کادوی تولد سارا

0 views
0%

خیلی وقت بود که با امیر تصمیم گرفته بودیم یه شخص سوم هم به سکسمون اضافه کنیم و دو ست داشتیم یکبار زن بیاریم یکبار مرد ولی انگار هردو از اینکار میترسیدیم چون هرکسی هم که پیدا میکردیم از طریق اینترنت یا من ازش یه ایرادی میگرفتم یا امیر و دکش میکردیم تا اینکه تزدیک تولد من شد وامیر گفت میخوام یه پسر به مناسبت تولدت بیارم من اول جدی نگرفتم گفتم مهم نیست بیخیال یکهفته به تولدم مونده بود و مهدی شدیدا مشغول پیدا کردن یه کیس تو اینترنت بود تا اینکه بلاخره یه نفرو پیدا کرد یه پسر 20ساله به اسم محمد محمد عکسای خودشو کیرشو فرستاده بود چهره اش معمولی بود کیرشم همینطور حدودا 17سانت بود در حالی که کیر امیر 22سانت بود بعد از تایید من امیر باهاش قرار گذاشت واسه آخر هفته و گفت که طوری برنامه بریزه که خونه ما بمونه تا 3روز تا حسابی حال کنیم اونم از خدا خواسته موافقت کرد البته بعد از اینکه مطمئن شد ما زوجیم وقصد سواستفاده نداریم امیر هم عکس خودشو کیرش و کس و کون و سینه ی منو واسه محمد فرستاد و باعث شد اون بیش از پیش واسه اومدن ترغیب بشه قرارمون شد واسه پس فرداش که بیاد امیر هم گفت تا روز موعد باهام سکس نمیکنه ولی حسابی تحریکم میکنه که کاملا لذت ببرم بخاطر همینم این دو روز همش باهام ور می رفت لازم میپرسید دوست دارم چطور سکس کنیم یا دلم میخواد تنهایی هم باهاش سکس کنم یا نه منم از علائق سکسیم واسش میگفتم امیر هم گفت کاری میکنم این سه روز اوج لذتو تجربه کنی روز موعود رسید طرفای عصر بود که محمد پیداش شد من یه تاپ و دامن کوتاه پوشیده بودم طوری که بخشی از رونم و خط سینه ام معلوم بود محمد با هردوی ما دست داد و رو بوسی کرد من رفتم چای و میوه آوردم و اونا هم مشغول حرف شدن امیر گفت اون نوشیدنی هم بیار آوردم و هرسه مشغول شدیم من زودتر گرم شدم امیر کنارم نشست و هردفه دامنمو میزد بالا رو نام و نوازش می کرد و لزم لب می گرفت محمد هم با جوون گفتن اش امیر و تشویق میکرد حالا دیگه امیر از بالا هم دست میکرد تو سوتینم وسینه هامو میمالید تو همین حین امیررفت دسشویی محمدم وقتو تلف نکرد و اومد جای امیر با ولع ازم لب گرفت وسینه هامو مالید لاله گشمو خوردو در گوشم گفت جوووون چه کسی هستی تو دوست دارم جرت بدم زانو زد جلو پاهام از شصت پام شروع کرد به خوردن هربار که لبش به پوستم میخورد بدنم میلرزید تازه به رونم رسیده بود که امیر اومد این صحنه رو که دید گفت دست بکار شدی محمدم گفت مگه میشه این لعبت جلوم باشه و بتونم خودمو نگه دارم امیر شلوار و شورتشو در آورد و کیرشو گذاشت دهنم محمد هم به خوردن ادامه داد تا رسید به کسم آروم شورتمو کنار زد و طوری لیس می زد کسمو که نوک زبونش بره لای کسم از لذت پای امیر و موهای محمد و چنگ می زدم محمد منو خواباند پاهامو گذاشت رو شونش و با زبون به جون کسم افتاد امیر هم اومد بالای سرم و تو دهنم تلمبه میزد محمد زبونشو تو کسم میچرخوند با زبانش چوچولمو لیس میزد انگشتشو میکرد تو کسم و با نقطه جیم بازی میکرد دیگه داشتم دیوونه می شدم کیر امیر و از دهنم درآوردم و گفتم محمد کیوتو بکن تو کسم دارم میمیرم گفت صبر کن واسه این کس و کون نقشه ها دارم امیر به محمد گفت پاشو دولتش کنیم که تو کسشو بخوری من بزارم کونش محمدم گفت اتفاقا کونش باز شده دولا شدم اول محمد مشغول خوردن کسم شد بعد امیر ژل آورد اول یکم با سوراخ کنم ور رفت و بعد به کیرشم ژل زد و آروم آروم کرد کیرشو کرد تو کنم واااااااااای داشتم می مردم یه سوزش کمی حس کردم فقط انقدر محمد خوب کسمو میخورد که از تلمبه زدن ای امیر تو کنم داشتم ارضا می شدم انقدر خوب پیش رفت که همزمان از کون و چوچول ارضا شدم صدای جیغم خون رو پر کرده بود که امیرم آبشو تو کونم خالی کرد و افتاد رو مبل محمدم از زیر من اومد بیرون و گفت حالا نوبت منه شروع کرد لب گرفتن و مالوندن سینه هام و منو خوابوند رو زمین و لباساشو در آورد کیرشو که دیدم تازه متوجه شدم باعکسش خیلی فرق داره درسته که اندازه اش از کیر امیر کوچیکتره ولی نسبت به اون خیلی کلفتتر بود محمد افتاد روم و در الی که ازم لب میگرفت یدفه باضرب کیرشو تا ته کرد تو کسم یه جیغ بلند کشیدمو گفتم جر خوردم امیر هم بهش گفت یکم آرومتر که اذیت نشه با چنان قدرت وسرعتی شروع کرد به تلمبه زدن که احساس میکردم زمین میلرزه چنان لذتی میبردم از محکم کردنش که بدنشو چنگ میگرفتم و چندبار ارضا شدم تا اینکه محمدم ارضا شد و آبشو ریخت رو شکمم تو اون سه روز خیلی سکس کردیم اگر خوشتون اومد بازم از سکسای اون سه روز مینویسم نوشته

Date: February 18, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.