كم بخور هميشه بخور

0 views
0%

با این که کاظم وقتی میومد خواستگاری یک پزشک متخصص و جراح ورزیده مغز و اعصاب بود و خیلی هم خوش تیپ و جنتلمن ولی اصلا دوست نداشتم باهاش ازدواج کنم من یک شوهر خیلی جوون تر می خواستم و تازه اصلا نمی خواستمکه ازدواج کنم اون سی سالش بود و من هیجده سالم از بس خونواده اصرارم کردند و این و اون که لگد به بختت نزن و شانس یه بار در خونه آدمو می زنه منم به ازدواج باهاش تن در دادم از اون زنای خوش پوست و خوش بدنی بودم که هنوزم پس از گذشت بیست ویک سال از اون روز نه تنها ترکیب خودمو حفظ کرده بلکه خیلی ها می گفتن بهتر هم شدی در عوض شوهری که از روز اول دوستش نداشته وعاشقش نبودم درب و داغون شده و انواع و اقسام بیماریها رو گرفته و تا به حال چند نوع جراحی هم روش انجام شده با این که خودش پزشک بوده ولی نمی دونم چرا به این روز دچار شده بود رامین اولین بچه ام بود که یه سال بعد از ازدواجمون خدا بهمون داد عین باباش طوری که وقتی بیست سالش شد منو به یاد باباش مینداخت وقتی که اومد خواستگاری تازه پسرم رامین خیلی جوون تر و شاداب تر نشون می داد همونی که من اون روزا آرزوشو داشتم خب معلوم بود چون از اون موقع باباشده سال جوونتر بود رویا دخترم که دوسال ازش کوچیک تر بود پدرش با این که مخالف بود اونو خیلی زود شوهر بده ولی وقتی که اون هیجده ساله بود از اونجایی که خودشم موافق بود اونو به یک بازاری پولدار که در شهرستان زندگی می کرد شوهر دادم رفت البته دامادم بیشتر به پشتی باباش به اینجا رسیده بود من 39 سالم شده بود و حسرت روزای از دست رفته جوونی رو می خوردم از این که خودمو وقف یه نفر کرده بودم هی خانوم دکتر خانوم دکتر چند بار هم شیطون رفته بود توجلدم و می خواستم مث زنای دیگه ای که یه جوری خودشونو با دوست پسر گرفتن ارضا می کنن باشم و بشم که راستش این شخصیت خانوم دکتر بودن مانعم می شد شوهرم هم که دیگه ناتوان شده بود خیلی زود وا داده بود دوست داشتم شناسنامه مو عوض کنم و حداقل پنج سالی سن خودمو بیارم پایین رامین توی همین تهرون خودمون پزشکی می خوند و شده بود رفیق مامانش وقتی می دیدم که چه راحت دوست دختر می گیره و ولشون می کنه اونم پس از حال کردن حرصم می گرفت یه روزی فهمیدم که این حرص خوردنها برای این نیست که یه نوع حسادت مادرانه داشته باشم واسه اینه که می خوام خودمو در اختیارش بذارم به همین راحتی من خودمم باورم نمی شد همچین حسی داشته باشم اصلا تصورش برام درد آور بود ولی وقتی که اون روز لخت از حموم اومد بیرون و نمی دونست من خونه ام و هیکل درشت ومردونه و چهره قشنگشو دیدم و اون کیری رو که حتی خیلی کلفت تر از کیر باباش به وقت جوونی بود رو دیدم به خودی خود کوسم خیس کرده بود اون حالا دوسال بزرگ تر از زمانی بود که من ازدواج کرده بودم فکر این که من و اون با هم رابطه داشته باشیم لحظه ای ولم نمی کرد روزایی بود که کاظم برای شرکت در سمینار پزشکان مغز و اعصاب رفته بود کانادا من و رامین خونه تنها بودیم رامین از این که من اونو لخت دیدم بی خیال بودولی آتیشی که زیر پوستم و تمام تن و