نمی خواستم کون بدم ولی کرد

0 views
0%

خاطره دادن به ناصر آبان 96 بود داشتم برای کاری میرفتم سمت شرق تهران حدود ساعت 7 شب بود توی متروی دروازه شمرون سوار شدم به زور پشت من یکی دیگه هم اومد خودشو جا کرد من پشت به در بودم اونم مثل من وایساد یکم که گذشت احساس کردم که کیرشو بهم فشار میده منم که بدم نمی اومد چون چند وقتی بود کرم نریخته بودم یک خودمو دادم عقب اونم گرفت قضیه رو و شرو کرد فشار دادن خودش به من همین جوری اون فشار میداد منم خودمو میدادم عقب تا مترو خلوت شد ایستگاه تهرانپارس که پیاده شدم پشت سرم اومد رسیدیم بالا گفت بدت که نیومد گفتم بدم میومد خودمو بهت فشار نمیدادم همین جوری صحبت کردیم اومدیم جدا بشیم دست منو گرفت گفت میشه از این طرف بری و بیشتر با هم صحبت کنیم گفتم باشه داشتیم میرفتیم سمت خونشون از ارتباطایی که داشت تعریف کرد و پسری که الان چند وقته باهاش هست و وقتی خانومش نباشه میارتش خونه و میکنتش جالب بود که گفت زن هم دارم تا نزدیک خونشون شدیم اومدم خدافظی کنم گفت بیا خونمونو یاد بگیر خودم میدونستم احتمالا بریم تا اونجا منم یکم حشری تر میشم و ممکنه ته تهش براش یه ساک بزنم دیگه دل و زدم به دریا رفتیم تو آپارتمان گفت خونم اینجاس ولی زنم هست میشه بریم پشت بوم یکم لب بازی کنیم منم قبول کردم با اینکه اصلا دوست نداشتم رسیدیم و شرو کرد به لب گرفتن منم برای اینکه خلاص شم رفتم سراغ کیرش دکمه شلوارشو باز کردم و شرو کردم به خوردن کیرش تمیز بود و تازه شیو کرده بود حدود 12 13 سانت ولی کلفت خوب تو دهنم جا کردم کیرشو یکم دستشو گذاشت پشت سرم و فشار داد اشک تو چشم جم شده بود داشت به شدت حال میکرد 5 6 دقیقه براش خوردم خواهش کرد که کونمو ببینه من میگفتم دیرم میشه باید برم اونم گفت یکم لا پایی بزارم منم قبول کردم بعد از تو کیفش هم دستمال در آورد هم کرم کمر بندمو شلوارمو باز کرد یکم برام ساک زد بعد برمگردوند کرمو یکم مالید دم سوراخمو شرو کرد فشار دادن هی من میگفتم نکن اون بیشتر فشار میداد تا سرش رفت تو داشتم میسوختم ولی میدونستم باید تحمل کنم تا دردش آروم بشه بعد شرو کرد بیشتر فرو کردن تا تهش کرده بود تو خیلی کلفت بود بیشتر از اینکه فکرشو بکنم اصلا دردش تموم نمیشد ولی بدمم نیومده بود می خواستم زودتر آبش بیاد به خاطر همین خودمو سفت کرده بودم من قنبل بودم و دست به زانو اونم 2 3 دقیقه عقب جلو کردو یدفعه منو محکم چسبید ازش پرسیدم آبت اومد گفت آره و دستت درد نکنه خیلی حال دادی یکم دستمال گذاشتم دم سوراخ کونمو کشیدم بالا شلوارمو با هم تا پایین اومدیم منو تا یه جایی بدرقه کرد بعدم رفت منم رفتم فکرشو نمیکردم ولی دادم رسیدم خونه تخمام درد میکرد یه جق حسابی زدمو نوشته

Date: March 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.