیس کرد و آروم گذاشت رو کسم فشار میداد و من از درد لبامو گاز میگرفتم و دستاشو چنگ میزدم آروم اروم همه کیرشو کرد داخل و یواش تلمبه میزد تا اینکه کسم خیلی خیس شد و راحت عقب جلو میکرد و حرکتش تند شده بود بعد حالتمونو عوض کردیمو من رفتم نشستم رو کیرش و بالا و پایین میکردم و اونم سینمو میمالید تا قبلش زیاد لذت نمیبردم اما الان خیلی خوب بود و تو آسمونا بودم از اون وقتایی بود که خیلی خیس میشم کم پیش میاد کل شکم مهدی خیس بود منم بالا و پایین میشدم چشمامو بسته بودم و لذت میبردم تا اینکه خستم شد و به پهلو خوابیدم یه پامو دادم بالا و مهدی هم از بغل کیرشو کرد تو کسمو تلمبه میزد و با دستش با کسم بازی میکرد خیلی خوب بود خودمم محکم سینه هامو چنگ میزدم پام خسته شد و حالت چهار دستو پا شدم و به کمرم قوس دادم و مهدی گذاشت داخلش و تلمبه میزد من درحال ارضا شدن بودم که مهدی گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم و داره آبم میاد من گفتم نه اونم که فهمید من دارم ارضا میشم دستشو گذاشت رو چوچولم و واسم میمالید خودشم حرکتاش دیوانه کننده شده بود و تند تند تلمبه میزد با شدت تا اینکه ارضا شد و هنوز داشت کسمو میمالید تا منم ارضا شدم بعد اون همه جامون از اب من خیس شده بود بی حال افتادم مهدی هم کاندومو در اورد و منم با دستمال خودمو تمیز کردم و یکم تو بغل هم دراز کشیدیم سکسمون خیلی قوی بود و از این پسرایی نبود که زود ارضا شه یا فقط تو یه حالت سکس کنه نمیدونم چیزی مصرف کرده بود یا نه اما خب همیشه ۷ ۸دقیقه طول میکشه تا ارضا شه سایز کیرشم واسه من عالی بود چند ماهی باهم بودیم و من وابستش بودم و اونم خیلی دوستم داشت و من خیلی اذیتش کردم کلا۷بار سکس داشتیم و واقعا پسر خوبی بود اما سر اخلاق گند من و غرور بی جام قهر کردم و اونم دیگه بر نگشت ۹ماه باهاش بودمو الان خیلی دلم میخواد برگرده چون هرکسی مثل اون پیدا نمیشه اما غرورم مثل همیشه گند زد ببخشید اگه داستان ایرادی داشت تا جایی هم که بشه کامنتاتو میخونم و سوالی بود جواب میدم بوس نوشته

Date: October 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.