وجودمو داشت می سوزوند می خواست که منو به خاک سیاه بنشونه هر طوری که می پوشیدم بهم توجهی نداشت جین استرچ دامن کوتاه بیکنی پیرهن یکسره می رفتم حموم و ازش می خواستم به بدنم لیف بزنه ازش می خواستم که آمپولم بزنه یه بار عمدا لخت از حموم اومدم بیرون حوله رو نبرده بودم مامان صدام می کردی بهت می دادم لجم گرفته بود من مدتها بود یه سکس سیر و درست حسابی نداشتم همسردکتر بیست و یک سال می شد که نجابتشو حفظ کرده بود دیگه نمی خواستم این جوری باشم شب جمعه ای عروسی پسر عموی رامین بود برادر شوهرم یه چند سالی رو از شوهرم بزرگتر بود ولی جوون تر و سر حال تر نشون میداد خیلی هم بد چش بود و همیشه سعیداشت که یه جورایی تورم کنه و باهامحال کنه اون مهندس عمران بود و از اون قدیمیهاش که الکی مهندس نشده بود زنش قشنگ نبود واسه همینم بیست سال بود که می خواست یه جوری منو شکارم کنه چند بار هم خودشو تو آشپز خونه خونه شون بهم چسبونده بود که خودمو از زیر دستش خلاص کردم اگه رامین بهم راه نمی داد مجبور بودم با کیوان باشم ولی خیلی راحت نباید خودمو تسلیمش می کردم اون برای بدست آوردن من خیلی زحمت کشیده بود و تا حالا صد بار خیطش کرده بود م دوسال از کاظم و چهار ده سال ازم بزرگ تر بود ولی بهش نمیومد بیشتر از چهل باشه درهر حال اون پدر داماد بود یه پیرهن کوتاه یه سره تنم کرده بودم یه چیزی تو مایه های بیکنی بایه چرم براق فیروزه ای خودمو از کمر و سینه ها پوشونده بودم ولی کاری کرده بودم کارستون چون اون کون بر جسته مو طوری توی دید انداخته بودم که انگاری کونم می خواد دامن پیر هنمو بتر کونه کیوان به دیدن من گل از گلش شکفت زن داداش چقدر دیر اومدی شما که خودت صاحب مجلسی اوخ که اون شب چقدر رقصیدم رقصیدم رقصیدم بااین که دلم می خواست هرکی رو که دلش می خواد بهش حال بدم ولی دلم پیش رامین بود پسر بی انصاف من چند بار هم متوجه شده بود که من کوسم می خاره ولی نیومد کمکم حالا هم رفته بود دنبال دخترای مردم چقدر زود سالهای جوونی گذشت پسرا حالا دنبال دخترای جوون بودند منو می خواستند چیکار درسته که خیلی ناز و خوشگل و خوش اندام بودم و هنوز هم تا سالهای پیری زیاد فاصله داشتم ولی با سی و نه سال سن می تونستم جای مامان خیلی ها باشم یه پسر یا یه مرد سی ساله واسم مناسب بود در حالی که زن و مرددو تا دو تا و بعضی جاها هم در هم در حال رقصیدن بودند و منم یه گوشه ای رفته بودم تو عالم خودم یهو دیدم یکی دستشو گذاشت رو باسنم و منو به طرف خودش کشوند اون دستا رو می شناختم کف دست پهن کیوان بود زن داداش بالاخره تورت می کنم فکرکردی نذار حالتو بگیرم دیگه پدر شوهر شدی چی میگی مادرزن اینجوری بهم نگو مادرزن حس می کنم خیلی پیر شدم من دخترم هیجده سالشه ولی تو پسرت سی سالشه بیا برقصیم امشب اذیتت نمی کنم شروع کردیم به رقصیدن در واقع اون باید شوهرم می شد هرچند بازم سنش زیادبود رامش کاظم دیگه نمی تونه باز داری شروع می کنی من جای خواهرتم احترام من و خودتو و داداشتو نگه داشته باش حالا احترام زنتو که می دونم نگه نمی داری کافیه دیگه این سالها ازبس با زن