کون دادن من برای اولین بار

0 views
0%

سلام منم سجاد اسمه و 27 ساله این داستان واسه 13 سال پیشه من دوستانی داشتم که زیاد باهم شوخی میکردیم خلاصه میگم کلا من گربه خیلی دوست داشتم اون موقع 14 سالم بود دوستام گفتن اسمش علی 22 و جواد 20 سالشون بود گفتن بیا بریم خونه من گربه برات گرفتم منم رفتم بعد رفتیم خونشون گفتن بذار دکتر بازی بکینم بعد میارم گربه رو من نمیخواستم که با اصرار علی و جواد قبول کردم بعد که خوابیدم علی گفت باید شلوارت رو بیارم پایین گفتم نه ولی جواد دستم رو گرفتم و علی شوارم رو کشید پایین علی کیرش بزرگ بود 20 سال میشد جوادم کیرش 18 بود بعد لباس افتاد روم همین طور اروم اروم میمالون خودش رو بعد از 10 دقیقه گفتم میخواد شلوارم رو دربیارم گفتم نه نمیخوام بلند شو از روم گفتش گربه بهت میدیم گفتم نه درد میگیره گفتم نمیکنم توی کونت خلاصه همینطور که داشتیم حرف میزدیم که کیرش رو گذاشت لای پای بزرگ و گرم یهو ساکت شدم اروم تلمبه میزد بعد جواد دستم رو ول کرد و شلوارش رو کشید پایین گفت بیا ساک بزن واسم نمیدوستم منظورش چیشه گفت دهنت رو باز کن منم باز کردم کیرش رو تا سرکلاهکش گذاشت توی دهانم گفت حالا بالا پایین کن داشتم حالم بهم میخورد ولی چند دقیقه بعد اروم شدم علی گفت ولی عجب کون گردی داری که شروع کردم تندش کردن که اب علی اومد و از روم پاشد من خوابیدم روی زمین همون طور که جواد افتادم روم و شروع کرد به کردن اونم لاپایی گذاشت خلاص تمام شد کارشون و بهم گربه ای ندادن هربار که میخواستن بهم میگن و لاپام میذاشتن بعد نوبت سعید شد تا 17 سالم شد برام عادت شده بود که یه روز از پلو خوابیدم و سعید گفت میخوام بکنم توی کونت گفتم نه ولی نگهم داشتم اروم گذاشت جلو سوراخ کونمم فشار داد تا نصف کرد تو من دردی داشتم که نگو فقط سعید کیرش16 سانت بود که بعد که باز شد تندش کرد تا ابش اومد من از درد ولو شدم زیر شکمم بالش گذاشت و علی افتاد روم علی که کیرش رو کرد توی کونم مردم از درد انگار دختر بودم و هیچ حسی نداشتم گفتم باید اینا منو بکنن بعد از 2 ساعت علی و جواد و سعید حسابی منو کردم ولی کونم پاره شد از درد همونجا خوابیدم تا شب رفتم خونه بعد از 2 ماه ازون محل رفتیم تا به الان دیگه ندادم ولی خیلی میخوام یه سکس لذت بخش و اروم داشته باشم و بیشتر با خودم حال میکنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.