محبوبه کوس تپل

0 views
0%

سلام محمد 33سالمه متاهل سکسای زیادی داشتم ازدختر17ساله تا زن 33ساله ولی داستان الانم مربوط به محبوبه 25ساله ومتاهل هست ازاونجا که من تبحر خاصی تو مخ زدن باتلفن دارم دوستم یه شماره بهم دادو گفت این کوس خوبیه ولی تک پره مخش بزن منم دست بکارشدم اوایل اصن جواب نمیداد بعد تو واتس بهش اس میدادم ولی کوس کش محل نمیذاشت اخرشه خودمو مهندس معرفی کردم و دارم یه شرکت میزنم ودنبال یه منشی هستم هم اهل حال باشه هم کارکنه که نقشم گرفت و اساسی خرم شد دیگه کم کم بهم علاقمند شده بود بعدچندبار قرار و بیرون رفتن راصیش کردم بیاد خونه بالاخره قبول کردو منم ازمحل کارم مرخصی گرفتم ورفتم خونه خانمم نبود رسیدم چندتا پیک عرق سگی تنهایی خوردم مست مست شدم تا محبوبه اومد کوس کش بایه تریپ مشکی اومده بود که حسابی بهش میومدقدش168وزنش 60بود باپوست سبزه وچشمای قهوای درو باز کردم پرید بغلمو با لب گرفتن اوردمش داخل باهم خوش بش کردیم ونشستیم براش میوه اوردم و سرشوخی رو با موز باهاش بازکردم اونم که حشرش حسابی با لب گرفتن دم در زده بود بالا گفت تا مال تو هس موز احتیاج نمیشه منم که مست مست بودم هیچی حالیم نبود فقط کوس شعر میگفتم یهو دیدم صورتم داغ شد نگومحبوبه کوس کش سه تا سیلی پشت سرهم خوابوند زیر گوشم منم عصبی شدم ورفتم ی گوشه اتاق نشستم که اومد جلوم نشست و قسمم داد دیگه مشروب نخورم باهزار مکافات نازم خرید وخوابوندم افتاد رو جوریکه کوسش قشنگ رو کیرم چفت شده بود لباش گره زد تو لبام منم که مست بودم وحشیانه براش میخوردم سریع اززیرش اومدم بیرون تمام لباسش دراوردم وخودم لخت شدم دوتا سینه سایز75یه کوس تپل و گوشتی سفید بایه باسن گردو قلمبه که ممهاش که خوردم خواستم کوسش لیس بزنم دیدم یخورده مو داره بیخیال شدم کلا برا هرکسی نمیخورم اروم سر کیرم گذاشتم درکوسش که یهو همشو کشید داخل انگار کوسش مکشش بالا بود مال زیاد دادن بود خیس خیس بود همچون تلمبه میزدم که صدای شلپ شلوپش تابلو بود بعد یه ربع این مدلی مدل سگی خوابوندمش وشروع کردن به کردنش زیرم که بود حسابی بهش حال میدادو اه اوه بالابود بایه دستش همش باچچولش بازی میکرد خیلی حشری بود منم که مست بودم ابم خیال اومدن نداشت وحشیانه تو کوسش تلمبه میزدم تمام مدلا رو روش انجام دادم ازش پرسیدم چجوری ارضا میشی که گفت باید چچولش تند تند بمالم کیرمم تو کوسش باشه تاارضا بشه همین کار براش انجام دادم تا ارضا شد برا اولین بارم میدیدم یه زن اینجوری ارضا میشه رنگش کبود شد حالت چشماش یجور بخصوص شد شاید بالای 30نفر سکس کرده یودم ولی اینجوریش ندیدم حالت عجیبی داشت منم خوابوندمش به شکم ابمم رو کمرش خالی کردم اونم تا یساعت فقط افتاده بود نمیتونست روپاش وایسه بعدا برام گفت که باهرکسی ارضا نمیشه ومن جز معدود افرادی بودم که ارضاش کردم تمام داستان واقعیت داشت فحشم میدن خودتون خواهر مادر دارید بعد داستان سکس دومم بامحبوبه و ده بار سکسی که بعدا بادوست متاهلش سحر کردم و میفرستم نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *