پسر عمه عزیزم کونم گذاشت

0 views
0%

سلام اسم من سالاره و شونزده سالمه من یک پسر عمه دارم دو ماه از خودم بزرگ تره ما دوستای خیلی صمیمی هستیم و از بچگی عادت داشتیم به هم کخ بریزیم من خیلی میرفتم خونشون و اون هم خیلی میومد پیش من اینقدر این قضیه کخ ریزی جدی شده بود که یک شب که رفته بودم خونشون تا باهم باشیم من پامو تو شرتش کردم و اون هم پاشو گذاشت لای کونم راستی یادم رفت بگم اسم پسر عمم بهنامه اون شب کلی به هم کخ ریختیم تا صبح متوجه شدم پای بهنام همون طور که لای کونم بوده خوابش برده و منم همینطور بگذریم بعد از اون اتفاق دو هفته بعد خونهی ما سر همین قضیه کخ ریزی کیرشو از روی شلوار بوسیدم اما داستانی که میخوام براتون بگم مال امشبه امشب بهنام اومده بود خونمون من قبلش حموم کرده بودم و قشنگ اماده بودم چون مطمعن بودم امشب از سر کخ ریزی منو میکنه ساعت ۶ شد و اون اومد خونه ما مثل همیشه بود گفتیم خندیدیم و اینها بعد ساعت ۱۱ رفتیم که بخوابیم ولی نخوابیدیم و وقتی همه خواب بودن جادو اتفاق افتاد حرف از بازی دست زدن به بدن شد ما بازی کردیم من به کیرش دست زدم شرط این بود که هرکه پنج بار اشتباه حدس زد باید لخت لخت بشه وبرقصه اون باخت ولی لخت نشد و من مجبورش کردم ولی شرتشو در نیاورد خلاصه ادامه دادیم تا منم باختم و لخت شدم اما شرتمو در نیاوردم تا بازم بازی کردیم تا من کنترلمو از دست دادم و لبامو چسبوندم به لباش و شروع کردیم به لب گرفتن بعد من شرتشو در اوردم و دیدم چه کیر مقدسی جلومه دراز کلفت سفید و عالی بدون درنگ گزاشتمش تو دهنمو و مشغول ساک زدن شدم بعد که حسابی شق و لیز شد نشستم روش و شروع کردم به بالا پایین پریدن یک ساعت از کون کردم ولی ابش نیومد اخر اینقدر براش ساک زدم تا کل اب مقدسش بیاد ولی دریغ از یک قطره اخر گفت سالار بزار خودم باهات حال کنم منم گفتم چشم اونقدر حشری بود که یک جوری منو کرد که هنوز کونم درد میکنه اخرش وقتی ایش داشت میومد کیرشو گزاشتم تو دهنمو کل اب مقدسشو خوردم بعد شروع کردم به جق زدن تا اب خودم بیاد وقتی داشت ابم میومد اون به رسم رفاقت برام جق زد و ابمو خورد بعد باهم لب گرفتیم و تا صبح پنج بار دیگه لب گرفتیم و من کیرشو خوردم پایان نوشته سالار

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.