من و محمدم

0 views
0%

سلام آیدام و الان ۲۱ سالمه این که میخوام بنویسم واسه ۶سال پیشه که اولین بار من سکس کردم قدم ۱۵۵و ریزه ام اما سینه ها و باسن بزرگی دارم همیشه چهره و هیکل سکسی م باعث شده مردا بیان سمتم تاپسرای تینیجر من اون موقع خیلی محدود بودم و تقریبا هرروز خودارضایی داشتم تا اینکه با داداش دوستم دوست شدم اولاش چرت وپرت میگفت که دوستم داره و میخواد باهم بمونیم تا اینکه یبار ازم خواست عکسمو بدم به خواهرش تا بده بهش منم یه عکس ازتولدم که هیکلم کاملا معلوم بود و بهش دادم ازون روز به بعدهی اسمس میداد یا زنگ میزد خیلی هیکلت عالیه چه سینه هایی چه سکسی ای تو و منم کم کم باحرفاش آبم میومد و تصورش میکردم اون موقع سوم راهنمایی بودم وچیزی از سکس زیاد حالیم نبود ولی کم کم بهم سکس چت و یاد داد و قرارشد تو ماشین کارایی که میگه رو انجام بدم اول لبامو خورد وبا سینه هام ور رفت بعدش دست برد رو کصم که اون موقع سختم بود راحت بذارم چون بار اولم بود کم کم دستمو اورد رو کیرش و ازم خواست بمالم من بلدنبودم ولی انقدر جون جون میکرد و تواون حالت بهم فیلم نشون داد باگوشیش که هوشم اومد ولی حاضرنشدم ساک بزنم خلاصه گذشت تا اینکه یه بار مامان و بابانبودن تاشب بهش زنگ زدم ازتلفن خونه که بگم بیاد رفته بودم حموم و باتیغ هول هولکی تمیزکرده بودم وچندجامم بریدم یه تاپ و شلوارلی تنم کردمو یخورده م آرایش وقتی رسید انگار کسی دنبالش کرده باشه بدون بوس و بغل واینا گفت درار لباساتو لخت شو نمیدونم دخترا تواین موقعیت بودن یانه ولی واسه من خیلی سخت بود خیلی خواهش کرد دید راضی نمیشم شروع کرد بغل کردنمو خوردن گوش و گردنم و تو گوشم میگفت به پردت کاری ندارم شاید خنده دارباشه واستون ولی تا اون لحظه من حتی نمیدونستم سکس ازپشتم هست خودش لختم کرد و بدون اینکه ساک بزنم خوابوند به پشت و یهو کیرشو کرد تو کونم من شوک شده بودم از دردش ولی ازش میترسیدم و هیچی نمیگفتم فقط آروم ناله میکردم و ازش میخواستم تموم کنه محمدم بی توجه به حال من وحشی ترازین حرفابود گفت دوتا دستتو بگیر لپای کونت بازبشن تا اینکارو کردم تا ته ته کیرشو کرد و شروع به تلمبه زدن کرد تازه درد اصلی کون دادنم و حس کردم ولی بعد سه چهار دیقه یه حال دیگه بهم دست داد داشتم واسه باراول ضربه هایی که کصم و تحریک میکرد و میفهمیدم آروم شده بودم و ازش خواستم تندتر تلمبه بزنه صورتش نزدیک صورتم بود و چند بار ازش لب گرفتم یهو دیدم وایساد فکرکنم داشت عکس میگرفت که مهم نبود واسم بعد یکی دو دیقه آبشو خالی کرد تو کونمو منو رسوند خونه شبشم گفت با اینکه بار اولت بود ولی بلد بودی دیگه ازون سکس ببعد ازش خبری نشد نوشته

Date: June 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.