پارسا و زن دايي جون

0 views
0%

سلام من پارسا 20 سلمه من يه زن دايي دارم حدود 36 ساله خيلي ماهه خيلي هم خوشگله الان هم كه بيني شو عمل كرده وايييييييييييييييييي نميدونين چي شده . من هميشه وقتي اونو ميديدم دوست داشتم باهاش شوخي كنم يا از هر فرستي براي ديد زدنش استفاده ميكردم .يامه يك بار كه بچه بودم خونه مامان بزرگم بوديم كه نوشين جونم(زن داييم)دامن پاش بود تا زير زانو وقتي دو زانو نشسته بود خواست چهارزانو بشينه كه پاهاش باز شد و من شرت قرمزش رو ديدم كه تا 1 هفته با فكرش جلق ميزدم .خونه ي قبليشون حموم و دستشوييشون يك جا بود منم به هواي دستشويي ميرفتم تو حموم و شرتاشو بر ي داشتم و جلق ميزدمو آبم رو ميريختم توشون.اين جريانات گذشت و من هر روز حشري تر ميشدم تا اينكه داييم با زنداييم واسه مسافرت رفتن چند كشور اروپايي(فرانسه ايتاليا آلمان اسپانيا و …)و هفته ي پيش برگشتن كه من وقتي زن داييم رو ديدم تعجب كردم چون خيلي بدنش توپ شده بود توي يك مهموني يه جا تنها شديم بهش گفتم چاق شدي ها اروپا بهت ساخته اونم گفت:من؟و خنديدو رفت.گذشت تا اينكه دو روز پيش داييم به من زنگ زد و يك مشكل واسه كلمپيوترشون بوجود اومده بود من رفتم خونشون زن داييم با دامن و تاپ بود منم كه حشري و بي جنبه…من پاي سيستم بودم كه داييم گفت من ميرم يه چيزي بگيرم واسه شام.داييم رفت زن داييم واسم ميوه اورد و كنارم نشست بد جور حشري شدم داشتم تو اينترنت ميگشتم دنبال نرم فزار كه گفت گوگل چه جوريه چي كار ميكنه؟گفتم نميدوني يا اوسكل كردي ؟گفت نميدونم به خدا.گفتم :ببين گوگل يك موتور جست و جو هستش كه هرچي سرچ كني واست مياره مثلا ببين ميزنم D وقتي دي رو سرچ كردم يه عكس اومد كه زنه با شرت و سوتين بود گفت چه عكسي گفتم ااااا ببخشيد تغصير من نيست.گفت:من كه چيزي نگفتم اينا كه طبيعيه تازه تو هارد من فيلمشم دارم اما مخفي كردم گفتم جدي ؟ مشه ببينم؟گفت صداشو كم كن ببين منم فيلمو گذاشتم كيرم شق شده بود كه فهميد گفت : جمع كن دودولتو گفتم ببخشيد و درستش كردم كه يك دفعه دستشو گذاشت رو كيرم منم از خدا خواسته بغلش كردم گفتم دوست دارم . گفت منو يا اونمو گفتم همتونو . خلاصه لب گرفتيمو گفتم اجازه ميدي لختت كنم گفت فقط زود تا دايي نيومده گفتم چشم عزيزم.سينه هاشو خوردم كه ديگه مست شده بودم از عطر بدنش گفت مي خوري ؟گفتم چيرو گفت اونمو گفتم چي ؟گفت كس زن داييتو گفتم آره قربونه كست بشم افتادم به جونه كسش كه داشت جيغ ميزد كه آبش اومد ريخت دهنم با ناله گفت ببخشيد گفتم فداي سرت عاشقه آبه كستم.گفتم ساك ميزني سرشو تكون داد كه آره منم كيرمو گرفتم جلو دهنش اونم مثل جنده ها ساك ميزد كه خواست آبم بياد گفتم بسه .گفت بكن توش گفتم كون ميخوام گفت اول كسمو بكن كه ارضا شم دوباره گفتم چشم و يك دفعه كيرمو كردم تا ته توش گفت آخ كسم پاره شد آخ كير تو كسمه جووووووووووووووون.5دقيقه تلمبه زدم كه ارضا شد بدونه اين كه من بگم قنبل كرد و گفت بكن گلم منم تف زدمو آروم كردم توش كونش گشاد بود يكم بعد چند تا تلمبه آبم اومد كه گفت ميخورم منم سريع ريختم تو دهنش .بعد سريع لباسامونو پوشيديمو ازش لب گرفتم گفتم ممنونتم.گفت من ممنونم كه ارضام كردي بهترين لحظه عمرم بود . دوباره لب گرفتبم بعد ياد دايي افتاديم كه دير كرده زنگ كه زديم گفت تو راه پنچر شده و داره مياد وقتي اومد شامو خورديمو سيستمو درست كردم و اومدم خونه اميدوارم خستتون نكرده باشم.

Date: February 18, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.