کون دادن در تریلی

0 views
0%

با سلام خدمت دوستان اسم من امیره مستعاره و این داستان واقعیه وبر میگه به دوران 16 سالگیم که داشتم از دبیرستان شبانه روزی برمیگشتم به شهرمون چهار شنبه بود رفت کنار اده اتوبان تهران مشهد ماشین بگیرم برم مشهد یه سه ساعتی وایستادم دیدم ماشین گیر نمیاد رفتم رستوران که غذا بخورم ساعت 2 بعد ظهر بود خلاصه نهار رو خوردم رفتم دوباره کنار جاده در همون هنگام یه تریلی18چرخ ار همون رستوران اومد بیرون وسوار ماشینش شد که بره منم که معطل بودم با سرعت خودم رو رسوندم به او اقاهه گفتم بخشید مشهد میرید گفت چطور گفتم من از صبح معطلم ماشین گیرم نمیاد گف بیا تا ببرمت خلاصه راه افتادیم راهمون طولانی بود ماشین سنگین نهایت سرعتش دیگه 80 کیلومتره یواش میره ساعت 9 شب بود داخل اده بغل یه پارکینگ نگه داشت گفت من دو شبه نخوابیدم یه چرتی زنم راه میوفتیم منم گفتم باشه زد کنار و گفت تونمیخوابی میخوای همونطور باشی گفتم جا نداری یه نفر به زور امیگیره کفت بیا کنار هم میخوابیم رفتم کنارش دراز کشیدم و پشتم و کردم بهش که راحت تر جا بشیم یه ده دقیقه گذشت دیم داره با کونم ور میره اول ترسیدم خودمو زدم به خواب بعد دیدم نه بابا وکن نیس گفتم چکار میکنی کفت بخواب میخواستم ببینم کونت در چه حدیه گفتم در چه حدیه گفت عالیه گفتم میخوای بکنی گفت اره کیه که نخواد کشیدم شلوارو پایین چراغ ماشین و روشن کرد تا دید گفت به به از کون زنمم بهتره سریع کیرشو در اورد با تفش خیس کرد گذاش دم سوراخ کونم گفتم نکنی توش قش میکنم لاپایی بزن گفت خفه شو بچه کونی زر بزنی میکشمت منم ترسیدم اونم کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم محکم زد تو کونم اونقدر داد زدم و به خودم پیچیدم کفت اگه صدات دربیاد میکشمت منم ناچار ساکت گریه میکردم اونم هه تلمبه میزد همین که ابش اومد تمامشو ریخت تو کونم وتا صبح کیرش تو کونم بود روم خوابیید دوبار دیگه هم منو کرد و ابشو به زور ریخت تو دنم و منم خوردم از ترسش تمام نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.