ماجرای من و ماریا

0 views
0%

سلام دوستان من اسمم امیر هست الان ک دارم این خاطره رو می نویسم ساعت 5 56 صبح امروز تاریخ 1395 11 07هستش این خاطره مال 3 سال پیشرفت هست من الان 22 سالم اون موقع من 19 سالم بود اول یه چیزی بگم واقعا بعضی ها رشته هی میان الکی و دروغ می نویسن کار درستی نیست آقا اگ سکس داشتی بیا اینجا خاطرت بنویس اگ ک ن چرا دروغ میگی همه هم ماشالا قد ها بالای 180 ورزش کار زیاد دور نشیم از خاطره شیرینم من 175 قدم اون موقع 60 کیلو فکر کنم بودم آقا ما تو بی تالک یکی بود اسمش ماریا بود باهاش دوست شدیم این ماریا دوتا بچه داشت یه پسر یه دختر ماریا 32 سالش بود اینم بگم من تا حالا ماریا رو ندیدم فقط برای هم عکس می فرستادیم ماریا شوهرش معتاد بود بعد من هر کاری می کردم بخوام راضیش کنم برای سکس می ترسیدم ب ماریا گفتم یکی رو برام پیدا کن چون اون موقع گفته بودیم بهم فقط مثل دوتا دوست معمولی هستیم بعدا ماریا دختر برادرش برام جور کرد ک منم مثلا تریپ ازدواج باهاش بردارم ک از این نظر ب خودم وابستش کنم باهاش سکس کنم اسم دختر برادرش زهره بود اون 21 سالش بود من به ماریا اون موقع من 23 سالم اخ من زود ریش در اوردم و اینکه موهای صورتمم با تیغ هی میزدم آقا بگذریم من با زهره رفتم سر قرار چند بار ولی دیدم ن از اینم بخاری بلند نمیشه من باید همش میزنگیدم هی میگفت کی میای جلو منم کمتر زنگ زدم تا خودش رفت من اینو بگم بیشتر مخ ها رو اینطوری میزنم برای سکس یه شب داشتم با ماریا صحبت می کردم ک گفتم ماریا کمرم درد میکنه باید برم بیمارستان ماریا گفت چرا گفتم روم نمیشه خداحافظ فرداش بهم زنگ زد گفت چت بود گفتم خب زشته نمیگم گفت بگو منم گفتم کمرم درد میکنه بعد خندید گفت همین گفتم اخ کمر درد معمولی نیست اذیت میشم گفت یعنی چی گفتم اخ من خود ارضایی نمیکنم بعد آبم ک می خواد بیاد خیلی زیاد و کمرم درد میگیره ک اونم گفت خب زن بگیر چرا زهره باهاش خوب نبودی از این حرفا ک گفتم پول ندارم این چیزا بعد بهم گفت خب سیغه کن یکی رو منم گفتم بلد نیستم گفت اگ دختر باشه حاضری پول بدی سیاه بشی منم گفتم باش گفت خب بزار بهت خبر میدم آقا منم دو دل بود حس خوبی داشتم بعد چند ساعت بهم زنگ زد گفت ببین دوست من مشکل مالی داره مال زمان دبیرستان این دوستم منم گفتم خب گفت پرده این دوستم ارتجاعی ولی 800 پول می خواد منم از بس ک حشریم بودم الکی گفتم باش اونم شمارش داد گفت اسمش یاسمن هست منم تا شماره گرفتم زنگ زدم یاسمن گفتم شماره شما رو دوستتون ماریا خانوم دادن بعد گفت فرمایش تا اینو گفت هنگ کردم گفت اگ بشه می خواستم باهاتون صحبت بکنم گفت بگو می شنوم گفتم ن رو دررو اونم گفت نه تا گفت منم گفتم راجبش مشکل مالی تون میدونم گفت مگه می تونی کاری بکنی گفتم حالا هم دیگ رو میبینیم میگم گفت باشه بعد ب ماریا زنگ زدم همه چی رو توضیح دادم ماریا گفت خونه روبه روی ما خالی کسی نیست می تونی بیاید اونجا قفلی در خراب با یکم هل باز میشه اونجا لوازم میزارن با پتو راحت باشین اخ زمستون بود خواهم سرد بود آقا من زنگ زدم یاسمن گفتم برده خونه ماریا منم میام شوهر ماریا هم سر کار بود منم رفتم حمام شیش تیغ کردم زدم بیرون خونه ماریا خیابون 1 بود مال ما خیابون 38 رفتیم دم خونه ماریا زنگ زدم گفتم ماریا در باز کن آقا تا اینو گفتم یه پسره ای بود داشت ماشین می برد توی پارکینگ ک گفتم نمی خواد الان میام بالا تا خواستم برم پسره گفت فرمایش گفتم اومدم خونه دوستم گفت همین جاهاست گفت خونه دوستت طبقه چندم گفتم نمیدونم الان زنگ میزنم می پرسم مرد رفت ماشین ببره داخل منم همینطور قدم زدم رفتم سر نبش به ماریا گفتم جریان گفت بزار پنج مین دیگ بیا بالا زنگ درو زد منم با دلهره رفتم تو آسان سور طبقه 2 رو زدم بعد درو باز کردم ب ماریا گفتم ماریا پشت در واحدتونم گفت