ماجرای پاره شدن کون من

0 views
0%

سلا به همه دوستان این داستان نیست بلکه عین یک واقعیته و برمیگرده به 20 22 سال پیش وقتی که 10 12 سال بیشتر نداشتم تو کوچه ها بازی میکردیم و پسربا عموم که همسنم بود در حد لاپایی سکس داشتم که زیادتر پشتم به او میبود یکی از روزها 3 4 پسر همسایه ها مارا در حالی دیدند که پشتم به او بود و در میان آنها یک پسر 17 18 ساله نیز مرا دید از اون موقع به بعد همین پسران مرا طعنه میدادند و کونی ام می گفتند اما پسر 17 18 با من دوستانه رفتار میکرد و ازم تعریف میکرد و به کون دادن تشویقم میکرد هی این قضیه بیشتر شد من خیلی می ترسیدم اما نمیتونستم چیزی بگویم بخاطری که بزرگتر از من بود اونم دیگر جرات پیدا کرده بود و وقتی کوچه خلوت میبود ازم کون میخواست و خود را بهم می چسپاند ازین حرکتش کمک کمک داشت خوشم می آمد اما نمیدونم چرا حتما میخواهید بگویید خوب کونی بودی دیگه ولی به خدا اصلا تو اون سن و سالم در این فازا نبودم خلاصه روز موعود فرا رسید یه روز بعد از ظهر در باغ خود ما با کیر و کونم حال میکردم دیدم داره او طرفم میاد ازش ترسیدم و زودتر شلوارم را بالا نمودم اما او بزودی آنرا پایین نموده و کیرش را برایم نشان داد که از دیدن آن هیبت زده شده و چشمم به آن دوخته شد او که حالم را درک نمود که تحت تاثیر کیرش قرار گرفته ام گفت بیا و فقط یکبار کونم ده و چسبید بهم و کیرش را به دودولم مالش داده و سپس از زیر خایه هایم عبور داده و به سوراخ کونم چسپاند یه چیز سفتی و گرمی را در دهن کونم حس کردم که خیلی حال داد بهم گفتم ولم کن میخام برم زیرا از ریختن آبرویم ترس داشتم یه کم تقلا کردم و ازش رفتم اما 1 2 هفته بعد دوباره مرا در همان حال دید و خیلی باعذر وزاری ازم کون میخواست اما من که از سخنانش خوشم می آمد و چیزی نمی گفتم و تنها برایش خنده خنده میکردم و بالاخره به علامه رضایت سرم را حرکت دادم که خیلی خوشی نمود و منو کشوند جلوتر دیدم یه ملافه رو زمین انداخت گفت بخواب گفتم میخای چیکار کنی گفت میخوام بمالم دیگه اینجوری بهتره منم مثل کونی ها خوابیدم رو شکم دست انداخت شلوارمو تا نصفه کشید پایین خیلی حال داد این لحظه بهم برگشتم ببینم چیکار میکنه نگذاشت عقلم اون موقع قد نمیداد ولی به کون من چیزی نمالید حتی انگشتشم به سوراخم نخورد یه 5 دقیق گذشت همینطور داشتم عین اوسکولا به زمین نگاه میکردم و او 1 2 بار کلاهک کیرش را به باسنا و درز کونم تماس میداد که خیلی حالللللللللللل میکردم که از لذت زیاد حلقم خشکیده بود و ازم پرسید که درو کنم من که تا آن موقع سوراخی نداده بودم و از درد اش چیزی نمی فهمیدم با صدای خشکیده ام دو مرتبه هخ هخ گفتم که یهو دیدم آتش گرفتم چنان دردی حس کردم تو کونم که نفسم بند اومد و فقط یک جیغ زدم و بی هوش شدم و دیگر از هیچ چیزی آگاهی نداشتم وقتی حدود یک ساعت بعد از حالت ضعف و بیهوشی بیدار شدم دیدم از کونم خون و آب کیرش خارج می شد و دیدم که سوراخم پاره شده بود که دیگه جمع نمی شد اون لحظه چندبار خواستم تنگش کنم نشد چندین روز طول کشید تا برگشت به حالت اولش از آن به بعد از یکطرف از ترس رسوایی بیشتر و از طرف دیگر از سبب درد شدی که دیده بودم نمی توانستم به کسی کون بدم و اینک 22 سال است که هنوز لذت کیر کلفت او تو سوراخم مونده و کیر کلفت با شخصیت دیگری پیدا نکردیم که باهاش حال کنم من الان دقیقا 22ساله کونم کیر ندیده به خودش ولی خیار و بادمجون تا دلت بخواد 15 4 1395 نوشته

Date: February 24, 2020

One thought on “ماجرای پاره شدن کون من

Leave a Reply

Your email address will not be published.