کون دادن پارسا به شایان

0 views
0%

سلام به همهٔ دوستی شهوانی راستش خیلی وقت بود که می خواستم داستانای کون دادنم رو با هاتون به اشتراک بذارم در ضمن توی این داستان از اسمهای مستعار استفاده کردم من پارسا هستم از شیراز این داستان برمیگرد به موقعی که ۱۶ ساله بودم ما یه دوست خانوادگی داشتیم به اسم شایان که از بچگی با هم دوست بودیم و همسن من از بچگی فوق العاده حشری بودم و درضمن همیشه نسبت به کیر مردا و پسرا تشنه یه روز که به همراه خانواده باغ بودیم بعد از اینکه ۲ ۳ ساعت توی استخر بازی کردیم و شنا من و شایان رفتیم طبقه بالای ویلا که اتاق من بود تا لباسامونو عوض کنیم و یکم هم استراحت کنیم مامان و باباهامون هم همگی رفتن باغ همسایه و از ما خواستن که هروقت استراحتمون تموم شد بهشون بپیوندیم منو شایان رفتیم طبقه بالا و من هم که مدتها بود دلم می خواست یه کون حسابی به شایان بدم با خودم گفتم که این بهترین موقعیت هست وقتی رفتیم توی اتاق شایان به من گفت که پارسا روتو کن اون طرف تا من مایو مو در بیارم و شرت بپوشم و من هم که شیتنتم گول کرده بود گفتم شرمنده من حال ندارم رومو برگردونم شایان هم خندیدو گفت اوکی پس جلو خودت میکشم پایینا منم که پررو شده بودم گفتم هرکی نکشه شایان گفت پارسا میکشم پایینا بد باید بیا بخوریشا منم جواب دادم اوکی هرکی نکشه شایان چند ثانیه تو چشم خیر شد و وقتی دید من شوخی ندارم مایو شو کامل کشید پایین وای باورم نمی شد که شایان کیر به این خوشکلی داشته باشه یه کیر صورتی و نیمه شق که با این که نیمه شق بود حدود ۱۶ سانتی میشد شایان زول زد تو چشامو با پوزخند گفت حالا که کشیدم پایین باید بیای و بخوریش منم از روی تخت بلند شدمو جلوش زانو زدم شایان انگار هنوز باورش نمی شد که من بخوام این کارو براش کنم اما از طرفیم کم کم حشری شده بود چون وقتی جلوش زانو زدم کیرش شروع کرد به شق شدن با دستم کیرشو اول گرفتمو یکم مالوندم بد سرمو بردم جلو سر کیر خشکلشو کردم تو دهنم یه نفس عمیق از سر لذت کشیدو من شروع کردم کیرشو آروم آروم خوردن همانطور که با دست پایین کیرشو گرفته بودم تا نصف کیرشو می کردم تو دهنمو مک میزدم و با دست دیگم هم تخمای بزرگشو میمالیدم بعد شروع کردم به تندتر ساک زدنو مک های عمیق زدن به کیرش که بیشتر لذت ببره اونم کم کم صداش در اومده بود و با دستهاش موهامو گرفته گرفته بود بد یکهو ۲تا دستشو برد پشت سرمو شروع کرد تو دهنم تلمبه زدن کیرشو که حالا تقریبا ۲۰ سانتی شده بود تا تخمش تو دهنم میکرد جوری که من اشک تو چشم حلقه زده بود کیرشو تند تند عقبو جلو میکرد تو حلقه منو سرو صداش هم راه افتاده بود بعد از حدود ۱ دقیقه که حسابی دهنمو گایید کیرشو که خیسه خیس شده بود و یکمم آب ازش چکه میکرد از دهنم کشید بیرون با خنده بهم گفت حالا که شرط رو باختی باید کونم بدی منم خندیدمو گفتم از خدا مه بهم گفت کاندو م داری یه اخم بهش کردمو گفتم از کنو م خوشم نمیاد که بهم گفت جووون نشت روی تخت و یکم وازلین زد به کیرش که چرب بشه بعد منو خم کردو شروع کرد با وازلین کونمو چرب کردنو انگشت کردن بعد نشست رو تخت و از من خواست که بشینم رو کیرش منم پاهامو باز کردم کیرشو با دستم گرفتمو تنظیمش کردم رو سوراخم بد آروم آروم شروع کردم به نشستن رو کیر کلفتش تا سرش که رفت تو دردش شروع شد شایان لبه های کونمو با دستش گرفته بود و بازشون میکرد که کیر کلفتش راحت تر بتونه کونمو پاره کنه و خودشم از پایین کیرشو فشار میداد که بره تو سینهامو محکم با دستای قویش گرفته بود و فشار میداد کیر کلفتش کم کم راهشو تو کون تپلم باز میکرد و جرش میداد بعد از چند دقیقه حس کردم که تخم هاش داره میخوره به کونم و دیدم که بعلههه آقا تا دست کیر ۲۰ سانتیشو تو کونم جا کرده همینطور که سینهامو محکم گرفته بود منو رو کیرش بالاو پایین میکرد و صدای بدنمون که به هم میخورد کل اتاقو گرفته بود دیگه همهٔ دارد من تبدیل به لذت شده بود و فقط داشتم از پاره شدن کونم لذت می بردم نفسای شایان کم کم داشت سنگین میشد و بعد از چند ثانیه یوهو سینهامو محکم فشار دادو همهٔ آبه داغشو تو کونم خالی کرد امیدوارم که از دستانم لذت برده باشید و ببخشید اگه غلط املایی داشتم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.