کون دادن نرگس توی راه پله

0 views
0%

سلام نرگس هستم و به تازگی با این سایت اشنا شدم هیکلم خوب و نرماله چهره ام قشنگه یعنی همه ازم تعریف می کنند من سرکار میرم توی یکی از مراکز شلوغ شهرمون و بواسطه کارم زیاد ادم مختلف میبینم یک روز یک پسرقدبلند و چهارشونه امد دفترمون نگاه اول ازش خوشم امد چون اروم و سنگین بود بخاطر همین توی معرفی کردن کارها سعی کردم بیشترباهاش راحت بشم که یکدفعه وسط حرف زدن سراغ شوهرم رو گرفت که اون حالش چطوره از ترس رنگم پرید و خودم رو جمع کردم و گفتم مگه میشناسیش گفت اره و خیلی رفیق های نزدیکی هستیم خیلی ترسیدم و دیگه حالم داشت بد میشد فکرکردم شوهر شک کرده و فرستاده اینو محل کارم خلاصه پسر خداحافظی کرد و قرارشد دو روز دیگه بیاد بگیره ازوقتی رفت حواسم پرت شده بود ولی بااین همه خیلی خوشم امد ازش شماره اش رو گذاشته و من با ترس زنگ زدم بهش به بهانه سوال پرسیدن راجع به کار تا شماره ام رو داشته باشه اون خیلی معمولی جواب داد و قطع کرد شب توی تلگرام بودم و بازم شوهرم پیشم نبود توی فکر پسر قدبلنده بودم که به فکرم رسید تلگرام ببینم عکسش چیه یک عکس قشنگ از خودش گذاشته بود دلم رو زدم به دریا و براش سلام فرستادم چنددقیقه بعد جواب داد و پرسید شما تعجب کردم که هنوز ذخیره نکرده و خواستم دیگه جواب ندم که پیام داد نرگس خانم شمایید عکس پروفایلتون رو دیدم خلاصه شروع شد به حرف زدن و دوستی از فرداصبح پیامش میدادم به بهانه ی درد دل و بحث روکشوندم به سکس های شوهرم و نارضایتی پن اونم دیگه روش باز شده بود و جواب میداد و نصیحت می کردتا روزی که باید کاررو تحویل می گرفت رسید من خیلی ذوق داشتم ولی اون تا ساعت دو نیومد ماهمیشه دومیبندیم وبقیه رفته بودن و من کم کم داشتم می رفتم که اون امد توو خیس عرق بود انگار دویده بود بعدازعذرخواهی گفت که چرادیر کرده وقتی نفس می کشید هیکلش قشنگ معلوم بود و عرق کرده بود د مندیگه حشری شده بودم ولی توی دفتر دوربین داریم و نمیشد کاری کرد وقتی کاررو تحویل دادم اروم دستاموگذاشتم روی دستاش خیلی داغ بودبا عشوه گفتم من منتظر شما بودم تاکارروتحویل بدم الانم باید منو برسونید اونم قبول کرد و ازدفتررفت بیرون میدونشتم هیچ جا نمیشه که تنهاگیربیارم بهش گفتم بریم بالای راه پله چند دقیقه اونم قبول کرد ولی باتعجب یک جای دنج که هیچکس تو ساعت کاری نمیاد چه برسه به ساعت سه اون منتظر بود و من گیج شده بودم که چه کنم یه کم توی چشماش زل زدم و بعد سریع دستاش رو به حالت خواهش کردن گرفتم و زدم زیر گریه الکی که من عاشقتم و دوستت دارم اون هیچ حرکتی نمی کرد نشست کنارم و گفت این خیانته من مجردم ولی دوست شوهرتم من نذاشتم ادامه بده و سریع لبام رو گذاشتم روی لبهاش مقاومتی نکرد و اونم اروم شد و طالب سکس چه حالی میداد لب خوری دستم رو بردم زیر لباس و بدنش رو لمس کردم داغ داغ بود اونم دیگه داشت از روی لباس ممه هام رو میمالید روی ابرها بود م و باورم نمیشد دستم رو بردم روی شلوار و کیرشق کرده اش رو گرفتم وووواااالی خیلی بزرگ بود شاید دوباربرابر شوهر خاک برسرم من کیرشش رو از روی شلوار میمالیدم که اون دستش رو کرد توی شورتم د ااااااخ چه حالی میداد دستاش بزرگ و داغ بود کوسم خیس خیس بود ناله ام در امده بود و دیگه میخواستم که منو جر بده با اون کیرش زیپ شلوارش رو باز کردم و کیرش رو کشیدم بیرون باورکنید کیرزیاد دیدم اما این چیز دیگع بود مثل خودش بلند و کشیده نگاهم کرد و گفت میپسندیدی گفتم بععععععععله عزیزم با ناز گفت میخووووووریش من جواب ندام افتادم به جون کیرش چه حالی میداد اخ اخ الان که یا دش افتاد دلم کیر میخاد حسابی خوردم و اونم موقع خوردن انگشت کرده بو کوسم رو میمالید خیلی حال میداد گفتم بسه دیگه باید من بکنی کیرت تا ته توی کوسم باشه که گفت نه کووووس گفتم چرا گفت نه فقط اگربخوای از کون می کنمت اولش ترسیدم ولی قبلا زیاد به شوهرم کون داده بودم و گفتم اشکال نداره توی پاگرد جلوی در پشت بوم چهاذدست و پاشدم و التماس می کرد ارررروم تو رو خدا همه اش میمیمرم اون یک تف انداخت روی سوارخم و با انگشت باهاش بازی کردتا کونم امادبشه با اون دستش سینه هامو میمالید که خیلی حال میداد اروم تمام انگشتش تو کونم تکون میخورد ولی دردداشت و می سوخت بی انصاف کیرش رو کرد توی دهنم تا خیسش کنم و دوباره تف انداخت توی کنم محکم کمرم رو گرفت و کیر کلفتش رو اول به کوسم مالید خوشحال شدم که میخاد از کوس بکنه که اروم کله ی کیرش رو روی سوراخ کونم حس کردم اروم فشار میداد میخواستم فرارکنم اما نمی تونستم واقعا قوی بود چنددقیقه زجر کشید تا فقط کلاهک کیرش رفت توی کونم از دردمیسوختم که بازهم فشارداد و نگه داشت دیگه عادی شده بود که شروع کرد به تند تند کردن واااااااای چه دردی داشتم میمردم و اون بی توجه تلمبه میزد کیرش خیلی تند عقب و جلو میشد با دستش کوسم رو میمالید که خیلی کیف می کردم کوس کیر می خواست ولی چاره ای نبود چنددقیقه مثل سگ جرم داد دیگه دیگه سوارخ کونم خونی شد بود و حس نداشت که گفت داره میاد نرگس و گفتم هرجا دوست داری بریز عشقم و اونم نامردی نکرد نگه داشت توی کونم و همه اش رو خالی کرد اگر خوشتون امد نظر بدید تا بازم بنویسم من یک جنده ام بخاطر بی توجهی شوهرم پس از هیچ حرف ناراحت نمیشم نوشته

Date: April 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.