شوهر دار و بی شوهر بودی خسته نشدی دیگه آبروواسه خودت نذاشتی دستاش دور کمرم کار می کرد خیلی آروم و همراه با آهنگ و بدون این که کسی رو متوجه کنه باهام حال می کرد نفسم بند اومده بود صورتمو به صورتش چسبونده بودم راستش زیر دامنه پیرهنم شورت هم پام نکرده بودم کون سفید و تپل من دستای اونو می خواست پس از بیست سال تصمیممو گرفته بودم شاید هم به خاطر بی توجهی رامین بود که من اومده بودم به این سمت اگه پسرم یه چراغ سبز بهم نشون می داد یه تار موشو به صد تا کیوان نمی دادم یه بار با رامین بحثم شده بود در یه مجلس مهمونی بود که یه پسری هم سن اون که دوستشم بود میره بهش می گه از من خوشش میاد و دلش می خواد منو بکنه نمی دونست من مامانشم البته رامین اینا رو سر بسته بهم گفت و محترمانه ولی وقتی بر گشتیم خونه دیگه احترامو از یادش برده بود غیرتش گل کرده بود هیچوقت اونو این جوری ندیده بودم چیهرامین اصلا فکر کردی مامانت این سالها چی کشیده چه رنجی رو تحمل کرده بیست سال واست زحمت نکشیدم که همچین روزایی رو ببینم هر روز میری دنبال یه دختر ولی نمی تونی حس کنی که مادرت از همون روز اول با یکی که از خودش دوازده سال بزرگتر بوده و حالا دیگه تقریبا پیر شده چی میکشه یه قدم کج نذاشتم ولی از این به بعد میذارم من اینو جدی گفته بودم ولی اون اومد صورت و پیشونی منو بوسید و منم خودمو انداختم تو بغلش و لباشو بوسیدم با عطش خاصی که اونو حس کرد مثل یه عاشق یه مادر عاشق شاید ولی یه دوست دختر هوسباز عاشق اون باید اینو احساس کرده باشه آخ رامین رامین در همین افکار بودم که دیدم من و کیوان در یکی از اتاقا قرار داریم من حتی جورابی هم پام نکرده بودم هر یک از دستاشو گذاشتهبود روی رون پام و از زیر دامنه تنگ پیرهنم رفت تا به حریم کونم تجاوز کنه سکوت و آرامش منو که دیده بود گستاخ تر شد نههههه نهههههه دامنو بالا زده بود حالا دستاش رو کونم قرار داشت نکنه بفهمه شورت پام نیست دستش داشت می رفت اون وسطا وای صدای رامین میومد که داشت دنبالم می گشت اون منو صدا می زد لعنتی اون که با دخترا بود کیوان اعصابش خرد شده بود با این حال دو تا قاچ کونمو با دو تا دستاش به شدت توی چنگش فشرد دستشو ول کرد قصد پایین آوردن دامنه پیرهنمو داشت از بس تنگ بود و بد جوری تا خورده بود و ما هم عجله داشتیم بد پایین اومد طوری که اگه هرکی به طرف کونم یا به زبان محترمانه باسن نگاه می کرد می فهمید که دستکاری شده رامین هم سررسید رنگ و روی هردومون پریده بود رامین جان کاری داشتی من و عموت داشتیم در مورد یه مسئله خصوصی حرف می زدیم تا آخر مجلس حال و حوصله ای نداشتم به خاطر این ناراحت بودم که رامین جریانو دیده وقتی رسیدیم خونه بهم گفت مامان تو خجالت نمی کشی اون دفعه هم بهت گفتم از تو دیگه گذشته من چم گذشته من جوونم منم آدمم ما که به دنیا نیومدیم که فقط واسه اونایی که به دنیا آوردیم زندگی کنیم عزیزم من دوستت دارم تو هم باید منو درک کنی چی رودرک کنم مامان که بری با عمو جونی که هزار تا زنو زیر سر داشته حال کنی کی گفته چرا حرف در میاری خیلی عصبی بود هر کاری کردم