وایسا الان یاسمن میاد یاسمن اومد عجب چیزی بودم لب قلوه ای بینی کوچولو چشم هاش خاکستری روشن هنوز چهرت یادم بعد درو یکم باهاش ور رفتم باز شد بعد رفتیم تو هال دیدم هیچی نداشت ماریا فقط موکت ساعت حدود 8 شب هوا هم تاریک در بالکن باز سرد بود فاش گوشیم روشن کردم نشستیم یکم صحبت بعد یاسمن گفت من چرا این جام منم گفت برای صحبت گفت بگو زود می خوام برم منم گفتم کمکت میکنم بدهیت رو بدی بعد بکنم نگاهم کرد گفت تو بچه ای گفتم خوب موندم گفت ماریا میگفت مشکل داری گفتم یکم بهش گفتم دراز بکشم روی پات گفت باشه سرم گذاشتم توی اون سرما چقد روناس گرم بودن با موهای سرم بازی می کرد گفت حمام بودی گفتم اره از کجا متوجه شدی گفت از بوی موهای سرت گفتم منم دوست دارم سکس داشته باشم گفتم میدونی من و تو اینجا چیکار میکنیم گفت میدونی خیلی پروی نسبت به سنت گفتم اره بعد گفت سرده هوا در بالکن بستم گفتم تو بغل هم بخوابیم گرم میشه البته بدون لباس گفت ن بابا تو اینا رو از کجا میدونی گفتم خب میدونم اون لخت شد آروم آروم منم لخت شدم وقتی یاسمن لخت شد چی می دیدم بخدا قسم مو هیچ نداشت بدنش چون باشگاه میرفت اروبیک کار میکرد بعد خدا لباس ست قرمز قشنگ وقتی سینه هاش با دست گرفتم چقد ترم بود سوتین باز کردم دراز کشیدم روش لباش یکم خوردم زیاد نداشت بخورم گفت روژش پاک میشه روژ نداره تو کیفش بعد آروم آروم سینه هاش مک میزدم سینه هاش ترم بودن خوشمزه الان ک دارم می نویسم میاد توی ذهنم روانی میشه سینه هاش سایز 70 بودن بعد آروم آروم شرتش رو از پاش کندم گفتم خاستم کسش رو یکم بخورم نمیذاشت بعد اومدم سروسینه هاش گفتم یکم کیرم بخور یه نگاهی بهم کرد ک گفت ن نمی خورم منم گفتم باش خودم توف زدم ک گفت کانون داری گفتم اره گذاشتم مثلا کاندوم تاخیری بود بعد توف زدم رو دست مالیدم ب کسش وقتی زدم کسش واقعا داغ بود دستم زدم بعد خوابیدم روش خودش کیرم گفت تنظیم کرد گفت آروم آروم بکن داخل منم آروم کردم قشنگ رفت توی کسش وای فقط دراز کشیدم کیرم برای اولین بار یه جای داغ نرم رفته بود کمتر از 2 دقیقه تلمبه زدم ک آبم اومد فهمید گفت اینقد زود گفتم دست خودم نبود گفت کاندوم بنداز بیا کاندوم انداختم اومد گفت بچه خوبی هستی اذیتم نکردی زیاد گفت بدون کاندوم بزار داخل کسم گذاشتم اینبار واقعا لذت می بردم دراز کشیده بودم روش هی تلمبه میزدم بعد کیرم همنطور ک تو کسش بود میبردم بیرون فقط موکش بود بعد می کردم تو کسش چند بار این کارو انجام دادم گفت تو ک گفتی بار اولم با خنده معلوم خوشش اومده بود منم گفتم از فیلم ها یا گرفتم بعد خسته شده بودم از بس تلمبه زده بود خودش فهمید گفت دراز بکش اومد نشست رو کیرم وای بالا پاین می پرید به جور آه می کرد ک تو رویا ها بود داشتم باهاش سکس می کردم بعد دوبار بلند شدم به حالت اولیه خوابید گذاشتم تو کسش گفتم داره آبم میاد موقعی ک داشتم می کردم گفت نریزید تو سریع تر تلمبه زدم ریختم رو شکمش بعد خوابیدم بغل دستش بعد نگاهش کردم گفت سکس خوبی بود اذیت نکردی پسر خوبی هستی گفتم اب رو شکست رو با چی پاک می کنی خودش بلند شد دستمال آورد پاک کرد بعد لباس هامون پوشیدیم با دل هر زدیم بیرون گفت دیگ نیا تو برو منم میرم سمت خونمون منم گفتم باش قبل اینکه کامل جدا بشیم با یه خنده نازی گفت بچه پرو میدونم نمی تونی کمکم کنی خودم فهمیدم بعد بهش نزدیک شدم گفتم پس چرا باهام رابطه داشتیم گفت چون پرو هستی ولی خب دلم سوخت هم گفتم اولین سکست توی این سن البته اگر قبلا سکس نداشته باشی یه سکس از جلو باشه ن از عقب ک مدونی چجور سکس بکنی منم بهش گفتم ممنونم باهاش خداحافظی کردم داشتم میرفتم زنگ زد بهم گفت این اولین آخرین دیدارمان بود امیدوارم دیگ مزاحم نشی بچه پرو منم گفتم باش نوشته

Date: August 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.