کون دادن من به پسر افغان

0 views
0%

من آرش هستم و ۳۳ سالمه از تهران خاطره ای که میخوام بگم مال چند وقت پیش هست بعد ازینکه چندین بار کون داده بودم هوس کردم که این بار به افغان بدم و کیر افغانی رو تجربه کنم تو فیسبوک و زیر پستهای گی کامنت گذاشتم و گفتم که دنبال کون کن افغان هستم بعد چند روز یکی بهم پیغام داد و گفت که افغان هست و کون کنه گفت که ۲۵ سالشه و تهران زندگی میکنه بعد از چند روز که درین مورد صحبت کردیم و عکس کیرش رو هم بهم نشون داد قرار گذاشتیم که یه روز برم پیشش گفت که یه اتاق نگهبانی سراغ داره که وقتای زیادی خالیه و اون بهش دسترسی داره شماره ش رو گرفتم و گفتم تو همین چند روزه باهاش هماهنگ میکنم بالاخره یه روز که کونمو خوب صاف کرده بودم و سفید شده بود بهش زنگ زدم و گفتم که اگه امکانش هست اون روز برم پیشش گفت که میتونه و اتاق نگهبانی خالیه ساعت حدود یک بعدازظهر قرار گذاشتیم آدرس داد و من سر موقع به ادرس رسیدم باهاش تماس گرفتم و گفت که تا یه دقیقه دیگه میرسه و با هم میریم مکان خلاصه اومد و بعد سلام علیک گفت که یکم پیاده روی داره تا مکان حدود ۵ دقیقه پیاده روی داشتیم تا رسیدیم به اتاق در رو باز کرد و با هم وارد شدیم خیلی هیجان داشتم و تو دلم خیلی خوشحال بودم گفت که میره دستشویی و میاد منم تو این چند دقیقه لباسهامو درا وردم و فقط با شورت تو اتاق بودم بعد چند دقیقه اومد تو اتاق و در رو بست و چفتشو انداخت اومد و شورتمو در اورد و کونمو یکم مالید و سوراخشو وارسی کرد بعد دوزانو نشستم و اومد جلوم شلوار و شورتشو کشید پایین کیرش افتاد بیرون سریع کیرشو گرفتم تو دستم و یکم مالیدم و فورا گذاشتم تو دهنم و شروع کردم به خوردنش خیلی حال میداد اونم خیلی خوشش اومده بود و بعضی وقتا سرم رو فشار میداد به سمت خودش تا کیر بیشتر بره تو حلقم بعد از دو سه دقیقه ساک زدن گفت که چهار دست و پا بشم مدل سگی گفت که ژل نداره ولی وازلین داره گفتم بزن یکم وازلین مالید به سوراخ کونم و بدو ن مقدمه کیرشو گذاشت دم سوراخم و فشار داد تا بره تو اما نرفت بهش گفتم بهتره اول با انگشت یکم جا باز کنه اما گفت نه و با همین وضع میشه ادامه داد بالاخره بعد از کلی تلاش کیرش وارد کونم شد ولی چون یکدفعه درد زیادی بهم وارد شد خودمو کشیدم جلو پرسید رفت تو گفتم اره دوباره بحالت سگی قرار گرفتم آب دهنشو ریخت روی سوراخم و کیرشو روی سوراخم فشار داد ایندفعه با درد کمتر وارد کونم شد و منم درد و لذت رو همزمان حس میکردم آروم اروم کیرشو عقب و جلو کرد تو کونم هر چی بیشتر اینکارو میکرد دردم کمتر میشد و لذتم بیشتر یواش یواش تلمبه زدنشو تندتر کرد من دیگه تسلیم اون شده بودم خودمو شل و رها کرده بودم و اون با تمام توان تلمبه میزد بعد از چند دقیقه پوزیشن رو عوض کرد بالش گذاشت زیر کمرم و پاهامو داد بالا پاهامو انداخت رو دوشش و کیرشو فرو کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدن تند تند تلمبه میزد منم فقط خودمو شل کرده بودم و لذت میبردم سوراخ کونم تقریبا بی حس شده بود بعد از چند دقیقه گفت آبش داره میاد پرسید بریزم تو گفتم اره و بعد ابشو ریخت تو کونم کیرشو دراورد و با دستمال کاغذی پاکش کرد و سوراخ کونمم با دستمال کاغذی پاک کرد خسته و کم جون افتاده بودم کف اتاق بعد چند دقیقه بلند شدم لباسامو پوشیدم و ازش خداحافظی کردم تجربه ی خوبی بود نوشته

Date: August 26, 2018

One thought on “کون دادن من به پسر افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published.