از دلش در بیارم نشد رفته بود حموم یادش رفته بود لب تابشو خاموش کنه یه چند تا برنامه شو رفتم عقب اوخ بیا و ببین رفته بود به یه سایتی که فقط زنای کون درست و کون درشتو نشون می داد فوری بر گشتم به وضعیت عادی هنوز پیرهن مجلسی رو از تنم در نیاورده بودم می تونستم به همون صورتم بخوابم واسم مهم نبوداحساس نیاز شدیدی به سکس با رامین می کردم خودمو انداختم رو کاناپه دلم می خواست که اون بپره روم و هر کاری که دلش می خواد با مادرش انجام بده دامن پیرهنو دادم بالاتر خودمو تو آینه که نگاه می کردممی دیدم که خیلی خواستنی تر از این زنایی هستم که عکس و فیلمشونو تو خیلی از سایت ها نشون میدن هر کاری کردم که بیاد سراغم نیومد که نیومد پسره بی شعور حاضر بود خودشو با عکس و فیلم مشغول کنه ولی به من توجهی نداشته باشه از این بد ترنمی شد خیلی ناراحتم کرده بود شده بودم مثل یه بچه لجبازی که دلش می خواست هر جوری که شده به اون چه که می خواد برسه دامنمو دادم بالاتر دستمو گذاشتم رو کوسم دیگه چاره ای نبود فقط با یه چیز دیگه باید درمون می شدم اشکم در اومده بود چرا یاید سرنوشتم این باشه که منت هرنامردی رو بکشم پسرم درکم نمی کرد چرانتونم و نمی تونستم از این لحظه ها استفاده کنم به خودم فشار می آوردم چقدر هوس کیری رو کرده بودم که از کوس من نهایت استفاده رو بکنه با لذت بردن از من نشون بده که هنوزهم کسی هستم محبت همراه با هوس و اینو رامین پسرم می تونست بهم بده یه دستم رو کوسم بود و یه دستم جلو دهنم تا صدای آروم گریه های یه زن زیبای بیچاره رو کسی نشنوه کاش برادر شوهرم کیوان اینجا بود کاش رامین من و اونو با هم نمی دید تاحالا خیلی راحت تر می تونستم خودمو در اختیارش بذارم ولی اشک و سوز درون من کارشو کرد چون کف دستای رامینورو کونم حس می کردم مامان رامشجون منو ببخش تو چاره ای واسم نذاشتی فکر نکن پسر بدی هستم می دونم خیلی اذیت شدی و میشی ولی نمی تونم ببینم این همه عذاب می کشی نمی تونم ببینم گرگ صفتایی مث عمو جون دارن میان سراغت و تو هم خیلی راحت به اونا راه میدی فکرکردم دارم خواب می بینم و لی دستای رامین خوشگله ام دو تیکه کونمو به دو طرف بازشون کرد و کفدستشو از طرف کونم گذاشت روی کوسم مامان تو دستتو از زیرت بردار بذار من کارمو بکنم فقط به خاطر تو نگو که من پسر بدی هستم دوستت دارم مامان فقط می خوام که مال من و مال همین خونواده باشی قلب عشق و قلب هوست فقط به خاطر من و بابا بتپه درحالی که حس می کردم به بزرگترین آرزوی زندگیمرسیده و رویام واسم واقعیت شده با صدایی آمیخته از بغض و شادی و تعجب گفتم رامین همین طوره همین طوره همینه واسه لحظاتی دستشو از رو کون و کوسم بر داشت دو طرف پیر هن تنگوداد بالا همزمان با اون دستاشو روکمر و پهلوهام به حرکت در آورده با سینه هام بازی می کرد با در آوردن سوتین کاملا لختم کرد وقتی یه خورده بیشتر رو من خم شد کیرشو لختحس می کردم که داره می خوره به رون پام اوووووخخخخخ اون خودشو قبل از من آماده کرده بود یه لحظه سرمو بر گردوندم رامین کاملا لختبود اون تصمیم خودشو گرفته بود مامان منو ببخش