ور رفتن با خودم با اهنگ بازی neverhood

0 views
0%

سلام من پسرم و تا چند سال پیش خیلی میل داشتم با کونم ور برم یه بار که کسی خونمون نبود خیلی دوست داشتم تو کونم یه چیز خیلی کلفت کنم قبلش خیار و بادمجون و اسپری گاز رو تجربه کرده بودم داشتم بازی میکردم یه دفعه رفتم پیف پاف سبز رو اوردم درشو گذاشتم که اسپری نکنه یه وقت سرشو حسابی چرب کردم دو طرف کونمو کشیدم نشستم روش دیدم نمیره اسپری فندک رو چرب کردم اروم کردم تو پنجاه بار روش بالا پایین کردم یه دفعه نشستم رو پیف پاف دوباره لپای کونمو کشیدم یدفعه حس کردم لبه پیف پاف رفت تو اروم اومدم پایین یکمش رفت تو چقد خوشایند بود یکم بالا پایین کردم دیووونه شده بودم بازی هم موزیکش داشت پخش میشد همون اول بازی که تو خونه هست و گلدون گیاه خوار داره اونجا بود که اهنگش رسید به اون قسمت که ریتمش اینطوری بود دینگ دونگ دینگ دونگ دینگ دونگ دنگگ رررنگ درررنگ رررنگ دنگگ دنگگ منم چشامو بسته بودم رو پیف پافه بالا پایین میکردم میگفتم جوون پیفف پااف پییف پاااف پیییف پاافف یکم ترشحات مقعد با یکم خون خارج شد ولی به حالش می ارزید بعدش تا مدتها راحت هی میگوزیدم تا اینکه سنم رفت بالاتر و دیگه با سوراخم ور نرفتم تا کم کم تنگ شد امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: April 6, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.