دومین کیری که راهشو واسه کوسم باز کرده بود تا لحظاتی دیگه می خواست آرومم کنه یهسر پوشی بر عقده هام بذاره منو به اون سالهای دور بر گردونه اون سالهایی که یک شوهر جوون تر می خواستم حالا خیلی جوونترش نصیبم شده بود رامین خودشو انداخته بود روی من دستاشو از دو طرف چسبونده بود به سینه هام صورتمو نیمرخ کرده و اون ازکناره ها لب و صورتمو می بوسید کیرش حالا به کونم چسبیده بود و برای تنظیم با کوس باید یه کمی خودشو جابجا می کذد بوسه های پی در پی اون بود که بر سر و صورتم می نشست و هوسمو زیاد می کرد اون کیر کلفتشرو چاک کوسم نشست کوسی کهدوست داشتم مثل قدیما تنگ باشه ولی با این حال خوراک خوبی واسه کیر کلفت پسرم بود رامش جون دلت مثل دل یه گنجیشک کوچولو می زنه رامین گنجیشکا همه شون کوچیکن ولی دلشون بزرگه عزیزم تو شکارچی من هستی من تسلیم تو مطمئنی که می خوای زودباش زودباش منو آرزو به دل نذار این دیگه یک رویا نبود سرکیر رامینو توی کوسم حس می کردم چند ثانیه بعد نصفشو و لحظاتی بعدتمام کیرش رفته بود توی کوسم نهههههههه رامین رامین چرا تا حالابهم ندادیش چیه مامان اگه ناراحتی بکشمش بیررون خیلی بد جنسی نمی بینی چه جوری هوس دارم دلت میاد دلت میاد حس می کردم که یه هوس و لذتی بی نهایت داره روی کوسمو منفجر می کنه دستمو گذاشتم روش تا جلو این انفجار بگیرم تا تنظیمش کنم رامین کونمو به پهلوها بازشون می کرد و با سرعت زیاد تری کیرشو می زد به ته کوسم حالادو تا دستای من بود که رو سینه هامقرار داشت نهههههه نهههههههه رامین خیلی زوده خیلی زوده اوخ کوسسسسسسم می خوام بیشتر حال کنم ولی آبم داشت میومد دلم نمی خواست این قدر سریع واسه خودم متعجب داشت کونم به لرزش در اومده بود رامین تو خوشت نمیاد از مامانت لذت نمی بری می دونستم اون غروری که داره و گفته که به خاطر من این کارو کرده نمیذاره کهحس هوس خودشو بیان کنه وگرنه کیری که شق شده باشه خوراکش فقط کوس خوشمزه هست رامین ولم نکن همین جور داره لذت ازم می ریزه لذت و حال و آرامش تو دیگه مال خودمی فقط مال من ببین راه کوس مامان واسه تو بازه بریز بریز آبتو خالی کن بذار حس کنم که تو همه چیز منی بابامی شوهرمی پسرمی دوست پسرمی مامان دستتو بذار رو کوست حرفشو گوش کردم و اونم دست خودشو گذاشت پشت دست منو دو فشاره و با حساب کیرش سهفشاره بهم حال می داد وقتی آبشو توی کوسم خالی می کرد حس کردم که لذتش صدبرابر لذتی بوده که باباش واسه اولین بار این کارو انجام داد هرچند ته دلم نمی خواست که با پدرش ازدواج کنم ولی این شاید یه حکمتی بوده چون اگه زیر کیر باباش نمی خوابیدم زیر کیراونم نمی تونستم باشم رامین هم خیلی لذت برده بود منم خیلی سبک شده بودم احساس نشاط و تازگی می کردم یه حس جوونی خاص روحیه ام قوی شده بود رامین عزیزم ممنونمکه مث یه پسر فداکار درکم کردی وبهم حال دادی بیا تو بغلم این بار رودرروی هم قرار گرفتیم خودمو بهش چسبوندم کیرشو گرفتم تو دستم و بعدش تو دهنم با ساک زدن سریع شقش کردم بعد که حسابی آتیشیش کردم کیرو از دهنم کشیدم بیرون عزیز دلم تا حالا به خاطر من بهم حال دادی حالانمی خوای به خاطر خودت این کارو بکنی تو که می دونی عشق مادری چه کارا که نمی کنه نکن عزیزم کمرت درد می گیره منو رو دستاش بلند کرد و رفتیم اتاق خواب چقدر از حالتچشاش خوشم میومد وقتی که با التهاب و هوس به کوسم نگاه می کرد پاهامو باز کردم تابتونه با اشتها و لذتکوسمو بخوره امونم نداد واقعا که این جوونای امروزی چقدر خوب می تونن به کوس حال بدن و بخورننش بابایکوفتی رامین چندشش می شد این کارو به خوبی انجام بده اکثرا خودم کوسو می مالیدم رو دهنش البته چندشش که نمی شد تکنیکی نبود رامین داره خوشم میاد کوس درشت منو به راحتی لیس می زد و اون تیکه های پر هوس کناره ها و بالاشو بین دو تا لباش می گردوند رامین لبام لباتو می خواد تشنه امه بازم صورتشو روبرو صورتم قرار داد چقدر دلم میخواست اون لحظه تصویر خودمو تو آینه می دیدم چشامو می دیدم که چه هوسبازانه کیر پسرشو می خواد نگاه پر هوس رامین هم داشت داد می زد که با تمام وجودش طالب مادرشه به کمر و طاقباز رو تخت قرار داشته و دست دور کمر هم و لب روی لب و کیر توی کوس در همون وضعیت دقایق زیادی رو با هم حال کردیم رامین عزیزم عزیز دلم مامان رامشتو می بینی می بینی که چه جوری افتاده زیر کیر تو بگو ازش لذت می بری بگو خودتم دوست داری باهام باشی بگو نترس خجالت نکش پسرم عزیزم یه خورده هم به خودت برس ببین هر چی بخوای هر جوری بخوای می تونی با مادرت حال کنی هیچی نمی گم می تونی به زور هم باهام رفتار کنی یه دور منو بر گردوند مامان عاشق کونتم از همون بچگی ها ازش خوشم میومد هر وقت می دیدمشیه جوری می شدم بزرگ که شدی دلتو زد نه ولی خب حرکات تو و بس کن دیگه خجالتم نده ولی باور کنتو دو مین کسی هستی که تا حالا باهاش سکس داشتم می تونستم سومیباشم رامین بس کن باشه اگه دوست نداری باهام سکس نکن حالا مامانتو اذیت می کنی زودباش کف دستشو با حرص گذاشت رو کونم از هر کدوم از قاچای کونم یه قسمتشو تو دستم گرفت آخخخخخخخ چیکار می کنی نمی خواد در ره مامان حال میده انگشت وسطیشو کرد توی کوسم و شستشوفرو کرد تو کونم کونم یه خورده دردش می گرفت ولی چشامو بسته بودمو با لذت انگشت فرو رفته توی کوس کونمم داشت کیف می کرد آهههههههه رامین رامین تند تر تندتر کوسسسسم داره داغ میشه دیگه نمی تونم نگو فقط برای امشبه بگو مال هر شبه هر شبه انگشتاشو از کوس و کونم در آورد و این بار شونه هامو انداخت رو دوشش و دیگه افتاد بهجونم کوس واسم نذاشته بود اصلا نفهمیدم کی دوباره ار گاسم شدم فقط اینو می دونستم که بیشتر از نیمساعت دیگه هم داشت منو می کرد و منم دست بر دار نبودم با یه حرکت ملایم آبشو خالی کرد تو کوسم کارشکه تموم شد منو بوسید و در همون حال خودشو رو من صاف کرد پاهاموباز کردم و کیرشو لاپام قفل کردم مامان هنوز سیر نشدی عزیزم مامانتمثل پسرش خوش اشتهاست هر چی خوردم هضم شد قربون تو مامان گلم برم از این به بعد تو بیمه پسرت هستی ولی اگه می خوای همیشه سالم بمونی و سیستم بدنی تو تنظیم باشه کم بخور همیشه بخور ادامه دارد نوشته

Date: August 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.